...

RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE... FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.

by user

on
Category: Documents
289

views

Report

Comments

Transcript

RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE... FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1
AB001
HOYSALA R
2
AB002
3
AB005
SWETHA KUMARI B G
LAISHRAM JAYASHIRI DEVI
4
AB008
5
AB013
6
AB025
7
AB034
8
AB381
9
AB382
10
AB383
11
AB386
12
AB392
13
AB394
14
AB401
15
AB402
16
AB403
17
AB404
18
AB406
19
AB407
20
AB410
21
AB413
22
AB415
23
AB417
24
AB418
25
AB419
26
AB422
27
AB424
28
AB426
29
AB430
30
AB431
31
AB438
32
AB441
33
AB443
34
AB444
35
AB445
36
AB449
37
AB450
38
AB451
39
AB453
40
AB454
41
AB456
42
AB457
43
AB458
44
AB459
45
AB461
46
AB462
47
AB466
48
AB468
49
AB474
SHRUTHI PS
NETHRAVATHI R S
SRINIVAS
VINODRAJ J
PARVEEZ AHMED SHARIFF
RUMAN PASHA
AFIFA FARHEEN KHANUM
NAVEEN
ANURAJ A
ANAND KOTYAL
BEEDAPPA SIVAREDDY GARI SWATHI
MANJU B
HARPREET SINGH
PUNEETH B
NITHIN KUMAR B
ABISHEK BR
SANGAPPA B CHAVAN
DEEPAK C
VIDHUN KC
MANASA K C
SHREEVIDYA C M
SHEEBA PRIYADARSHINI J
RAGHAVENDRA DATTATRAYA HEGDE
RUBY SHARMA
NITHIN KUMAR S
PREETHAM D
SHIJO E VARGHESE
ROHINI
DEEPA G
SINDHU G
SRINIDHI K G
SUNITHA PRIYA G
HARSHAVARDHAN G H
NAGARAJ D
BHAVANI H
IMTIYAJ IMAMSAB TAMBOLI
NIKHIL M I
AKSHATHA
CHANDINI J
CHAITRA R
SHRUTHI J
SARAFRAJ ONTI
IMPU JAYAPRAKASH
NARESH S J
TEJAS J
MONICA DEVI
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
A1
A2
A3
A4
B1
A1
A1
A2
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
53
58
57
49
47
52
64
39
64
40
55
40
45
53
36
40
32
41
43
34
51
40
50
63
50
41
44
52
57
52
34
50
37
58
41
35
60
44
34
56
37
54
30
41
39
41
47
44
57
59
879
416
500
1312
1774
932
130
3199
122
3089
685
3076
2088
834
3648
3090
4021
2937
2543
3829
1135
3055
1198
145
1155
2844
2385
958
469
1001
3880
1224
3509
419
2911
3789
295
2403
3811
568
3439
707
4096
2823
3142
2959
1779
2365
479
343
50
AB475
RAKESH SHARMA GK
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
51
AB476
PRAVEEN KUMAR B K
52
AB480
53
AB482
KARTHICK K
VEDHANTHA K
54
AB484
55
AB488
56
AB491
57
AB492
58
AB493
59
AB494
60
AB495
61
AB496
62
AB503
63
AB507
64
AB509
65
AB513
66
AB515
67
AB524
68
AB526
69
AB527
70
AB529
71
AB532
72
AB533
73
AB537
74
AB539
75
AB540
76
AB542
77
AB546
78
AB549
79
AB550
80
AB551
81
AB552
82
AB553
83
AB558
84
AB560
85
AB561
86
AB562
87
AB564
88
AB569
89
AB570
90
AB576
91
AB578
92
AB580
93
AB583
94
AB586
95
AB588
96
AB596
97
AB599
98
AB600
99
AB601
SACHIN PAWAR L
LAWRENCE L
S JAHNAVI
SUHAS MH
LONI MAHESH
PRATEEK K M
AKSHAY KUMAR JAIN
GIRIDHAR M
SUSHMITHA B M
SAHANA M
TABASSUM BAKHSHI
ZABIULLA M
VEENA M
VANYASHREE N M
K MAHESHWAR
CHIRAAG M SHUKAPURI
ABHISHEK S
VINOD KUMAR N
AKSHAY NAGARAJ
KARTHIK PRABHU N
SINDHU H N
CHANDRASHEKHAR N MATHAD
NARENDRA G N
POOJA NARAYAN
ARBIN SHAMA
SAHANA N WODEYAR
SHAISTA BEGUM
RAJALAKSHMI SATAPATHY
SWETHA OJ
POOJA J P
PERIYASAMY P
YATHISH P
MANJUNATH
YALAGURESHA ALOOR
SAI GEETHIKA P V
PRAVEENA SURYAWANSHI
AKSHAY N RAJA
VINITHA R
VAISHNAVARAM P R
AMRUTHA S R
ANAND RAJ
PRIYASHREE R
CHAITHRA R
RANGANATH S R
KARTHIK R
VIDYASHREE S R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
B1
A2
51
53
29
44
38
60
66
45
43
48
41
59
53
38
43
39
47
52
48
52
43
59
49
43
39
45
43
58
38
50
58
43
61
34
49
39
40
48
41
47
53
52
46
43
50
51
41
42
38
46
1116
840
4180
2378
3310
288
76
2194
2441
1621
2891
315
866
3369
2565
3203
1691
992
1627
990
2541
359
1310
2535
3223
2191
2484
381
3322
1229
382
2531
230
3863
1430
3256
3021
1587
2812
1773
794
989
1966
2491
1294
1067
2921
2738
3292
1987
100
AB604
SURESH KATARIYA
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
101
AB605
HARISH BALAJI R
102
AB607
103
AB608
EMMANUEL C
SUHEB AHMED
104
AB609
105
AB613
106
AB616
107
AB619
108
AB620
109
AB621
110
AB626
111
AB630
112
AB632
113
AB634
114
AB637
115
AB639
116
AB640
117
AB642
118
AB644
119
AB645
120
AB652
121
AB656
122
AB657
123
AB662
124
AB664
125
AB665
126
AB666
127
AB667
128
AB670
129
AB673
130
AB675
131
AB676
132
AB677
133
AB680
134
AB684
135
AB685
136
AB686
137
AB687
138
AB688
139
AB689
140
AB690
141
AB691
142
AB692
143
AB693
144
AB694
145
AB696
146
AB697
147
AB698
148
AB699
149
AB700
D GANAVI
SUJITH S
RAKSHASHREE M S
RAJAT PRATAP TYAGI
MAHESHKUMAR
SUBHRO BERA
SONALI BAITHA
MANJUNATH
RAMANA S
SHWETA
DEEPAK SHIVAYOGI CHIKKAMATH
KESHAVA S
AKSHATHA S
NITIN BHARADWAJ
CHETHAN BS
SANTHOSH B S
ASHWIN S P
SHAMANTH POWLAY S
DEEPAK S
SYED MUQEERULLAH H
SAYED MOHAMMED SULEMAN
SHASHI KUMAR A
MOHAN S T
THOTA SOWNDARYA
RAKESH KUMAR T
SUDHAKARA V
KISHORE KUMAR V
VIDHYA K V
SARANYA V
VINAY V
AMBIKA
BINDU YARKAD
DINAKAR Y
JOTHSNA P
SURAJ S
VISHWANATHA A S
MUFFEDA KHANUM A
AVINASH JAISWAL
SUPRIYA A
SUPRIYA B A
PRADEEP A CHINCHANI
GIRISH A
MOHAMMED RUMAN A
B J CHONDAMMA
LAKSHMI S
CHAITHRA R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
M
M
F
F
F
F
GT
A4
B3
B1
B2
B3
B2
B4
A1
A3
A4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
53
30
47
48
42
59
59
36
41
49
46
43
28
42
59
35
49
40
32
68
45
57
34
45
36
52
34
41
44
46
41
71
42
38
53
41
44
58
38
44
53
64
43
30
41
33
40
55
52
53
882G55
4122
1740
1500
2729
335
319
3678
2931
1446
1923
2558
4212
2704
341
3704
1381
3075
4008
49
2200
504
3837
2099
3661
966
3835
2912
2374
1978
2909
21
2781
3385
847
2913
2386
423
3373
2357
815
118
2525
4116
2839
3939
2974
639
891
793
150
AB701
B SONALI SHET
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
151
AB702
SIRIB
152
AB703
153
AB704
SHARATH BR
ASHARANI KARACHOORI
154
AB706
155
AB708
156
AB709
157
AB710
158
AB711
159
AB712
160
AB713
161
AB714
162
AB715
163
AB716
164
AB717
165
AB718
166
AB719
167
AB720
168
AB721
169
AB723
170
AB724
171
AB725
172
AB726
173
AB727
174
AB728
175
AB730
176
AB731
177
AB732
178
AB733
179
AB734
180
AB735
181
AB736
182
AB737
183
AB738
184
AB739
185
AB740
186
AB741
187
AB742
188
AB743
189
AB744
190
AB745
191
AB746
192
AB747
193
AB748
194
AB749
195
AB750
196
AB751
197
AB752
198
AB753
199
AB755
DEEPAK KUMAR
SHASHIDHAR B
CHAITRA M
VISHWAS C
NISHANTH C
VINAY C
THIPPESWAMY D C
RAJATH C
SHWETHA SHREE P
C S PRAVEENRAJ
NADIYA C
ACCAMMA M C
ANAND MOHAN
ASHWINI D
VED PRAKASH
SHAMBHAVI D
VIDYA D
GNANABAI VINODHA E
BHARATH KUMAR R
AKANKSHA CHOUDHARY
RANJITH KUMAR G
RAKESH BG
NAVEEN G
CHANNA KESHAVA P L
ANUKA HARSHITHA
NIDHI K H
GOUSIA BEGUM
JITHIN P
NETHRAVATHI H J
SANJAY J BHARADWAJ
KADKOL SAI JYOTHI
V RAGHAVENDRA
OMRAJESH K
KAMESHWARI SOUNDARYA K
SIRI S SOODA
NISCHAL T K
LAVANYA SK
SWETHA PRIYA K
LAVANYA K
KRAPA K MURDESHWAR
MANASA K
CHETAN K
TEJASWINI
SWATHI K
MADHUSUDHAN P K
CHETHANA A L
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F
A2
A3
A4
B1
B3
A1
A2
A3
B1
A4
B2
B3
A1
B4
A2
A3
B1
A4
B2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
60
35
42
41
58
45
42
46
53
38
45
53
53
43
48
42
51
57
49
56
53
49
53
50
53
51
30
42
60
35
60
45
53
36
56
48
60
52
45
45
59
50
58
45
46
56
38
44
60
41
277
3782
2648
2833
421
2102
2712
1944
808
3408
2137
821
850
2443
1467
2617
1115
470
1411
583
829
1427
800
1184
841
1140
4114
2673
256
3707
274
2098
873
3601
582
1616
266
1012
2121
2167
322
1264
393
2104
1951
545
3407
2274
286
2947
200
AB756
TEJASHWINI TL
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
201
AB757
ARBAAZ KHAN
202
AB758
203
AB759
HIMANSHU KUMAR GOUR
MANJUNATH L
204
AB760
205
AB761
206
AB762
207
AB763
208
AB764
209
AB765
210
AB766
211
AB767
212
AB768
213
AB769
214
AB770
215
AB771
216
AB772
217
AB773
218
AB774
219
AB775
220
AB776
221
AB777
222
AB778
223
AB779
224
AB780
225
AB781
226
AB782
227
AB783
228
AB784
229
AB785
230
AB786
231
AB787
232
AB788
233
AB789
234
AB790
235
AB792
236
AB793
237
AB794
238
AB795
239
AB797
240
AB799
241
AB800
242
AB801
243
AB802
244
AB803
245
AB804
246
AB805
247
AB806
248
AB807
249
AB808
PAVAN KUMAR G
M N MANIKANTA NAIK
MANOHAR R
PRAHLAD M S
PRAVALIKA M
KAVYA H M
MOHAN RAO
CHAITRASHREE D M
PRIYANKA M
PRATHAP KUMAR M
NISHANTH KOUNDINYA M
AKSHATA MANOHAR SHETTY
ANUSHA M
SUMA M K
MOHAMED USMAN
AHMED ARSALAN
MOHAMMED AWAIS UL HUQ
NIKHATH AMREEN
MOHAMMED NAWAZ M
SANKET SHAH
SRUSHTI H M
NOOR UL HUDA
MANJUNATH M
AKBAR KHAN M
NIKHIL B
SHALINI S
SHRAVAN HEBBAR KN
KARTHIK REDDY N
DEEPALATHA
POOJITHA N
SUNITHA N
SHWETHA N
MURALIDHAR N
SANDHYA N
GANGU N
SUSHMA N
SUPRIYA N PATEL
VISHAL P
BHAGYA LAKSHMI P
ARUNA R
SUSHMA P
ANOOSHREE P
ALOK P
PARTHIK P
HARSHA P
SUMANTH P
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F
F
M
M
M
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
GT
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
31
60
45
37
42
39
52
54
51
39
51
55
43
48
57
63
44
57
48
46
65
50
48
51
62
44
48
55
43
41
45
36
44
44
49
44
50
42
38
42
39
38
50
49
58
57
63
42
59
62
4073
282
2182
3565
2669
3257
987
712
1120
3263
1122G55
615
2478
1548
438
153
2286
509
1501
1895
95
1287
1619
1060
198
2381
1554
652
2423
2950
2089
3652
2369
2317
1325
2362
1260
2750
3343
2736
3254
3316
1293
1404
407
498
148
2741
317
196
250
AB809
SANTOSH M
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
251
AB810
SACHIN AITHAL H R
252
AB811
253
AB812
RANJIT HOLLA
RAVICHANDRA C R
254
AB813
255
AB814
256
AB815
257
AB816
258
AB817
259
AB818
260
AB819
261
AB820
262
AB821
263
AB822
264
AB823
265
AB824
266
AB825
267
AB826
268
AB827
269
AB828
270
AB829
271
AB830
272
AB831
273
AB833
274
AB834
275
AB835
276
AB836
277
AB837
278
AB838
279
AB839
280
AB840
281
AB841
282
AB842
283
AB843
284
AB844
285
AB845
286
AB846
287
AB848
288
AB849
289
AB850
290
AB851
291
AB852
292
AB853
293
AB854
294
AB855
295
AB856
296
AB857
297
AB858
298
AB859
299
AB860
ASHWINI M R
BHAVANA ABROL
SANTOSH H R
SUDARSHAN R
YAMUNA R
PRASHANT RAMAKRISHNA MANE
JITHENDRA R
VIJAY KUMAR H R
HARISH KUMAR M R
DIVAKAR
RAJINI J R
RAKESH R
GEETA SINGH R
PRAVEEN RAJ R
TEJASWINI R REDDY
ANUSHA S
HARINI SELVAKUMAR
SUMANASHREE G S
PARVEEZ PASHA
SRIDHAR KALMESHWAR
SUHAS S
PRASHANTH S
LAKSHMI PRIYA P S
VANDANA SHRI S
LOHITHKUMAR S
RAKSHITH PANAGAR BS
ROHITH S
SWATHI S
SHWETHA S M
AYESHA SIDDIQA
TRISHUL S
THEJASWINI S
ANIMESH MAITY
CHANDANA KS
VEENA S
SHINY ELIZABETH S
PAVITHRA B S
RAKESH KUMAR V
SYED NAYEEMUDDIN JAHANGIR
MOHSIN MUMTAZ
KAVYA T
ASHWINI T
SANDHYA Y U
VULAPALLI SUSHMITHA
SHIVARAJ K V
SANDEEP K V
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
F
F
F
F
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
58
45
55
45
54
50
44
43
61
51
50
40
41
42
57
44
51
54
63
47
43
33
40
48
57
52
50
42
51
39
48
44
39
46
35
40
44
40
43
44
51
55
61
42
49
51
52
53
35
37
398
2095
661
2214
724
1263
2313
2552
235
1143
1253
3034
2874
2670
483
2230
1073
731
146
1731
2527
3940
3068
1589
499
977
1206
2620
1084
3261
1532
2319
3252
1935
3757
2993
2306
3065
2457
2261
1113
678
234
2668
1428
1017
981
796
3772
3522
300
AB861
SUDARSHAN DV
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
301
AB862
DHIWAKAR V
302
AB863
303
AB864
CHAITRA V
GAGAN KUMAR SHARMA
304
AB865
305
AB866
306
AB867
307
AG471
308
BA047
309
BA048
310
BA049
311
BA050
312
BA051
313
BA053
314
BA054
315
BA055
316
BA057
317
BA058
318
BA059
319
BA060
320
BA061
321
BA062
322
BA063
323
BA064
324
BA065
325
BA066
326
BA067
327
BA068
328
BA069
329
BA070
330
BA071
331
BA072
332
BA073
333
BA074
334
BA075
335
BA076
336
BA077
337
BA078
338
BA079
339
BA081
340
BA082
341
BA083
342
BA084
343
BA085
344
BA086
345
BA087
346
BA088
347
BA089
348
BA090
349
BA091
GAUTAM RAJ R
GREESHMA Y
POOJA C
CHANDRASHEKAR S
NAVEEN KUMAR K
MEENAKSHI
TASNEEM BANU
ABDUL AFSAR BAIG W
SUSHMITHA JAIN V A
ANIRUDH M
KESHAVA B A
RAKSHITHA A
ANITHA A
SHASHI KUMAR A
SURESH K A
KARTHIK A
LAVANYA G A
THANUSREE BA
VANDANA A
ANKUSH RANA
RAGHU M A
VIJAY KUMAR A
BABU A
SHARATH B A
MUQSEED KHAN
MANIKANTA P
SACHIN PATIL
SUHASINI K
TEJAS SV
MEGHA V
SHEROVANI B
MADHURI
BAKEERU VENKATRAM RAJU
GANAPRIYA C
PAVAN B
BIRESHKUMAR
NANDINI SHIVALLI B
LAKSHMI B
SAVITHA K B
ASHA B
LIKHITHA B
ANANDA K B
DARSHAN B
OMKAR B
CHETAN SANGALI
VANDANA B
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
M
F
M
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B1
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
52
61
60
41
55
57
53
51
58
41
45
43
42
49
60
43
54
58
39
50
65
56
64
43
41
54
43
37
34
56
54
42
54
50
61
52
50
68
31
47
51
35
41
36
53
45
59
52
46
41
969
218
287
2941
642
481
837
1110
404
2862
2143
2426
2784
1442
297
2462
705
384
3207
1257
90
554
128
2553
2848
740
2528
3470
3816
577
759
2751
746
1177
210
1015
1272
44
4066
1637
1051
3740
2836
3629
820
2179
354
892
1937
2918
350
BA093
RAGHAVENDRA RAKSHITH V C
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
351
BA094
FIRDOSE KOUSER
352
BA095
353
BA096
CHAITRA C
MADHAN KUMAR C
354
BA097
355
BA098
356
BA099
357
BA100
358
BA101
359
BA102
360
BA103
361
BA104
362
BA106
363
BA107
364
BA108
365
BA109
366
BA111
367
BA112
368
BA113
369
BA114
370
BA115
371
BA116
372
BA118
373
BA119
374
BA120
375
BA121
376
BA122
377
BA123
378
BA124
379
BA125
380
BA126
381
BA127
382
BA128
383
BA129
384
BA130
385
BA131
386
BA132
387
BA133
388
BA134
389
BA135
390
BA136
391
BA138
392
BA139
393
BA140
394
BA141
395
BA142
396
BA143
397
BA145
398
BA146
399
BA147
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
M
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
GT
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
63
55
50
40
50
31
37
42
45
47
30
37
47
49
58
52
50
45
49
77
53
44
63
63
37
62
47
69
52
56
42
48
46
51
54
70
35
42
46
39
47
26
43
51
34
47
45
54
44
50
140
623
1283
2996
1192
4086
3531
2778
2165
1739
4121
3520
1730
1447
402
946
1270
2109
1439
1
813
2299
154
160
3463
181
1764
38
995
555
2743G55
1581
1844
1075
729
28
3769
2739
1977
3246
1785
4241
2550
1126
3812
1698
2176
716
2345
1265
DIVYABINDU M C
DEEPA CHANDRAKANT KALAMADI
HEMANTH KUMAR G C
KIRAN I C
JAYANT K C
CHANDRASHEKAR BH
MUNIRAJ KC
DARSHAN D C
SUDHAKAR M C
GOPIKRISHNA S
USHA D R
SHRUTHI CD
RASHMI D
YOHAN DEEPAK D
ANUSHA D
PAVAN KUMAR D
SHABNAM F
JAYANTH V
SUMANTA KUMAR SAHOO
ANUSHA G UDUPA
GOUTHAM RAO Y
RAJESHMURTHY C G
PRARTHANA G V
SHIVANI P G
VINAY A G
PRASHANTH T G
PAVAN KUMAR G
SOWMYA G
HARSHAVARDHAN RAO G
MEGHANA G
VANDANA G
KRISHNAPAL SINGH
MOHAN KRISHNA G
NAGARJUN V G
SETHU G
BHARGAVA H S
GHOUSE KHAN
ANIL KUMAR SHINDOGI
HEMASHREE H
CHAITANYASHREE H
ANUP SH
MADHURI S H
NIKHIL H
BHARATH H
ANUSHA SJ
MADHUSUDHAN K J
400
BA148
RANJITH J SHETTY
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
401
BA149
LEKHIKA K J
402
BA150
403
BA151
NAWARAJ MAGAR
SHWETHA L J
404
BA152
405
BA153
406
BA154
407
BA155
408
BA156
409
BA157
410
BA158
411
BA159
412
BA160
413
BA161
414
BA162
415
BA163
416
BA164
417
BA165
418
BA166
419
BA167
420
BA168
421
BA169
422
BA170
423
BA171
424
BA172
425
BA173
426
BA174
427
BA175
428
BA176
429
BA177
430
BA178
431
BA179
432
BA180
433
BA181
434
BA182
435
BA183
436
BA184
437
BA185
438
BA186
439
BA187
440
BA188
441
BA189
442
BA190
443
BA191
444
BA192
445
BA193
446
BA194
447
BA195
448
BA196
449
BA197
VISHWADEEP B
POORNIMA J
RAKESH J
SHRUTHI K J
CLIFFORD PAUL TEXEIRA
MARY REBECCA J
JASMINE SHINI J
MEGHA K C
AMITH CHANDRU
PRIYANKA K M
SUNIL KUMAR JOSHI
AMARA BISOYI
ALOK KUMAR
SUSHMA G K
SABARINATHAN K
KARISHMA PRAVEEN K
BUNDUSHREE
RANJAN K
POOJA K
RAJESHWARI B K
RAKESH K P
SHASHI REKHA K
PAVITHRA K
RAUSHAN KUMAR SINHA
DEEPTHI NAVAL KS
NAVEENA H L
DEEPAK KUMAR SINGH
RAKESH B M
VISHWAS BM
NAVYASHREE G T
YESHWANTH KUMAR V
JAYASHREE L
PRAJWAL
VIKRAM SAHANI
SHILPA M N
SHISHIRA G ADIGA
NANDINI M
MOHAMMED RUMAN KHALANDER
ISHTAQ AHMED
NAVEEN M
GANESH M
SANDHIYA M
HAREESH D M
ABHISHEK MALLIKARJUN MARTUR
ADITYA KUMAR
GANGADHAR
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
M
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
F
F
M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
58
48
30
52
41
33
41
50
54
56
64
47
64
61
34
53
38
46
36
44
61
52
50
48
57
32
46
43
46
42
41
37
49
46
50
56
44
42
64
46
52
47
40
53
49
40
51
43
32
50
394
1483
4118
1000
2885
3954
2943
1292
721
547
119
1797
114
237
3845
811
3329
1918
3682
2353
248
895
1232
1625
488
3991
1900
2548
1826
2696
2949
3518
1357
1969
1245
581
2304
2642
127
1931
962
1781
3064
838
1354
3033
1118
2549
3999
1248
450
BA198
CHANDAN KUMAR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
451
BA199
SAVITHA M
452
BA200
453
BA201
MATHI VISHNU SWAMY
SHAMVEEL DAMDA
454
BA203
455
BA204
456
BA205
457
BA206
458
BA207
459
BA209
460
BA210
461
BA211
462
BA212
463
BA213
464
BA214
465
BA215
466
BA216
467
BA217
468
BA218
469
BA219
470
BA220
471
BA221
472
BA222
473
BA223
474
BA224
475
BA225
476
BA226
477
BA227
478
BA228
479
BA229
480
BA230
481
BA231
482
BA232
483
BA233
484
BA234
485
BA235
486
BA236
487
BA237
488
BA238
489
BA239
490
BA240
491
BA241
492
BA242
493
BA243
494
BA244
495
BA245
496
BA246
497
BA247
498
BA248
499
BA249
MOHAMMED ZAHED N
ARBEEN TAJ
AYESHA TABASSUM
NAUSHIN BEGUM
SANTHOSH DEVADIGA
PRIYANKA M
PUNEETH MOHAN HARDEKAR
ARAVINDAN M
PRIYANKA MOHAN
BHAGYA M
NIKHIL MOHAN
YOGANANDA GOWDA M
HARSHITHA B M
NAVEEN M
RAVIRAJA M
RAMYA H M
CHARAN M
RENUKA M
PAVAN KUMAR K M
HEMANTH KUMAR J M
PREMA M
PUSHPA M
SANDHYA RANI M
MADHUSUDHAN M
HEMANTH TM
KIRAN K
JEEVITHA V
SHAREEFSAB MULLA
ROHINI GRANDHI
NIPUN NAGANATH PISE
DWARKANATH K N
SINDHUJA N
ANIL P N
SHRUTI N HEGDE
MANJUNATH V N
KIRTHI RAJ N
LAVANYA GN
JAGADHISHA GOWDA S N
MADHU N
GURUPRAKASH NARAYANA GAONKAR
RASHMI HN
ABHISHEK N
BHARATH KUMAR K N
MAHESH KUMAR M N
SUNIL H N
MANJUNATHA M N
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
F
F
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
59
31
36
65
44
49
49
53
71
58
38
50
33
62
43
51
39
43
41
36
37
51
45
52
52
47
46
49
64
58
33
63
55
36
45
57
63
48
26
42
40
55
60
48
47
61
51
39
53
49
351
4043
3584
83
2277
1443
1370
776
19
429
3397
1258
3945
202
2517
1082
3201
2521
2854
3660
3511
1129
2129
960
926
1718
1903
1436
123
422
3925
151
664
3654
2048
467
133
1552
4246
2734
2997
671
275
1588
1783
233
1104
3235
858
1369
500
BA250
NAVYA NARENDRA
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
501
BA251
VINAY KUMAR M N
502
BA252
503
BA253
TASMIYA KAUSAR
NADEEM AKRAM
504
BA255
505
BA256
506
BA257
507
BA258
508
BA259
509
BA260
510
BA261
511
BA262
512
BA263
513
BA264
514
BA265
515
BA266
516
BA267
517
BA268
518
BA269
519
BA270
520
BA271
521
BA272
522
BA273
523
BA274
524
BA275
525
BA276
526
BA277
527
BA278
528
BA279
529
BA280
530
BA281
531
BA282
532
BA283
533
BA284
534
BA285
535
BA286
536
BA287
537
BA288
538
BA289
539
BA290
540
BA291
541
BA292
542
BA293
543
BA294
544
BA295
545
BA296
546
BA297
547
BA298
548
BA299
549
BA300
DIVYASHREE R
PUSHPALATHA P
DHANUSH P
NAVEEN JADHAV P
SUKANYA P
PRUTHVI RAJ C P
NAMDEV P
SAGAR ARORA
LAVANYA
ABISHEK P
SATHYANARAYANARAJU P
ANSHU KUMARI
SANDHYA P
MAHALAKSHMI B
SNEHA D
CHAMAN PRABHAT CHATURVEDI
CHAITRA N
SANJANA S
ANUREKHA R
MUNEER AHAMED R
AKSHATHA R
AKSHATA R
SANDHYA R
SHELVINI R
ASWETHA R
HARSHA C R
RASHMI R
THANUSHREE R
DINESH BABU R
THRUPA S R
SARITHA B R
CHANDANA R
CHIRANJEEVI R
YOGESH KUMAR R
RAMYA P
BHAVYA R
NAVYA A R
VINAY R
ANAND KUMAR
RAGHAVENDRA RAMESH HUDDAR
CHIMMA RAM
PRIYANKA R
JAYAKAR R
PINKEY K R
TARUNYA R
VIDYA SAGAR S R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
GT
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
54
69
51
39
42
51
47
63
47
60
61
51
57
66
50
60
53
60
50
27
53
54
36
36
38
46
42
58
47
50
47
39
56
42
67
33
37
48
46
47
57
42
47
45
39
54
45
54
59
52
764
34
1045
3222
2685
1148
1713
135
1760
263
223
1141
435
74
1300
285
872
270
1271
4228
823
763
3633
3619
3375
1888
2674
424
1727
1274
1744
3165
563
2748
50
3957
3562
1523
1975
1648
499G55
2693
1761
2186
3274
748
2160
726
332
948
550
BA301
KARTHIK R
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
551
BA302
SEEMA KHANUM
552
BA303
553
BA304
LAVANYA M R
CHAITRA C R
554
BA305
555
BA306
556
BA307
557
BA308
558
BA309
559
BA310
560
BA311
561
BA312
562
BA313
563
BA314
564
BA315
565
BA317
566
BA318
567
BA319
568
BA320
569
BA321
570
BA322
571
BA323
572
BA324
573
BA325
574
BA327
575
BA328
576
BA329
577
BA330
578
BA331
579
BA332
580
BA333
581
BA335
582
BA337
583
BA338
584
BA339
585
BA340
586
BA341
587
BA342
588
BA343
589
BA344
590
BA345
591
BA346
592
BA347
593
BA348
594
BA349
595
BA351
596
BA352
597
BA353
598
BA354
599
BA355
DARSHAN S R
RAM TIMILSINA
SHABBIR RUKMUDDHIN BIRADAR
KALPANA T R
VEDALAKSHMI S
CHARAN SIMHA N
ARADHANA S
KRUTHI BS
AMIR JUNAID QUARASHI
SREELAKSHMI R S
GAURAV SATHISH KAMATH
NITIN S
JYOTI KUMARI
CHITRA S NAIK
JAYANTHI S
BHAVYA S
NITHIN SHANKAR
AMRUTHA S
SATISH KUMAR NS
KARTHIK S
LINGESH R S
DEVARAJA
SANDHYA K S
DEEPU S
SHWETHA G S
MAHENDRA S
ARAVIND PAGI
VAIDHYANATH
MEGHA S
RAJANI JS
GOVARDHAN S
AISHWARYA SHOUNAK REVANKAR
SACHIN S
SUNILKUMAR A S
SRIVATHS T S
GANGADHAR S
ADITYA K S
MALLIKARJUNA S
SRI RAKSHA K
SHREE BHAVANI S
VISHNUVARDHAN MS
VINUTHA M S
LAVANYA G S
SRIRAM SRINIDHI
SANJANA S
LAKSHMI SANDHYA T
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
M
M
M
F
F
M
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
M
F
F
M
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
47
31
37
55
41
64
43
44
69
46
43
53
44
65
60
63
70
60
58
39
52
62
64
56
42
55
48
42
45
42
47
47
38
51
52
53
63
55
35
53
45
56
45
41
42
43
73
39
45
50
1674
4049
3477
633
2933
106
2485
2342
41
1901
2515
843
2372
93
279
156
29
290
366
3244
957
191
121
569
2719
609
1567
2633
2083
2658
1755
1737
3321
1133
910
853
163
655
3739
842
2107
553
2135
2901
2767
2498
10
3193
2141
1291
600
BA356
SHIVAPRAKASH S
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
601
BA357
MANJULA S
602
BA358
603
BA359
REKHA S
RAVI KISHORE S
604
BA360
605
BA361
606
BA362
607
BA363
608
BA364
609
BA365
610
BA366
611
BA367
612
BA368
613
BA369
614
BA370
615
BA371
616
BA372
617
BA373
618
BA374
619
BA375
620
BA377
621
BA378
622
BA379
623
BA380
624
BA381
625
BA382
626
BA383
627
BA384
628
BA385
629
BA386
630
BA387
631
BA388
632
BA389
633
BA390
634
BA391
635
BA392
636
BA393
637
BA394
638
BA395
639
BA396
640
BA397
641
BA398
642
BA399
643
BA400
644
BA401
645
BA402
646
BA403
647
BA404
648
BA405
649
BA406
SOWJANYA S
NAVEEN KUMAR P S
BRUNDA S
TEJA SUBRAYA BHAT
MALA S
SATYA RANJAN SAMAL
ASHRIYA SURENDRA
VIJAYAPRAKASH S
VISHWAS S
CHITRAPRIYA S
SHIFA FAROOQ
SYED AFWAN
SYED SHAUKATH
RANJITH BISWAS
CHANDAN T
SANGEETHA T
APURNA Y
SUBRAMANI T
SRIKANTH N
JEEVAN U
BALAJI D U
SRINIDHI U
SUSHMA K
PAVAN U GOUDAR
C NAVEEN
JEEVITHA JEEYER R
PRASHANTH T
VARSHA V HEGDE
SWATHI V
POOJA H V
SHASHIKUMARGUPTA K
YATISH KUMAR V
SANDHYA A V
LAVANYA V
RAVICHANDRA REDDY K V
LALITHA V
VARSHINI V
ARUNKISHORE V
CHANDRIKA S V
VIDYASHREE P V
ANAND KUMAR V
ABHILASH D V
JYOTHIRMAYI K V
MADHUSUDHAN V
SUSHMA V
PANKAJA G V
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
F
M
M
F
M
F
F
F
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
GT
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
46
52
46
48
61
46
60
52
55
61
56
36
43
52
42
50
53
47
40
56
36
46
62
52
58
74
39
45
45
41
60
60
42
48
49
44
54
36
45
45
57
46
42
44
53
41
39
50
41
42
1893
983
1894
1535
242
1922
250
936
645
239
537
3679
2555
956
2760
1281
875
1681
3071
528
3681
1958
182
981G55
406
5
3248
2166
2096
2948
278
281
2743
1622
1420
2231
735
3641
2077
2105
495
1883
2715
2380
882
2930
3176
1241
2914
2622
650
BA407
BHAVANI V
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
651
BA408
SONNEGOWDA
652
BA409
653
BA410
VINUTHA V
SANTHOSH V
654
BA411
655
BA412
656
BA413
657
BA415
658
BA417
659
BA419
660
BG026
661
BG027
662
BG028
663
BG029
664
BG030
665
BG031
666
BG032
667
BG033
668
BG034
669
BG035
670
BG036
671
BG037
672
BG038
673
BG039
674
BG040
675
BG041
676
BG042
677
BG043
678
BG044
679
BG045
680
BG046
681
BG047
682
BG048
683
BG049
684
BG050
685
BG051
686
BG052
687
BG055
688
BG056
689
BG057
690
BG058
691
BG059
692
BG060
693
BG061
694
BG063
695
BG064
696
BG066
697
BG067
698
BG068
699
BG069
V
ASHA V
VENKATA KEERTHI G
HAMSA BHARATHI V
DARSHAN V
UMAMAHESHWARI V
RANJITHA Y
SHAMLI G
NIVEDHAN S
ANUSHA G S
LINIT JAITHENIA X
ALI ULLA
AYAZ PASHA
HARSHITHA K A
ABHISHEK S A
MARIAM AFZAL
KAMAL CHOPDA A
TOUSEEF AHMED
RASHMI V A
MANASVI H A
KIRAN A
PAVAN KUMAR A
CHETHAN KUMAR H A
KAJAL JAISWAL
ANIRBAN SINHA
PRATHIBA A
NAVEEN A
RAJATH A PATIL
ARUN KUMAR A
SWEETY LADIA
BHARATH A
CHANDRASHEKHAR HA
B H SHWETHA
CHAITRA B S
CHETHAN D B
ARPITHA B
SHRUTHI K B
GEETHA B
DEEPA B
AMBAJI
KAUSHIK B
VIVEK KUMAR HAZARI
BM SOWMYA PARVATHI
S HARSHINI
S YADISH
T NAVEEN KUMAR
RAGINI CR
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
M
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
M
M
M
F
F
M
M
F
F
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
44
36
44
48
46
47
55
40
53
44
51
40
42
40
46
60
60
43
49
53
63
38
35
49
56
60
55
66
53
68
57
52
58
45
62
62
43
37
35
44
37
31
51
39
49
56
48
53
57
45
2329
3644
2344
1527
1857
1758
676
3051
835
2260
1132
3081
2714
3013
1930
267
291
2568
1388
819
152
3332
3727
1366
557
252
669
63
865
46
472
902
399
2158
184
207
2490
3529
3770
2273
3449
4064
1077
3242
1452
520
1606
888
503
2134
700
BG070
KAVYA C
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
701
BG071
CHAITHRA C N
702
BG072
703
BG073
ANKITHA TEJA REDDY
BINDU C
704
BG074
705
BG075
706
BG076
707
BG077
708
BG079
709
BG080
710
BG081
711
BG082
712
BG083
713
BG084
714
BG085
715
BG087
716
BG088
717
BG089
718
BG090
719
BG091
720
BG092
721
BG093
722
BG094
723
BG095
724
BG096
725
BG097
726
BG098
727
BG099
728
BG100
729
BG101
730
BG102
731
BG103
732
BG104
733
BG105
734
BG106
735
BG107
736
BG108
737
BG109
738
BG111
739
BG112
740
BG113
741
BG114
742
BG115
743
BG116
744
BG118
745
BG119
746
BG120
747
BG121
748
BG124
749
BG125
RAVI D C
RAGHAMALINIKC
SHANTOSH D C
SUJEETH POOVANNA D M
SUPREETH D
SANJEEB KUMAR SARKAR
SHANMUGA SUNDARAM D
PAVITHRA H D
NISHA MEWARA
GNANA MURTHY A
VARUN KALLAKURCHI
ARULRAJ E
SHASHANK E
SHALINI R
NITESH KUMAR MAHTO
RAKSHITHKUMAR G
GARGYA SEN
YESHWANTH RAJ G
PRASHANTH G T
SUPRITHA S G
SATHISH G
DHANVANTHRI B G
RAJA MG
MANJUSHREE G
ANNAPURNA
SHRUTHI G
ULLAS H J
EHETHESHAM HK
ABHISHEK H
SUMAN B H
TEJUS H
PRATHIBHA SIMHA S
NAZIA FARHEEN
SAIMA KHANUM
SUMUNA I
APOORVA A
MEGHA T J
RAVIKIRAN J
LAVANYAJ
JAYANTH KUMAR J
ABHISHEK A J
J PRADEEP
NIKITHA J
RAJESH P J
TEJASWINI JOSHI
K N PAVITHRA
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B4
A1
A2
33
56
53
51
49
41
48
43
39
48
54
50
50
48
39
28
51
29
51
55
46
49
55
51
51
47
59
56
40
45
57
51
44
45
58
60
47
65
53
46
57
53
55
43
37
39
40
54
43
53
3958
532
806
1128
1394
2916
1564
2424
3255
1511
745
1200
1256
1599
3250
4194
1079
4151
1109
616
1970
1429
631
1089
1147
1644
339
518
3066
2173
463
1146
2375
2216
395
249
1696
87
817
1927
460
795
684
2566
3563
3126
3011
738
2422
810
750
BG126
DANY ANTONY
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
751
BG127
JAGANNATHA K
752
BG129
753
BG130
GOWTHAMI K
DILEEP KUMAR
754
BG131
755
BG132
756
BG133
757
BG134
758
BG135
759
BG136
760
BG137
761
BG138
762
BG139
763
BG140
764
BG141
765
BG142
766
BG143
767
BG145
768
BG146
769
BG147
770
BG148
771
BG149
772
BG150
773
BG151
774
BG152
775
BG153
776
BG154
777
BG155
778
BG156
779
BG157
780
BG159
781
BG160
782
BG161
783
BG162
784
BG163
785
BG166
786
BG167
787
BG168
788
BG169
789
BG171
790
BG172
791
BG173
792
BG174
793
BG175
794
BG176
795
BG177
796
BG178
797
BG179
798
BG180
799
BG181
KISHORE KUMAR K
ANNAPOORNESHWARI M K
MANJUNATH K
HARSHITHA K
SHIVARAJ KUMAR GOWDA L K
SHESHADRI BABU K
VENKATARAMATEJA K
YASHASWINI K
DIVYA K
RAGHU G K
YATHEESHA P K
PAVITHRA DEVI K
DANIEL A
L GRACE
SWAROOPINI
SOURAV BASU ROY
TAHMINA KHATUN
M S SUNITHA
SWATHI M UTTARESHWAR
PRAMODA B P
T KIRAN KUMAR
KAMAL M
MADHUSUDHAN M
ROOPASHREE M
SAMMEDH M U
PRATHIMA M K
SUPRIYA M
KIRAN M J
ASHWINI M
RANJEETH PAI M
NIKHIL M
NETHRA MATHISU
POOJASHREE B M
ZUHA ARIF
RABIYA KULSUM
NOOR ARSHIYA SIDDIQA
MOHAMMED JAVEED H
MOHAMMED UMAR FAROOQ
KARTHIK KUMAR C M
HANKRUTHA M
VARUN M KULKARNI
MANU M
ABDUL HAMEED NAWAL
SIDHAPARA PUJA MUKESHBHAI
KUSUMA M
PRAMILA H M
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B1
B3
B4
A1
A2
58
50
65
54
41
34
51
51
40
52
38
62
63
58
37
40
37
51
54
69
59
49
50
46
46
42
45
37
45
44
49
63
54
49
56
42
45
48
48
41
43
58
49
52
46
48
47
48
34
53
405
1204
81
754
2817
3871
1020
1103
3083
1006
3384
206
165
409
3418
3069
3444
1076
761
33
357
1435
1295
1962
1964
2756
2193
3539
2188
2307
1393
143
758
1438
536
2745
2031
1512
1514
2873
2560
428
1441
984
1880
1524
1715
1578
3819
827
800
BG182
SOMASHEKAR T M
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
801
BG183
SHIVA KUMAR M
802
BG184
803
BG185
SATHISH M
ARUN KUMAR M
804
BG186
805
BG187
806
BG188
807
BG189
808
BG191
809
BG193
810
BG194
811
BG195
812
BG196
813
BG197
814
BG198
815
BG199
816
BG200
817
BG201
818
BG202
819
BG203
820
BG204
821
BG205
822
BG206
823
BG207
824
BG208
825
BG209
826
BG211
827
BG212
828
BG213
829
BG214
830
BG215
831
BG216
832
BG217
833
BG218
834
BG219
835
BG220
836
BG221
837
BG222
838
BG223
839
BG224
840
BG225
841
BG226
842
BG227
843
BG228
844
BG229
845
BG230
846
BG232
847
BG233
848
BG234
849
BG235
M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
M
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
55
50
46
61
56
48
42
28
38
46
52
49
59
47
51
36
57
49
62
39
48
40
39
53
40
35
45
50
42
46
42
39
49
51
50
45
41
42
63
42
45
42
63
48
40
57
46
39
43
37
643
1296
1973
229
588
1596
2709
4215
3305
1956
986
1461
344
1749
1134
3658
485
1402
203
3218
1593
3087
3120
862
3041
3716
2067
1246
2618
1906
2737
3149
1433
1127
1216
2163
2944
2666
147
2655
2149
2749
159
1602
3005
487
1941
3163
2451
3557
TANUSHREE M
KRITHIKA M
SATISHKUMAR M
BINDU SHREE D M
MANJUNATH S
SANTHOSH N
SHUBHA N
KISHAN G N
YASHASWINI K N
ARCHANA N KINI
MADHU N
RASHMI N
HARSHITHA K N
PRIYA S N
THEJASWINI N
SHIVARAJU N
KASULA HARSHAVARDHAN
PAVITHRA LAKSHMI N
NANDAN T N
BHAVANI N
CHETHANKUMAR S N
ABHIJEETH N
CHAITHRA N
SRIKANTH N
SUNIL N
RAMYA N
SUPRIYA G N
HARISH YADAV A N
LAVANYA N
ANURADHA NARENDRA
HITYSH N GHORPADE
SOWMYA N
MOHAMMED SUHEL
ABDUL AZEEZ
SUSHMITHA N
JONES ZACHARIAH NOEL N
NAJEEB AHMED N
PRABHAKARAREDDY G O
VISHNU D
SINCHANA P B
SHILLPIKAA P
YAMUNA P
KISHAN K P
MADHU H P
PREMKUMAR P
ARYA PETER P A
850
BG236
NAVEEN C
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
851
BG238
NIVEDITHA P
852
BG239
853
BG240
MONIKA P
HARSHITHAGOWDA P
854
BG241
855
BG242
856
BG243
857
BG244
858
BG245
859
BG246
860
BG247
861
BG248
862
BG249
863
BG250
864
BG251
865
BG252
866
BG253
867
BG254
868
BG255
869
BG256
870
BG257
871
BG258
872
BG259
873
BG260
874
BG261
875
BG262
876
BG263
877
BG264
878
BG265
879
BG267
880
BG268
881
BG269
882
BG270
883
BG271
884
BG272
885
BG273
886
BG274
887
BG276
888
BG277
889
BG278
890
BG279
891
BG280
892
BG281
893
BG283
894
BG284
895
BG285
896
BG287
897
BG288
898
BG289
899
BG290
VISHWAS P
VELING BHAGYESH PRAKASH
AKSHAY P
MRINAL DUTT
SOWMYA P
PRATHISH HEBBAR SP
PRAJWAL K
PRIYANKA RAJ P K
KRUTHIKA S P
AYESHA TABASSUM
G ANGEL CHRISTINA
RANJITH KRISHNAN R
LEKHA T R
APOORVA H R
PRAVEEN R
PAVITHRA R
AMAR R HEGDE
SANGEETHA R
SANTHOSH KUMAR N R
YASHASWINI R
PRATEEK SINHA
CHANDRAKANTHA R
INDU M R
SHOBHA RANI T R
ABHISHEK R
SUNITHA R
RAVI KIRAN R
AMULYA NR
RAHUL B R
BHAVYA S R
ABHISHEKAPPA B R
SHRUTHI N R
ARCHANA M R
VIVEK R DESAI
HARSHITH GOWDA DR
NIKHILESH N
SANJAY KUMAR R
MAMATHA R
MUTHARAJU M R
RASHMI R
HARSHITHA MR
RAJESHKUMAR B R
ASHOK KUMAR C R
VINOD R
SUDHA B R
M SRIKANTH
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
F
M
F
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
46
32
70
65
65
60
61
61
56
50
39
44
52
47
46
59
41
54
47
50
40
49
58
64
41
46
42
49
46
56
47
57
48
63
44
45
45
43
59
35
44
45
57
69
29
45
46
50
49
49
1876
3972
30
94
92
271
241
213
542
1290
3249
2338
985
1765
1960
349
2932
751
1735
1211
3000
1432
420
120
2830
1877
2625
1458
1890
586
1742
449
1562
155
2392
2140
2187
2557
345
3783
2333
2044
465
39
4178
2128
1965
1266
1412
1426
900
BG291
GEETHASHREE K
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
901
BG292
SHYAMALA S
902
BG293
903
BG294
RANJU KUMARI
V SUPRIYA NAIDU
904
BG295
905
BG296
906
BG297
907
BG298
908
BG299
909
BG300
910
BG303
911
BG304
912
BG305
913
BG306
914
BG307
915
BG308
916
BG310
917
BG312
918
BG313
919
BG314
920
BG315
921
BG316
922
BG317
923
BG318
924
BG319
925
BG320
926
BG321
927
BG322
928
BG323
929
BG324
930
BG325
931
BG326
932
BG327
933
BG328
934
BG329
935
BG330
936
BG331
937
BG332
938
BG333
939
BG334
940
BG335
941
BG336
942
BG337
943
BG338
944
BG339
945
BG340
946
BG341
947
BG342
948
BG343
949
BG345
AMREEN JAVERIA
FIRDOUS BEGUM M S
HIDAYATH ULLA BAIG
DISHA LAHIRI
SATHYASHREE S
CHANDANA C S
SMITHA S K
RABIYA RAHIM
GOPAL SHARMA S
RANADHIR S
PREETHI M S
NAVEEN KUMAR S
DEVIKA S
DAYANANDSAGAR LALSANGI
PRIYANKA S
MADHURA A S
PRIYA S SRIVATSA
MANJUNATH SHIVANAND DODAMANI
BHARGAVI S
SHALINI C S
MAMATHA T S
PAVITHRA S
DIMPLE S
RANJITHA TS
MAHENDRA KUMAR S
NANDISH B S
PREMRAJ M S
SMITHA C S
DIVYA S
MAHENDRA S
ROHITH BS
SHRUTHI S
SUPREETH GOWDA G S
SAI JAYA KEERTHI
KAVYA KS
BHARATHI B S
VIJAYA KUMAR S
SHIVANI K
SAGAR S
DHANYA K
SUNNY KANT KUMAR
SUSHMITHA B S
SHWETHA S KAPATRAL
KEERTHI VIGNESH M S
UMESH A S
CHAITRA SRINIVAS
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
49
41
58
41
48
46
62
56
46
61
45
51
63
49
46
55
45
42
55
67
50
49
49
68
47
46
42
45
44
42
44
59
62
48
43
55
66
44
47
46
49
51
67
36
45
62
62
46
45
53
1457
2923
400
2926
1574
1949
208
574
1845
236
2043
1100
162
1408
1953
622
2183
2713
646
55
1280
1456
1335
42
1630
1947
2725
2138
2360
2788
2361
353
175
1613
2534
654
69
2281
1729
1976
1360
1097
58
3635
2185
194
201
1859
2159
871
950
BG346
UMESH S
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
951
BG347
NAGARJUN K S
952
BG348
953
BG349
PUNITH A S
SHWETHA S
954
BG350
955
BG351
956
BG352
957
BG353
958
BG354
959
BG355
960
BG356
961
BG357
962
BG358
963
BG359
964
BG360
965
BG361
966
BG362
967
BG364
968
BG365
969
BG366
970
BG367
971
BG368
972
BG369
973
BG370
974
BG371
975
BG372
976
BG373
977
BG374
978
BG375
979
BG376
980
BG377
981
BG378
982
BG379
983
BG380
984
BG381
985
BG382
986
BG383
987
BG384
988
BG385
989
BG386
990
BG387
991
BG388
992
BG389
993
BG390
994
BG391
995
BG392
996
BG393
997
BG394
998
BG395
999
BG396
SWATHI K S
APOORVA S RAJU
KAVYA S
NAVEEN KUMAR S
NAVNEETH SUBRAMANYA
SUJAY S BHAT
AKSHAYA V S
VINAYAKA H S
SAIPRABHU S
SHERENE SWETHA S
LARSHITHA YADAV S
SYED MUDASSIR
NAYAZPASHA
SAHANA T
RANJITHA T
SHASHANK GOWDA T
SHILPASHREE A T
DIVYA M
BOPANNA K U
LALIT KUMAR
SHREEJA V KOTIAN
JABIULLA V
CHETHAN V
KIRANA KUMAR C V
AKSHATHA V
MANOHAR B V
SHRAVANI S V
PALLAVI V
HARISHKUMAR G V
PRAVEEN KUMAR V
SOWMYA B V
VEENA V
VIDYA A V
AKSHATHA B V
CHETAN V
SHYLA V
SUJITH V
RAHUL M V
ROOPA B V
UMESH KUMARA V
VINODA KV
VIJAY KUMAR KULKARNI
SHESHADRI C V
AKSHATHA V
JEEVAN AM
METHOSIL
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B4
B3
B2
B1
A4
A3
A1
B4
B3
B2
B1
A4
A3
A2
A1
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
56
50
54
47
50
38
44
56
63
52
38
34
43
42
37
43
46
41
51
48
47
55
54
51
41
46
37
53
57
34
53
33
54
35
39
59
39
49
44
50
45
35
37
43
49
41
58
34
45
48
580
1307
755
1692
1244
3358
2387
564
158
952
3409
3856
2523
2627
3526
2504
1853
2900
1105
1492
1719
653
709
1025
2920
1936
3513
883
494
3828
828
3937
744
3698
3186
333
3228
1449
2318
1262
2076
3775
3515
2573
1376
2893
418
3860
2161
1628
1000 BG397
PRAVEEN KUMAR V
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1001
BG398
DEEKSHA V
1002
BG399
1003
BG400
AMBIKA
BUGGAPPA
1004
BG401
1005
BG402
1006
BG403
1007
BH245
1008
BH246
1009
BH247
1010
BH248
1011
BH249
1012
BH250
1013
BH251
1014
BH252
1015
BH253
1016
BH254
1017
BH255
1018
BH256
1019
BH257
1020
BH258
1021
BH259
1022
BH261
1023
BH262
1024
BH263
1025
BH264
1026
BH265
1027
BH266
1028
BH267
1029
BH268
1030
BH269
1031
BH270
1032
BH271
1033
BH272
1034
BH273
1035
BH274
1036
BH275
1037
BH276
1038
BH277
1039
BH278
1040
BH279
1041
BH280
1042
BH281
1043
BH282
1044
BH283
1045
BH284
1046
BH285
1047
BH286
1048
BH287
1049
BH288
SUSHEEL PAL
MOHAMED FASIUDDIN
SHEEBA NAAZ ANSARI
BHAGYASHREE S
A S ANUSHA
D SNEHA
SWETHA A R
MOHAMMED SAIF
MOHAMMED ISMAIL ABDUL W SAHEB
AYESHA FIRDOSE
AMEYA BEKAL
ARAVINDA A
MANOJ KUMAR V A
MOHITKUMAR
SHARAT HUMNABADKAR
SHRIJA B A
KRISHNA MURTHY A V
NAZIYA BANU
WILLIAMCHRISTOPHER A
AKASH A MURTHY
CHAITHRA H A
MOHAMMED BILAL A
ZAMATUNZIYA KHANUM
KRUPA K
NAVEEN KUMAR J
SHAKTHIDHARA NAGARAJA
CHAITRA B S
JANAVI B
MURALIDHARAN B
GAYATHRI BAI B
CHAITRA NEGLUR
SHIVARANJANI B
KESHAVA AB
MEGHANA B
SWATHI B
YASHWANTH KB
NIRANJAN KUMAR TIWARI
AMARAPALI
ROSHINI
SHRUTHI B
ARPITHA BM
BHARAT P DIXIT
DIVYASHREE C
POOJA CB
SATHISHA C
SWATHI G C
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
M
F
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
53
36
32
46
53
43
43
41
40
47
51
53
48
47
56
54
47
50
53
74
34
34
73
51
37
37
59
48
59
58
57
48
30
48
44
57
42
47
49
50
72
44
45
49
47
41
70
39
43
63
799
3676
3998
1891
849
2572
2488
2952
3040
1750
1050
857
1598
1771
572
727
1795
1278
809
6
3830
3867
8
1027
3538
3523
327
1597
330
401
452
1607
4124
1594
2252
450
2640
1702
1418
1254
14
2311
2146
1373
1741
2924
27
3198
2468
157
1050 BH289
GIRISH C
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1051
BH290
CHAPPIDI NAGENDRA REDDY
1052
BH291
1053
BH292
LAVANYA K C
ASHWINI N C
1054
BH293
1055
BH294
1056
BH295
1057
BH297
1058
BH298
1059
BH299
1060
BH300
1061
BH301
1062
BH302
1063
BH303
1064
BH304
1065
BH305
1066
BH306
1067
BH307
1068
BH308
1069
BH309
1070
BH310
1071
BH311
1072
BH312
1073
BH313
1074
BH314
1075
BH315
1076
BH316
1077
BH317
1078
BH318
1079
BH319
1080
BH320
1081
BH321
1082
BH322
1083
BH323
1084
BH324
1085
BH325
1086
BH326
1087
BH327
1088
BH328
1089
BH329
1090
BH330
1091
BH331
1092
BH332
1093
BH333
1094
BH334
1095
BH335
1096
BH336
1097
BH337
1098
BH338
1099
BH339
RAKESH KUMAR
AMBIKA D
NIKHIL SINHA
MEGHANA D
PRATIGYA SINGH RANA
NIHAL M
NISHA D
PRAVEEN KUMAR DUAN
PAYAL JOSHI D
AJAYA S D
RAJESHA D
KIRTI VARDHAN
ARCHANA E
SHAIK MAHAMED JEELAN
VIGNESH KAMBLE R P
SHASHANK KRISHNA
IMDAD UL GAYAZ
MELINDA GEORGE
GS ARUNKUMAR
SHEETAL G
SANJANA G
AMRUTA GOVIND HEGDE
SRINIVAS G
KEERTHANA V G
JYOTHI G
MADAN KUMAR G
CHANDANA D G
SANTHOSH G
POOJA M G
HARSHITHA H S
MOHAMMED ARIF H
KUMAR H
NAGAVENI H
ULLASA C H
DHANUSH KUMAR H
CHAITRA H
NAVYASHREE C H
CHETHAN M H
BASAVA PRABHU
PUSHPA H
ROSHAN BAIG H
SHAHIQ IMTIAZ
NIKET CHOUDHARY
KAILASH S
J SRINIVASA RAO
ATMA KUMAR ROY
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
F
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
34
46
43
54
54
31
44
40
33
49
50
63
52
34
33
56
39
46
41
51
44
44
55
35
64
39
55
30
38
46
53
49
47
38
49
50
48
36
60
47
32
69
40
32
58
43
44
39
56
27
3868
1954
2482
742
733
4062
2288
3056
3964
1421
1186
137
1008
3854
3912
556
3237
1929
2816
1112
2364
2377
675
3780
100
3260
630
4115
3411
1932
863
1355
1716
3368
1434
1242
1615
3614
276
1753
4011
40
3012
4004
413
2495
2388
3181
539
4238
1100 BH340
PREETHI SINGH J
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1101
BH341
MAHESHA J
1102
BH342
1103
BH343
VIGNESH
PAVAN KUMAR J
1104
BH344
1105
BH345
1106
BH346
1107
BH347
1108
BH348
1109
BH349
1110
BH350
1111
BH351
1112
BH352
1113
BH353
1114
BH354
1115
BH355
1116
BH356
1117
BH357
1118
BH358
1119
BH359
1120
BH360
1121
BH361
1122
BH362
1123
BH363
1124
BH364
1125
BH365
1126
BH366
1127
BH367
1128
BH368
1129
BH369
1130
BH370
1131
BH371
1132
BH372
1133
BH373
1134
BH374
1135
BH375
1136
BH376
1137
BH377
1138
BH378
1139
BH379
1140
BH380
1141
BH381
1142
BH382
1143
BH383
1144
BH384
1145
BH385
1146
BH386
1147
BH387
1148
BH388
1149
BH389
BHARATH J
VARALAKSHMI J
BENAI KUMAR
K VISHAL
MEERA K MENON
KAVYA SHREE K L
MEENA K
VEER BHARATH SINGH
GIREESHA V K
YOGESHKUMAR K
ABHISHEK VISHWAKARMA
SANTHOSH KUMAR K
CHETHANKUMAR K
NISAM KHALID
VIKRAM GK
KARTHIK K
RACHANA K
MOHAN KUMAR K
SREEHARSHA N K
DHANALAKSHMI K
NAVEEN H K
OOHA M K
ARUN PANDIAN K
VIJAY KUMAR M K
SUSHMITHA K
VINOD K
DHANUSH REDDY SK
VANITHA RANI C K
LUV PANDEY
PRASAD PL
PRATHEEKSHA B L
ANITHA R
NAVEEN KUMAR D L
ANJALI L
ASHOK KUMAR L
SOWMYA J
NIKHIL M
POOJA R
SHWETHA R
SARALA KUMAWAT
PRUTHVI RAJ G M
PUSHPAKALA M
MOHAMMAD MOHIDDEEN
DEEPAK M
SHILPA M
SHAMANTHA K M
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
58
34
46
51
44
40
53
49
46
50
38
53
60
41
34
49
34
55
38
30
52
45
49
51
53
55
70
48
42
49
38
43
42
53
62
57
42
59
55
62
59
56
43
38
61
29
52
38
48
38
370
3861
1885
1131
2355
3072
861
1352
1852
1213
3350
869
292
2928
3859
1351
3849
651
3393
4110
993
2145
1322
1087
801
613
31
1542
2732
1464
3344
2460
2747
855
172
508
2682
355
644
176
312
585
2413
3414
220
4177
998
3383
1491
3376
1150 BH390
DEEPAKKUMAR M
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1151
BH391
SOUJANYA
1152
BH392
1153
BH393
RAKESHA M
CHAITHRA M
1154
BH394
1155
BH395
1156
BH396
1157
BH397
1158
BH398
1159
BH399
1160
BH400
1161
BH401
1162
BH402
1163
BH403
1164
BH404
1165
BH405
1166
BH406
1167
BH407
1168
BH408
1169
BH409
1170
BH410
1171
BH411
1172
BH412
1173
BH413
1174
BH414
1175
BH415
1176
BH416
1177
BH417
1178
BH418
1179
BH419
1180
BH420
1181
BH421
1182
BH422
1183
BH423
1184
BH424
1185
BH425
1186
BH426
1187
BH427
1188
BH428
1189
BH429
1190
BH430
1191
BH431
1192
BH432
1193
BH433
1194
BH434
1195
BH435
1196
BH436
1197
BH437
1198
BH438
1199
BH439
SRINIVASAN B M
JAVED AKTHAR M BELLARY
SHWETHA M S
WASI AHMED
MD SHEZAD
SUMALATHA MC
MOHAMED SUFYAN
MOHAMMED SHAFIQ
MOHAMMED SAMEER
MOHAMMED ABUZAR GIFARI
PADMAJA
PRIYANKA M
RAMYA R M
CHETHANA M
NAMRATHA B M
SHIKHA CHAUHAN
MOHAMMED ABBU TALHA
BHAVYA MUKUNDA NAIK
AKHEEL AHMED
SOWMYA M
BHAVYA M
HEMALATHA M
GIRISH KUMAR M
RAGHAVENDRA M
MANJUNATH M
HARIKRISHNA B M
RAMU M
BANU SHANKAR V M
SHRUTHI M HIREMATH
TEJASHWINI N V
AKSHAY K N
SANDHYA K NAG
SHILPA N
APOORVA K N
SUMAN N
ANIRUDH M N
PALLAVI N
HEMANTH N
SRAVANA N
YADUNANDAN N
BHARATH B N
SHETTI CHETAN NAGESH
RAJATH NAG V N
DHANANJAYA D N
YATHASHREE M N
ROOPA N
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
GT
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
39
37
42
33
50
44
36
41
33
32
42
42
58
53
46
49
58
60
53
49
52
47
48
54
42
49
72
38
43
37
42
40
40
42
48
56
51
47
54
43
56
51
39
47
64
54
46
40
48
54
3211
3532
2604
3950
1269
2352
3617
2935
3898
4000
2708
2744
425
859
1924
1342G55
412
283
854
1387
922
1798
1583
714
2731
1450
16
3382
2569
3492
2763
3035
3111
2698
1605
514
1095
1762
718
2508
549
1106
3233
1649
117
768
1873
2972
1480
737
1200 BH440
GOWTHAM ARADHYA N
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1201
BH441
SAGAR N
1202
BH442
1203
BH443
ARUNKUMAR N
NAVEEN B N
1204
BH444
1205
BH445
1206
BH446
1207
BH447
1208
BH448
1209
BH449
1210
BH450
1211
BH451
1212
BH452
1213
BH453
1214
BH454
1215
BH455
1216
BH456
1217
BH457
1218
BH458
1219
BH459
1220
BH460
1221
BH461
1222
BH462
1223
BH463
1224
BH464
1225
BH466
1226
BH468
1227
BH469
1228
BH470
1229
BH471
1230
BH472
1231
BH473
1232
BH474
1233
BH475
1234
BH476
1235
BH477
1236
BH478
1237
BH479
1238
BH480
1239
BH481
1240
BH482
1241
BH483
1242
BH484
1243
BH485
1244
BH486
1245
BH487
1246
BH488
1247
BH489
1248
BH490
1249
BH491
GIRISH M
NAVANITH
N
PRAVEEN N
RAVINDRANATHA N
MADHU N
VARUNKUMAR K N
CHALAPATHI N
RAVI SA SA NARENDRA
DHANUSH N
VINAY NISHAD
SADIYA KAUSER
P B NANDEESH
ASHWINI R PUROHITH
CHANDAN P
AVINASH P
DINESHKUMAR P
KAVITHA P
KIRAN P
NAVEEN KUMAR B P
HARISH P
MEGHANA P
BASALINGAMMA P NADUVINAMANI
KANTI KUMARI
SUMITHRA S P
CHAITRA P
KOMALA
SUMANTH GOWDA H P
PRATHAP P
PAUL NEHEMIAH SANTHOSH AUGUSTUS
JAI KISHOR PANDIT
LAVANYA
AISHWARYA KR
VASUDHENDRA KULKARNI
MOHAMED UZAIR
DIVYA RAGHAVENDRA
SUHAS R
CHANDRASHEKHAR BR
MOUNA R
MEGHANA DR
SUNIL R
KAVYASHREE R
KISHORE R
DIVYA R
ROOPASHREE R
SANTHOSH R
SUVITHI R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
F
M
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
63
42
43
65
47
66
44
42
42
52
33
43
49
41
51
59
39
51
57
42
46
43
44
28
42
43
62
40
45
42
43
73
56
19
51
41
44
46
57
42
53
48
36
45
37
57
58
47
62
40
164
2759
2546
84
1711
72
2314
2724
2753
943
3920
2564
1431
2934
1142
316
3238
1101
486
2681
1805
2503
2391
4208
2720
2487
192
3085
2050
2631
2542
11
548
4293
1019
2919
2373
1933
473
2735
846
1530
3659
2085
3544
475
426
1768
190
3092
1250 BH492
SUDARSHAN R
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1251
BH493
BHAVANI R
1252
BH494
1253
BH495
SURESH P
UJJWAL R
1254
BH496
1255
BH497
1256
BH498
1257
BH499
1258
BH500
1259
BH503
1260
BH504
1261
BH505
1262
BH506
1263
BH508
1264
BH509
1265
BH510
1266
BH511
1267
BH512
1268
BH513
1269
BH514
1270
BH515
1271
BH517
1272
BH518
1273
BH520
1274
BH521
1275
BH522
1276
BH523
1277
BH524
1278
BH526
1279
BH527
1280
BH528
1281
BH529
1282
BH530
1283
BH532
1284
BH534
1285
BH535
1286
BH536
1287
BH537
1288
BH538
1289
BH539
1290
BH540
1291
BH541
1292
BH543
1293
BH544
1294
BH545
1295
BH546
1296
BH547
1297
BH548
1298
BH549
1299
BH550
BEAUTY KUMARI
SRINIVAS
KAVYA KR
HARSHITHA R
MANJUNATH M R
NAGAPOOJA B R
ANJANA R
SWATHI R
SRIKANTA R
CHAITHRASHREE R
CHANDAN KUMAR TIWARY
TARKESHWAR PRASAD SINGH
NANDINI T R
KARTHIK M R
SHINDHEROJASHINDHE
PRAMIDA G R
NAVYA SHREE R
MEGHA B R
MANOJ GR
ASHWINI TR
DHANALAKSHMI
HITHAISHI D R
HARIHARAN P R
DINESH R
CHANDANA R
RAMYA R
AKSHAY R JAKATI
THAMODARAN P R
AJAY V R
CHETHANKUMAR C R
VENKATESH P
DIVIJ P
HARSHAVARDHAN S
SIVAGIRI CHANDRIKARANI
NANDA KUMAR K S
BHARATH B S
DIVYA S
JEEVAN H S
SUREKHA S
SANDEEP S
BHARGAVI V S
MAHESH KADAM S
KUMAR HS
SNEHAPRIYA S
HAMINI TS
VISHAL YADAV
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
M
M
F
F
M
M
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
43
42
44
54
51
41
49
56
60
46
41
60
33
51
54
45
30
46
55
38
42
38
37
49
48
43
62
62
47
68
51
36
60
33
58
45
38
43
43
51
52
48
55
60
49
52
53
54
32
61
2511
2710
2363
739
1154
2940
1392
544
261
1831
2857
294
3969
1038
753
2152
4113
1887
688
3364
2616
3340
3545
1395
1540
2577
204
193
1664
43
1144
3576
300
3948
417
2118
3379
2465
2536
1145
973
1604
635
289
1424
991
772
697
3990
243
1300 BH551
BINU KUMAR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1301
BH552
NAMRATHA B S
1302
BH553
1303
BH554
SUMAN S
YUVARAJ U
1304
BH555
1305
BH556
1306
BH557
1307
BH558
1308
BH559
1309
BH560
1310
BH561
1311
BH562
1312
BH563
1313
BH564
1314
BH565
1315
BH566
1316
BH567
1317
BH568
1318
BH570
1319
BH571
1320
BH572
1321
BH573
1322
BH574
1323
BH575
1324
BH576
1325
BH577
1326
BH578
1327
BH579
1328
BH581
1329
BH582
1330
BH583
1331
BH584
1332
BH585
1333
BH586
1334
BH587
1335
BH588
1336
BH589
1337
BH590
1338
BH591
1339
BH592
1340
BH593
1341
BH594
1342
BH595
1343
BH596
1344
BH597
1345
BH598
1346
BH599
1347
BH600
1348
BH601
1349
BH602
SOURABHA S
MANOJ KUMAR S
DEEPAK T S
BASAVARAJ KATTE S
PRIYANKA SK
RAKSHITH S
ABISHEK S
DEEPU S
ADARSH T S
ANUSHA S
NANDISH VS
SANGEETHA S NAIK
VARUN GOWDA B S
VYBHAV S
CHIRANJEEVI S
ABHISHEK SHETTY S
JAYANTH SHRIPATHI BHAT
VINOD KUMAR MANDAL S
KUMARASWAMY K S
GIRISH S
SHARAVATHI S
MONICA S
VANITHA B
VIPUL RAO S YELE
MELWIN RINALDY S
SHILPA SHREE S
CHANDAN S
PRIYANKA M S
AJITH KUMAR K S
SURAKSHA S
WILSON S
RAVICHETHAN N S
SUSHANTH S NAVALE
APOORVA SURENDRA
SUDEER S KAMAT
SWETHA S
DEEKSHA T S
PRAVEEN N S
SHREYA SHREE
POOJA S P
MUBARAK TAJ
JUNAIDH SIDDIQ
SAMUEL T
BHANUPRIYA T
HEMANTH T
HARSHITHA S T
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
F
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
F
F
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
41
42
47
58
41
46
46
43
59
45
44
48
47
45
50
43
65
51
50
57
51
44
44
52
55
28
59
42
52
57
46
37
50
63
59
60
60
46
49
38
45
52
55
44
48
52
38
53
45
29
2917
2695
1706
389
2906
1968
1972
2544
342
2201
2354
1626
1700
2151
1171
2567
91
1096
1163
459
1130
2370
2351
975
679
4191
347
2768
1004
496
1878
3541
1237
149
313
293
272
1881
1324
3395
2196
950
680
2282
1585
959
3306
889
2062
4148
1350 BH603
SAVITA PATIL
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1351
BH604
KEERTHIHASSAN M U
1352
BH605
1353
BH606
ARPITHA SHETTY
ADVAIT MOHANAN NEDUNGADI
1354
BH607
1355
BH608
1356
BH609
1357
BH610
1358
BH611
1359
BH612
1360
BH613
1361
BH614
1362
BH615
1363
BH616
1364
BH618
1365
BH619
1366
BH620
1367
BH621
1368
BH622
1369
BH623
1370
BH624
1371
BH625
1372
BH626
1373
BH627
1374
BH628
1375
BH629
1376
BH630
1377
BH631
1378
BH632
1379
BH633
1380
FA031
1381
FA382
1382
FA388
1383
FA414
1384
FA427
1385
FA429
1386
FA431
1387
FA432
1388
FA435
1389
FA444
1390
FA451
1391
FA465
1392
FA474
1393
FA491
1394
FA498
1395
FA503
1396
FA509
1397
FA510
1398
FA527
1399
FA561
AVINASHKUMAR C V
NETHRAVATHI V
AKASH V YADAV
MANOJ KV
RAVI KIRAN T V
MANOHAR V
MADHUSHREE G V
KEERTHI B V
GIRISH V
SRIKANTH S V
RAVISHANKAR D V
USHA V
NANDITHA KUMARI A V
KIRAN KUMAR D V
MONICA V
PRIYANKA V
SUHAS V
GURU PRASAD V
SUDEEP P
SANDEEP M
KUMAR V
AMRUTHA V
RAKESH V
VARUN B V
MANU KUMAR J V
SHASHANK V
NALINA K E
SANDEEP ANIL HULYALKAR
SANTOSH PATIL
BHOOSHAN UMARANI
ARUNKUMAR BHAGAVATI B
BHAGYALAXMI NAVALAGI
AKSHATA PATTANASHETTI
POOJA NIMBAKKANAVAR B
PRASHANT BASAVARAJ JADHAV
SOUMYA HIREMANI
SAMPATH DALAWAI
PRASANNA DARIGOUDAR
AKSHAY GANGAPPA HITTALAMANI
SUNIL DARUR
MANJULA KALAPPA GURANI
PRADEEP KEMPANNA SANADI
SHRIDEVI JOSHI
KIRAN KUMAR PADANAD
AMAR MAHAVEER HULLOLI
ANJANA CHOUGULE
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
37
56
57
47
48
49
35
38
52
41
51
42
29
46
37
39
45
50
32
43
62
52
42
53
41
44
64
27
45
52
41
47
41
44
37
44
25
49
50
30
47
42
47
37
49
54
46
42
38
41
3524
575
507
1723
1551
1440
3768
3301
933
2967
1059
2733
4158
1945
3506
3197
2208
1247
4006
2563
187
996
2761
848
2927
2350
126
4233
2189
999
2821
1766
2864
2309
3498
2221
4253
1415
1228
4109
1775
2663
1680
3445
1425
725
1942
2755
3287
2859
1400 FA579
KIRAN MACHAKANUR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1401
FA585
MAHADEVREDDY
1402
FA603
1403
FA633
VINAY DHAMANNAVAR
SANTOSH SANADI
1404
FA635
1405
FA637
1406
FA656
1407
FA666
1408
FA669
1409
FA675
1410
FA677
1411
FA681
1412
FA691
1413
FA721
1414
FA732
1415
FA733
1416
FA734
1417
FA735
1418
FA736
1419
FA737
1420
FA738
1421
FA739
1422
FA740
1423
FA741
1424
FA742
1425
FA743
1426
FA744
1427
FA745
1428
FA746
1429
FA747
1430
FA748
1431
FA749
1432
FA750
1433
FA751
1434
FA752
1435
FA753
1436
FA754
1437
FA755
1438
FA756
1439
FA757
1440
FA758
1441
FA759
1442
FA760
1443
FA761
1444
FA762
1445
FA763
1446
FA764
1447
FA765
1448
FA766
1449
FA767
POOJA KADAM
NITIN KHANAPURE R
MEGHA SATISH PATIL
VISHWAJEET KAMBALE
PRAVEEN S MANVI
SHWETA S HONGAL
VISHWANATH HALAMANI
TEJASWINI S DEVARAMANI
SHRIMANT SAPTASAGARE
AISHWARYA KARAMBALKAR
AAPHIYA NADAF
MASTAN MADIWALE
HAMEEDA ABDULKARIM SHAIKH
MASTANSAB
NIHAL ACHYUT KULKARNI
VINAYAK BABU GANACHARI
SAVITA ADIVEPPA GADADAVAR
AKSHAY BHAVANE
AMRUTA SURYAVANSHI
PAVANKUMAR HUTAGI A
KIRAN A BIRADAR
AISHWARYA KOUJALAGI
AISHWARYA PATIL
PRITI KUKADE
SARIKA PATIL
SAMEER DESAI
MADHURI BHAPAKAR
SHUBHAM PATIL A
BAPUSAHEB DANGE
MAHADEV KATKAR
AJIT BALACHANDRA HEGDE
ABHIJIT MIRAJE
PRAJWAL KULKARNI B
PREM PAWAR
AKASH PATIL
BANAPPA HUKKERI
VITTAL MAREPPANAVAR
MALLIKARJUN
SNEHA MUNGARWADI
POOJA BASAVARAJ YADAWAD
FAZAL MOGAL
LAXMI KORAV
NIKITA
TEJASWINI
BHAT SAIL BIPIN
SHIVANAND BHANAGE
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
46
34
27
42
54
55
24
36
36
36
30
35
44
41
47
45
39
48
58
34
31
46
62
42
41
50
52
43
37
46
40
36
48
63
45
48
45
41
34
49
42
43
39
33
30
46
47
42
51
46
1913
3857
4227
2619
736
601
4266
3609
3624
3589
4104
3685
2234
2791
1667
2094
3206
1584
408
3814
4033
1809
178
2660
2807
1179
942
2433
3537
1821
2975
3572
1488
141
1997
1515
1995
2929
3798
1382
2672
2425
3146
3915
4117
1835
1720
2692
1031
1884
1450 FA768
SHRUTI BHIMAJI NARGUNDAR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1451
FA769
HARSHAL JAMBAGI
1452
FA770
1453
FA771
SANJAY MALAGE
SATISH MUNDIGANAL
1454
FA772
1455
FA773
1456
FA774
1457
FA775
1458
FA776
1459
FA777
1460
FA778
1461
FA779
1462
FA780
1463
FA781
1464
FA782
1465
FA783
1466
FA784
1467
FA785
1468
FA786
1469
FA787
1470
FA788
1471
FA789
1472
FA790
1473
FA791
1474
FA792
1475
FA793
1476
FA794
1477
FA795
1478
FA796
1479
FA797
1480
FA798
1481
FA799
1482
FA801
1483
FA802
1484
FA803
1485
FA804
1486
FA805
1487
FA806
1488
FA807
1489
FA808
1490
FA809
1491
FA810
1492
FA811
1493
FA812
1494
FA813
1495
FA814
1496
FA816
1497
FA818
1498
FA819
1499
FA820
RENUKA SUDRIK
VINAYAK GURAV
JOSEPH BOSCO NARASISA
MALLIKARJUN C PATIL
PRADEEPA NANNAVARE
SAMIALLA SANKESHWARI
ALANKAR KILLEKAR
SAYALI DESAI
D
AMIT PATIL
NAIK SAIRAJ DEEPAK
ANKITA D DIVATE
TUSHAR D SANKAPAL
ARSHIYA SHAIKH
SALMAN HUNDEKARI
ANJALI
SONALI BADIGER
DANAMMA DADDIKAR
MANJUNATH G JATTI
SURAJ BADMANJI
SINDHU KILLEKAR GOPAL
PRIYANKA BAMBALWAD
RAGHUNATH ALIAS ASHIRVAD K
MAHAMMADSIDDIQ G MANAGOLI
SACHIN DESHPANDE
KIRANKUMAR PATIL
SANJIVKUMAR HULLENNAVAR
MAHANTESH HANAMAPPA BAMMASAGAR
SHIKARPUR MUSTAFA
DIVYA VASTRAD J
DAYANAND KAREMMI
PRAJAKTA KARALE
SUDHA K HIREMATH
SHWETA HARDIKAR
KAMAT KEDAR KRISHNA
MAHANTESH HALATTI
DEEKSHA KISHOR VAGHMARE
VIRAJA K CHOUDHARI
KARTIK KRISHNAPPA PATIL
VIKAS HUNASHIKATTI
POOJA SAMAJE
PREETAM KUMAR KOOT
RAMU KUMAR MINACHE
ABHAY SANGAME
GURUROHAN K
MARUTI DOMBAR
MOUNESHWAR NIDAGUNDI
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B2
B3
B4
A1
43
39
45
42
38
50
36
43
35
37
35
54
46
37
28
34
40
41
47
35
61
39
41
42
31
40
36
46
23
34
32
56
44
39
48
56
45
52
66
55
60
46
47
47
52
39
61
43
40
33
2492
3179
2017
2601
3303
1173
3610
2435
3744
3432
3705
702
1943
3481
4197
3801
3058
2811
1643
3692
217
3177
2840
2603
4025
2990
3650
1928
4274
3807
3996
552
2294
3159
1493
510
2181
906
67
611
298
1912
1632
1684
947
3113
209
2471
3067
3927
1500 FA821
PRASAD L DHAVALI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1501
FA822
TANUSHREE L GAVALI
1502
FA823
1503
FA824
JAVEED GHALWADE
PRAMATESH
1504
FA825
1505
FA826
1506
FA827
1507
FA828
1508
FA829
1509
FA830
1510
FA831
1511
FA832
1512
FA833
1513
FA834
1514
FA835
1515
FA836
1516
FA837
1517
FA838
1518
FA839
1519
FA840
1520
FA841
1521
FA842
1522
FA843
1523
FA844
1524
FA845
1525
FA846
1526
FA847
1527
FA848
1528
FA849
1529
FA850
1530
FA851
1531
FA852
1532
FA853
1533
FA855
1534
FA856
1535
FA857
1536
FA858
1537
FA859
1538
FA860
1539
FA861
1540
FA862
1541
FA863
1542
FA864
1543
FA865
1544
FA866
1545
FA867
1546
FA868
1547
FA869
1548
FA870
1549
FA871
JYOTI MAHADEV BADIGER
MAHENDRA GANDHALE
VISHAL TALAWAR
ARATI M PATIL
KANOJ MAHADEV BADAWANACHE
POOJA SANGAMNAVAR
SANTOSH HOSAMATH MAHANTESH
ASHWINI HALUNDI
AKASH NEVAGI
ASHWINI M KALAGUDI
RAZAMIYA MAINUMIYA JAMADAR
SHASHANK M SHETTENNAVAR
ROHAN M MAGADUM
SHYAM
DANAMMA GHIWARI
CHAITRALI BHANDARE
POOJA PARMOJI
MAYURI MUTAGEKAR M
ROHIT HAWALDAR
INDRANEEL NIKKAM M
KANCHAN BELAMKAR
SONALI M GHORPADE
TEJAS PAWASHE
VITHAL M KONNUR
AMRIN TIGADI
MADHAVI SAPRE
AFREEN M SAYYED
MOHAMMEDKASHIF MAKANDAR
FAIZAN M ATTAR
SARIKA MOHAN KUGE
AKSHATA M PETHE
RUZDA SOUDAGAR
SAGAR PATIL
AVINASH
HUNDRE ROHIT
LAKHAN PUJERI
GHADI SANDEEP NAGAPPA
VISHNU HUNDARE N
NEHA BIRJE
NAIK GAURAV GURUDAS
NAIK SHUBHAM SURYAKANT
FARAHA MAKANDAR
POOJA DUGGE
CHAITRA N JOGLEKAR
ANUSHA N
SAGAR NATHGURU KUMBHAR
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
50
35
30
37
46
64
44
44
56
57
45
44
50
51
38
35
39
50
56
46
46
43
40
48
51
57
38
48
39
50
58
39
43
34
45
45
43
39
40
54
36
45
51
50
42
38
40
40
37
44
1166
3719
4094
3416
1915
125
2247
2268
533
482
2001
2242
1172
1065
3347
3734
3196
1176
576
1801
1843
2455
3018
1473
1023
455
3387
1499
3139
1160
391
3150
2474
3809
2026
2075
2427
3115
3020
762
3600
2020
1041
1267
2626
3276
2985
3062
3510
2310
1550 FA872
PRASAD ALIAS VAIBHAV HIREMATH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
1551
FA873
MOHAMMAD YUSUF
1552
FA874
1553
FA875
MIRASAHEB YARAGATTI
SUDHARANI SOUDI
1554
FA876
1555
FA877
1556
FA878
1557
FA879
1558
FA880
1559
FA881
1560
FA882
1561
FA883
1562
FA884
1563
FA885
1564
FA886
1565
FA887
1566
FA888
1567
FA890
1568
FA891
1569
FA892
1570
FA893
1571
FA894
1572
FA895
1573
FA896
1574
FA897
1575
FA898
1576
FA899
1577
FA900
1578
FA901
1579
FA903
1580
FA904
1581
FA905
1582
FA906
1583
FA907
1584
FA908
1585
FA909
1586
FA910
1587
FA911
1588
FA912
1589
FA913
1590
FA914
1591
FA915
1592
FA916
1593
FA917
1594
FA918
1595
FA919
1596
FA920
1597
FA921
1598
FA922
1599
FA923
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
48
44
48
45
37
46
45
35
29
45
58
46
45
37
34
37
33
58
55
48
36
57
42
47
54
35
49
50
42
67
46
41
35
45
48
49
34
49
51
49
39
39
62
44
43
36
42
34
48
59
1537
2253
1474
2030
3457
1812
2084
3697
4160
2009
374
1897
2103
3534
3840
3507
3914
415
636
1595
3602
491
2661
1657
691
3706
1361
1190
2645
52
1879
2793
3709
1996
1513
1342
3813
1368
1123
1308
3273
3161
180
2244
2449
3599
2700
3800
1536
326
ROOPA PARAPPA MAGADUM
ROHAN PARASHRAM DUMARAKI
JOSEPH PINTO
SHANKAR MANCHAL
SUSHMA GADEKAR P
SNEHA
MAYA PATIL
PRIYANKA KOLVEKAR
OMKAR JADHAV
AMIT BHADALE
RONIT PRASHANT PAWASKAR
AMIT PUNAJI GAVAS
SAPANA KAMALA PATIL
SHUBHAM KARALGEKAR
BRIJESH KUSHWAHA
PRASADKUMAR RAGHURAM SHETTY
ATAHAR R SHAPURI
SAMIULLA PATHAN R
RAIKAR PALASH PRADOSH
RAHUL RAJARAM MORASKAR
SOUMYA DESHNUR
SUPRIYA KOLAKI
RASHMI SINGH
VISHAL NAIK
SUSMITA
REVATHI RAJIV MORE
TEJAS RAJU KARAMBALKAR
PRIYANKA
ANJALI RAMCHANDRA SHITOLE
ATISH RAMCHANDRA PATIL
MANJUSHA RAMCHANDRA PATIL
SURESH HALLYALI
SHILPA MANE
ASHWINI CHOUGULE
VENKATESH RAVINDRA SHINDE
PRITAM SAVAGAVI
REDKAR AISHWARYA ANAND
FAIZAN AHMED KAGAJI
RODRIGUES VALFERN RYAN
SHWETA PANDEY
AMEYA SHINDE
SHANKAR PATIL
PRAVEEN MALI
SUJATA KARENNAVAR
SIDDESH MAHAJAN
BIJJARGI PRATHMESH SANJAY
1600 FA924
AMEYA KALKUNDRI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1601
FA925
SARDAR MANOJ MOHAN
1602
FA926
1603
FA927
IMRAN MULLA
JAFARMEHADI NESARGI
1604
FA928
1605
FA929
1606
FA930
1607
FA931
1608
FA932
1609
FA933
1610
FA934
1611
FA935
1612
FA936
1613
FA937
1614
FA938
1615
FA939
1616
FA940
1617
FA941
1618
FA942
1619
FA943
1620
FA944
1621
FA945
1622
FA946
1623
FA947
1624
FA948
1625
FA949
1626
FA950
1627
FA951
1628
FA952
1629
FA953
1630
FA954
1631
FA955
1632
FA956
1633
FA957
1634
FA958
1635
FA959
1636
FA960
1637
FA961
1638
FA962
1639
FA963
1640
FA964
1641
FA965
1642
FA966
1643
FA967
1644
FA968
1645
FA969
1646
FA970
1647
FA971
1648
FA972
1649
FA973
VIKRAM SHANKAR MARALI
SWAPNIL SONTAKKI
UMESH CHOUGULE
KIRAN MARIGERI S
ANMOL PATIL
AKSHATA KARABASAPPAGOL
PRASHANT ITEKAR
POONAM
PARUSHRAM KADAM
KIRTI SHIVAJI DHANAJI
SHIVPRASAD NANDENNAVAR
AKSHAY KUMAR KUNDARGI
PRABHA JAKATI
NETRAVATI S JATTI
MAHANTESH RADDERATTI
NEHA KENGERI
NEELAM SANAPUJI
AJAY KUMAR
AVINASH PUJARI
SHIVAPRASAD PATTED
GOURI KULKARNI
SWETA PATIL
BABURAO PATIL
SHRISHAIL KARIGAR
ANJALI KUNDAR
SHRUTI NAIK S
JYOTI SUBHANA KARTASKAR
SAISH MAHAJAN S
BAHUSAHEB SUDESH NADAGOUDA
SUPRADA SUDHAKAR SHETTY
AKSHAYKUMAR SUNIL PATTAR
KIRAN SURENDRA BOMANALE
ADITI PAREEK
SUSHMIT PATIL
VIDYA S MADYAPPAGOL
BEDAKA SUMEET SURESH
SOMAGONDA PATIL
SHWETA HIROJI
ANURAG S NAIK
ROHINI SURYAKANT NAIK
TALEKAR RAJESH ULHAS
BILAL T SAYED
ROOPA PATIL
KARTIK
GIREESHAKUMAR SOLLAPURE
VAIDEHI V DESHPANDE
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
F
M
M
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
61
38
57
55
56
47
44
38
52
34
46
42
51
37
53
59
51
42
57
54
59
27
39
57
47
42
24
43
62
47
42
45
40
52
40
62
38
38
38
41
41
51
46
40
53
46
43
53
64
41
240
3285
480
614
578
1704
2267
3315
930
3823
1889
2610
1022
3465
839
323
1024
2628
442
693
325
4230
3217
432
1685
2688
4263
2453
179
1636
2630
2069
2978
978
2995
167
3313
3290
3307
2888
2794
1016
1908
3078
812
1832
2489
780
102
2878
1650 FA974
SUMA VIJAY SANIKOP
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
1651
FA975
PRATAP KOTTUR
1652
FA976
1653
FA977
PRANISH VIJAY SAKHALKAR
JEEVAN DESAI
1654
FA978
1655
FA979
1656
FA980
1657
FA981
1658
FA982
1659
GA465
1660
GA480
1661
GA481
1662
GA501
1663
GA507
1664
GA616
1665
GA620
1666
GA627
1667
GA668
1668
GA687
1669
GA691
1670
GA714
1671
GA724
1672
GA725
1673
GA727
1674
GA728
1675
GA730
1676
GA731
1677
GA732
1678
GA733
1679
GA734
1680
GA735
1681
GA736
1682
GA737
1683
GA738
1684
GA739
1685
GA740
1686
GA741
1687
GA742
1688
GA743
1689
GA744
1690
GA745
1691
GA747
1692
GA748
1693
GA749
1694
GA750
1695
GA751
1696
GA752
1697
GA753
1698
GA754
1699
GA755
M
M
M
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
37
50
61
58
41
39
37
38
41
54
41
44
27
51
32
34
44
34
32
32
30
37
37
29
35
40
56
37
53
44
38
47
50
44
45
51
35
58
36
41
45
50
50
54
37
50
29
49
38
45
3493
1231
225
375
2790
3128
3567
3361
2968
734
2792
2301
4226
1069
4003
3883
2312
3882
4013
4023
4123
3415
3428
4149
3761
2983
526
3488
771
2400
3410
1682
1185
2249
2028
1086
3751
365
3640
2962
2015
1191
1238
766
3431
1181
4164
1377
3298
2086
RUPALI KADAM
SONAL CHOUGULE
SUDHA KUMBAR
KOLKAR RAHUL YALLAPPA
PRASHANT Y NANDI
VEENA M
MALLIKAPPA N
B SARASWATHI
BHARATH K
MALLIKARJUNA ANGADI
PENAKATI RAMYA
SHIVA R
RAVI KUMAR M
PAVAN K
SHASHANK B REDDY
PAVAN A
KAGI PAVANKUMAR
SABA ANJUM C
UMMI YAHIYA
SYEDANAZAMASULTANA
RESHMA T
BAIKATI THAMMINENI SREENIVASULU
MANJUNATH
POOJA B B
SOMNATH MANDAL
YESHWANTH H
GAYATHRI CH
G VINOD KUMAR
CHAITRA G
SUSHMA A
ROSHAN KUMAR DESAI
DAMODAR BHAT K
IMMANNI VAMSHI KRISHNA
G HARISH
VINEETHA P
KAVYA R G
NAVA CHAITHNYA REDDY H P
GUDLANUR U VIJAYALAKSHMI
BINDU MADHAV H B
KEERTHI H
JAHNAVI CHANDOOR
AISHWARYA P
HANUMESHA SHETTY E
MAHESH U
AMRUTHA T
UJJWALA Y
1700 GA756
SAI CHARAN J M
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1701
GA757
ABDUL REHMAN SHAIKH
1702
GA758
1703
GA759
ROSHAN ZAMEER
KORA GANESH
1704
GA760
1705
GA761
1706
GA762
1707
GA763
1708
GA764
1709
GA765
1710
GA766
1711
GA767
1712
GA768
1713
GA769
1714
GA770
1715
GA771
1716
GA772
1717
GA773
1718
GA774
1719
GA775
1720
GA776
1721
GA777
1722
GA778
1723
GA779
1724
GA780
1725
GA781
1726
GA782
1727
GA783
1728
GA784
1729
GA785
1730
GA787
1731
GA788
1732
GA789
1733
GA790
1734
GA791
1735
GA792
1736
GA793
1737
GA794
1738
GA795
1739
GA796
1740
GA797
1741
GA799
1742
GA800
1743
GA801
1744
GA803
1745
GA804
1746
GA805
1747
GA806
1748
GA807
1749
GA808
SRINIVAS
MAJEEDA TABASSUM K
NEERAJ ROY G
LATHA D
GOUTHAM KUMAR P R
DINESH KUMAR B M
SHWETHA N M
CHETHAN KUMAR M
PRASHANT DOTRE
AFREEN TG
ASHA S
MUZEEB K
SRIKANTH B
KARTHIK D
PRATHYUSHA VACHASPATHI
RAMRAO D
MALLIKARJUNA H
SHAILESH K
VISHNUPRIYA G
KATTIGI VEERESH PATIL
AMRUTHA VANI N
ARAVAPALLI UHA
NIMITHA BR
AMRIN P
MANISHA
SRUJANA CHENNA
NIRANJAN KARANTH N
MEGHABAI P R
JAYASINGH R
SREE RANGA H
PRIYANKA
AZIMUDDIN B
RAJESHWARI
CHILUKOORI VENKATESHWARLU
SUDHEER KUMAR Y
PAVANKUMAR MOTUPALLI
MANJUNATH KB
SHRIDHARA
PAVITRA K
SUDHA SALONI
SUBRAMANYAM
NAVEEN KUMAR
GREESHMA M S
PALLAVI B
PRIYA K
SANDHYA
T S
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
39
43
46
37
43
44
38
28
50
55
72
46
37
45
39
44
43
55
37
43
40
49
42
33
42
50
54
42
36
37
34
29
42
32
39
30
42
36
29
39
20
33
47
48
42
38
46
42
37
41
3117
2467
1875
3550
2409
2332
3284
4195
1276
596
13
1866
3456
2008
3174
2226
2417
598
3425
2410
3106
1323
2697
3892
2684
1159
704
2629
3573
3505
3862
4167
2606
3988
3184
4103
2716
3646
4155
3168
4288
3906
1732
1520
2705
3288
1820
2615
3478
2855
1750 GA809
MANOJKUMAR K
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
1751
GA810
SARVESH JAVALI
1752
GA811
1753
GA812
VENKATESH CHILUKURI
SYEDA BIBI ZAINAB
1754
GA813
1755
GA814
1756
GA815
1757
GA816
1758
GA817
1759
GA818
1760
GA819
1761
GA820
1762
GA821
1763
GA822
1764
GA823
1765
GA825
1766
GA826
1767
GA827
1768
JA351
1769
JA374
1770
JA376
1771
JA390
1772
JA396
1773
JA412
1774
JA420
1775
JA424
1776
JA426
1777
JA437
1778
JA449
1779
JA453
1780
JA465
1781
JA476
1782
JA496
1783
JA497
1784
JA500
1785
JA501
1786
JA503
1787
JA506
1788
JA511
1789
JA525
1790
JA549
1791
JA550
1792
JA561
1793
JA568
1794
JA576
1795
JA577
1796
JA583
1797
JA592
1798
JA601
1799
JA606
M
M
F
M
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
42
45
54
45
42
53
30
33
42
56
41
46
30
55
44
39
38
27
37
44
57
46
60
30
26
36
34
64
53
35
38
38
38
44
37
62
49
48
52
42
41
43
30
39
35
45
28
41
38
38
2653
2032
696
2204
2599
775
4106
3942
2687
570
2870
1810
4119
595
2218
3208
3319
4234
3474
2340
441
1839
259
4092
4243
3597
3824
107
802
3721
3296
3289
3357
2276
3467
205
1358
1503
915
2646
2841
2446
4105
3140
3713
2025
4193
2809
3363
3331
SYED KIZARAR PASHA KHADRI
YERRI SWAMY
JYOTHI CHAVHAN
NAVEENKUMAR H
CHETAN B V
SNEHA E
BHARATH KUMAR G
SESHI REKHA U
SHWETAKUMARI R
BALRAM KRISHNA
LAVANYA B
SWETA JAIN
KEERTHANA N
BHARATH KUMAR G M
ZUBER AHMED ABDULRAZAK PATAIT
MANJUNATH POL
GHORAPADE ANILAKUMAR BALAPPA
ABHISHEK ANGADI
AWATI KARABASAPPA BASAVRAJ
GURUPRASAD GOUDAPPANOUR
PRAMODAKUMAR KOKATANUR
PRAVEEN MELINAMANI
SURESH D KOLUR
HASHIMPEER MAKANDAR
JAMEER H WADDODAGI
HUSAINSAHEB
BHEEMARAY L WALIKAR
SHILPA KUCHABAL
ANDEWADI PREETI MALLIKARJUN
HAREESH MALLIKARJUN ASANGI
SANTOSH
MOHAMMED YASEEN NAGTHAN
MUZAFFAR KHAN
SOHAIL INAMDAR
ASIYABANU M MASHALKAR
KIRAN NANDAPPA KENGANAL
PRAVEEN JADHAV
MAHADEV WAGAMORE
NANDA KUMAR SUNAGAR
AMEERKHAN JAMAKHANDI
MAHENDRA R KALYANASHETTI
GURUPRASAD PAWAR
SACHIN HALLI
DOULATTARAYGOUD BIRADAR
ALIYA FARHEEN QUADRI
SATEESH UTAGI
1800 JA608
SANGAMESH MATHAPATI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1801
JA610
SHRIKANT S TALAWAR
1802
JA615
1803
JA621
MOHAMMEDRIHAN JAHAGIRDAR
VINAYAK INCHAGERI
1804
JA629
1805
JA646
1806
JA675
1807
JA676
1808
JA677
1809
JA678
1810
JA679
1811
JA680
1812
JA681
1813
JA682
1814
JA683
1815
JA684
1816
JA685
1817
JA686
1818
JA687
1819
JA688
1820
JA689
1821
JA690
1822
JA692
1823
JA693
1824
JA694
1825
JA695
1826
JA696
1827
JA697
1828
JA698
1829
JA699
1830
JA700
1831
JA701
1832
JA702
1833
JA703
1834
JA704
1835
JA705
1836
JA706
1837
JA707
1838
JA708
1839
JA709
1840
JA710
1841
JA711
1842
JA712
1843
JA713
1844
JA714
1845
JA715
1846
JA717
1847
JA718
1848
JA719
1849
JA720
CHANDRAKANT KOLI
CHAITRA DANAWADKAR
MOHAMMAD ZUBAIR
MUBEEN BANGI
SARFARAZ
ARPITA
VIRESH NADAKATNI
NARASIMHA JOSHI
VAISHAKH KULKARNI
ARCHANA A SONAGI
SMITHA YADAWAD
RAHUL DASHAVANT
PRASHANT BANASODE
BHARATESH TONASHYL
VINOD MANANKALAGI
BHARATI WAJANTRI
SAVITRI BHAJANTRI
PALLAVI KUMBAR
VINAYRAJ SAJJAN
BHEEMASHANKAR PASODI
KIRANKUMAR ALAGOND
NINGANAGOUDA B PADAGANUR
KASHINATH KUMBAR
PUSPHA HANDARAGALL
PRATIBHA KHAJJIDONI
PAVANKUMAR PAWAR
SADASHIV MULAWAD
MUTTAKKA GODEKAR
MANJUNATH BABALESHWAR
SANASULTANA ALAGUR
K NECTORENOCK
SACHIN ADHALLI
PRASAD MUNAGAL
SANJAYKUMAR SHIVAMATH
VENKATESH GOVARDHAN KULKARNI
SANJOTA CHOURADDI
PRAVEEN BURUKULE
AISHWARYA
RAVINDRA H GENNUR
DAEE HALEEMA H DARWESH
SADANAND SHAHAPUR
RASHMI MANUR
SHIVUPUTRA
BASAMMA IRANNA UMARANI
SOURABH DHARWADKAR
SATISH IRAPPA BANTI
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
F
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
37
27
44
44
42
36
25
36
44
48
39
51
29
47
35
35
37
36
35
39
25
30
52
39
53
43
30
41
50
37
31
28
35
54
49
45
49
52
33
58
49
46
41
44
42
35
37
47
53
38
3469
4229
2293
2278
2598
3586
4257
3583
2250
1495
3132
1088
4161
1662
3742
3733
3452
3591
3796
3229
4259
4090
904
3136
856
2470
4139
2797
1251
3446
4029
4202
3711
713
1385
2040
1327
965
3935
371
1337
1950
2801
2243
2691
3715
3433
1683
782
3300
1850 JA721
MEGHA NIMBARAGIMATH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
1851
JA722
URMILA UPADYE
1852
JA723
1853
JA724
ROOPA GUDADINNI
RAMESH GOUDANAVAR
1854
JA725
1855
JA726
1856
JA727
1857
JA728
1858
JA729
1859
JA730
1860
JA731
1861
JA732
1862
JA733
1863
JA734
1864
JA735
1865
JA736
1866
JA737
1867
JA738
1868
JA739
1869
JA741
1870
JA742
1871
JA743
1872
JA744
1873
JA745
1874
JA746
1875
JA747
1876
JA748
1877
JA749
1878
JA750
1879
JA751
1880
JA752
1881
JA753
1882
JA754
1883
JA755
1884
JA756
1885
JA757
1886
JA758
1887
JA759
1888
JA760
1889
JA761
1890
JA762
1891
JA763
1892
JA764
1893
JA765
1894
JA766
1895
JA767
1896
JA768
1897
JA769
1898
JA770
1899
JA771
F
F
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
M
M
F
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
40
43
31
37
55
48
37
36
47
39
45
49
34
47
42
38
35
57
46
38
42
40
58
49
28
32
64
37
53
53
27
53
34
46
27
43
50
31
36
27
33
38
54
43
41
47
44
54
45
46
3001
2526
4028
3440
632
1509
3472
3580
1658
3129
2117
1372
3804
1647
2614
3280
3699
451
1811
3277
2612
2988
385
1313
4209
3974
98
3436
790
769
4223
774
3803
1833
4225
2439
1157
4044
3636
4222
3893
3282
717
2416
2915
1640
2255
700
2023
1863
PALLAVI HONAKERI
RAVIKUMAR KAMBLE
RENUKA ASKI
AKSHAY M JATTI
NIKHIL MADAKATTI
KIRAN SAVUKAR
SANTOSH JANAWAD
RAJASHREE JAVALKAR
AVADAPPA DOLLENAVAR
ALMAS ALIYABADI
MOHAMMEDAQUIB QURESHI
NAMRATA GHATAGE
MAHENDRA METRI
GEETA BURUD
PALLAVI GADDANAKERI
NAMRATA PATIL
GIRAMALLAPPA MALAPUR
JAYALAKSHMI PARAGOUDA BAGALI
GANGADHAR WALIKAR
BHARGAVI DESAI
CHAITRA JOSHI
HANAMANT GALAVE
WASHIMAKRAM MAKANADAR
SWAROOPA KULKARNI
PRAVEEN PATIL
KOMAL R PATIL
RAKSHA KULKARNI
SWETA RATNAKAR
DEEPA ALANDIKAR
MAHAMMADGOUS SANTI
ANIRUDDHA KULKARNI
SUDHA ANGADAGERI
PRAVEENKUMAR R SAVADATTI
PAVAN MUTALIKDESAI
PREETI RAVINDRA
PUJARI L R
SALIMATH
ASHWINI CHAVAN
VANISHREE SADASHIV CHAVAN
GEETA TATAGAR
SAINATH HANJAGI
LAXMI BIRADAR
BHAVANA BAJI
SHRUTI KULAKARNI
RUKHASAR INAMADAR S
PRAVEEN GUNDANNAVAR
PAVAN BANDIWADDAR
1900 JA772
NEELA JANGAMASHETTI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
1901
JA773
VAISHALI PATIL
1902
JA774
1903
JA775
VIJAYALAXMI DASHARATH
BASAVARAJESHWARI YECHHI
1904
JA776
1905
JA777
1906
JA778
1907
JA779
1908
JA780
1909
JA781
1910
JA782
1911
JA783
1912
JA784
1913
JA785
1914
JA786
1915
JA787
1916
JA788
1917
JA789
1918
JA790
1919
JA791
1920
JA792
1921
JA793
1922
JA794
1923
JA795
1924
JA796
1925
JA797
1926
JA798
1927
JA799
1928
JA800
1929
JA801
1930
JA802
1931
JA803
1932
JA804
1933
JA805
1934
JA806
1935
JA807
1936
JA808
1937
JA809
1938
JA810
1939
JL349
1940
JL357
1941
JL391
1942
JL399
1943
JL408
1944
JL410
1945
JL430
1946
JL450
1947
JL455
1948
JL478
1949
JL479
F
F
F
M
M
M
F
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
42
49
54
50
50
40
33
37
48
35
43
44
41
48
30
42
49
57
35
41
38
49
50
37
46
33
43
46
44
33
48
40
48
36
43
44
43
51
66
44
33
36
64
51
40
56
49
48
48
52
2611
1316
698
1156
1175
3008
3896
3464
1498
3695
2411
2321
2815
1531
4100
2594
1334
434
3710
2814
3365
1350
1180
3487
1858
3921
2407
1813
2356
3894
1482
2998
1484
3603
2505
2303
2479
1036
61
2254
3934
3615
116
1054
3017
530
1314
1481
1496
925
RAMACHANDRA PATIL
SHIVAPPA
TRINETRA HIREMATH
KOMAL HIREMATH
SHANMUKH KAGAL
SHILPA PADANAD
LAXMI S THARATHARE
GEETA CHANAVEER
BASAVARAJ SHIVAMURTI DARUR
ABHISHEK KATAGERI
ABHILASH GADAGI
MAHADEV GUGGARI
KASHINATH KULKARNI
GOWRI DESHPANDE
SHOBHA IRASETTI
AKSHATA BIDANUR
SHRIKANT PUJARI
PRAVEEN INDI
SOUKHYA BIRADAR
MALLAMMA GABASAVALAGI
MURAGESH ALAGUNDAGI
GAYATRI BALLOLLI
BAJIRAO SUKKAPPA KHARAT
ANUSHA MIRAJKAR
POORNIMA KADAKOL
SANJANA TAMAGOND
PREETI MASALI
SARTHAK SHAH
DEEPA CHAVAN
NIDHI V SUDI
SMITA HERALAGI
VIDYASHREE NALATTAWAD
RAHUL GULAGANJI
SHIVANAND ALAGUNDI
SANTOSH HIPPARAGI
RASHMI GURURAJ SULIKERI
POOJA YARAGA
AZIZHUSAIN NAIKWADI
ABHISHEK N NIDONI
MANOJ KULKARNI
SEEMA HIREMATH
SANGAMESH
PRAVEEN
PRIYANKA S KANASE
AMRUTA A MAREPPANAVAR
SUSHMA VERNEKAR
1950 JL480
AJAY VERNEKAR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
1951
JL481
BHASKAR DESHPANDE
1952
JL482
1953
JL483
SAVITA ASHOK KANABUR
SUMAN B PATIL
1954
JL484
1955
JL485
1956
JL486
1957
JL487
1958
JL488
1959
JL489
1960
JL490
1961
JL491
1962
JL493
1963
JL494
1964
JL495
1965
JL496
1966
JL497
1967
JL498
1968
JL499
1969
JL500
1970
JL501
1971
JL502
1972
JL503
1973
JL504
1974
JL505
1975
JL506
1976
JL507
1977
JL508
1978
JL509
1979
JL510
1980
JL511
1981
JL512
1982
JL513
1983
JL514
1984
JL515
1985
JL516
1986
JL517
1987
JL518
1988
JL519
1989
JL520
1990
JL521
1991
JL522
1992
JL523
1993
JL524
1994
JL525
1995
JL526
1996
JL527
1997
JL528
1998
JL529
1999
JL530
IRANNA IMMADI
GANGA RODDA
POOJA B KUMACHAGI
SACHIN YALAVIGI
CHANDRASHEKHAR KASE
SHWETA BEELAGI
SAVITRI HIREMANI
NETRA DODDABASAPPA
PRAVEENKUMAR GANGAPPA BADIGER
SAVITA HOSUR
SANTOSH NADAGADDI
MAHANTESH MANAGULI
SHWETA ALLICHANDI
GIRISH
RAJAKUMAR
MANJUSHRI R
SRIKANTH R
SOUBAGYA KENDUR
AKSHATA HUSENI SARJAPUR
SOUJANYA DANDIN
BHAGYASHREE PANCHAGANVI
BASAVARAJ TIPPIMATH
VIDYASHREE LACHCHAPPA BELAGALI
SHWETA L BABALAD
VIJAYALAXMI M SIDAGONI
BASAVARAJ JAKANOOR
WASEEMAKRAM NANDANUR
VIDYA ALABAL
DATTAGURU KURDEKAR
VARUN M GHANEKAR
SABIHA KAZI
CHETAN TANKSALI
SHIVARAJ SHANKAR
RAMESH PANDAPPA NAYAK
MUTTAPPA P ISLAMPUR
SHILPA RACHAPPA TUNGAL
ABDULRAZZAQ R DHALAYAT
DIVAKAR PUROHIT
VIDYA GHADAGE
SUNEEL R ANKAD
ASHWINI BELAGALI
GOUDAPPA RAVI BATAKURKI
KUMARESHWAR R JIGAJINNI
CHETAN VIRAKTAMATH
POOJA KOLHAR
NAWAZSHAREEF MAKANDAR
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
49
46
55
45
49
35
39
37
47
62
41
31
57
52
38
47
61
45
43
43
57
45
40
52
42
31
47
44
52
21
45
66
59
31
46
46
52
39
41
51
55
46
55
47
61
44
43
39
61
44
1384
1818
594
2005
1319
3703
3147
3462
1705
169
2832
4056
461
994
3297
1714
232
2037
2452
2473
444
2079
2980
899
2607
4027
1678
2246
923
4283
2054
66
308
4026
1819
1861
937
3195
2804
1063
647
1799
666
1654
228
2290
2438
3112
211
2241
2000 JL531
SWAPNA PATIL
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2001
JL532
SHARADA PAMPANNAVAR
2002
JL533
2003
JL534
SEEMA S WADEYAR
SUMA PATIL
2004
JL535
2005
JL536
2006
JL537
2007
JL538
2008
JL539
2009
JL540
2010
JL542
2011
JL543
2012
JL544
2013
JL545
2014
JL546
2015
JL547
2016
JL548
2017
JL549
2018
JL550
2019
JL551
2020
JL552
2021
JL553
2022
LA001
2023
LA510
2024
LA538
2025
LA572
2026
LA594
2027
LA624
2028
LA659
2029
LA669
2030
LA722
2031
LA737
2032
LA745
2033
LA793
2034
LA795
2035
LA823
2036
LA842
2037
LA843
2038
LA845
2039
LA846
2040
LA847
2041
LA848
2042
LA850
2043
LA851
2044
LA852
2045
LA853
2046
LA854
2047
LA855
2048
LA856
2049
LA857
PRASHANT ANKAD
DIVYABHARATI MELINAMANI
SARVESH KHARDE
SHIVASHANKAR PYATIGOUDAR
JHANSIRANI SIDDAYYA MATHAPATI
DANESH SOMASHEKAR SHAHPUR
JYOTI S CHITTAWADAGI
RAHUL KAMBLE
R MANJUNATH
SACHIN VIRAKTAMATH
SHIVAKUMAR V BADDI
VIDYASHRI HURAKADLI
AKSHAY VEERGANTEPPA KARADI
NAGAVENI GOUDAR
SHREEDEVI VENKAPPA PANCHAGANVI
MEGHA GULLA
VIDYA GHODAGERI
ABHILASHA ARALIKATTI
SRILATHA S S P
AKSHATHA U G
BASAVARAJA HANUMANTHAPPA THOPIN
NUZHATH ANJUM
PRAKASH P M
SHIVANNAGOWDA M A
VENKATESH N
KIRAN G N
USHA K R
SUPRITHA M S
ATAULLA BANAKAR
KARTHIK S
ASMA S K
TEJESH VEERESH
MANIKNATA M R
NAMITHA A N
LINGARAJU K
PRADEEPA K A
DIVYA A
VEENA ANNAPPA SHAGONDLA
ABHILASH B
SHARADHA H B
ANKUSH B MYNALLI
SUNITHA
ROHITH G B
MANJUNATHA J B
VEERESHAKOTRAVVALA
LIKHITHA K B
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
M
F
F
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
39
33
37
44
30
46
36
54
53
46
63
32
40
38
48
42
39
47
60
37
46
67
45
34
46
35
34
27
45
47
31
48
55
42
33
37
44
28
46
31
45
36
32
36
33
51
57
47
55
35
3134
3909
3553
2343
4087
1816
3595
722
770
1849
144
3971
3098
3323
1489
2665
3191
1635
253
3489
1807
57
2180
3869
1865
3684
3839
4235
2184
1734
4057
1558
660
2726
3926
3502
2270
4221
1909
4030
2052
3663
4001
3655
3941
1058
447
1697
617
3694
2050 LA858
SHILPA H B
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2051
LA859
RAVIKUMAR KB
2052
LA860
2053
LA861
LATHA N B
KAVYA TELLIS
2054
LA863
2055
LA864
2056
LA865
2057
LA866
2058
LA867
2059
LA868
2060
LA869
2061
LA870
2062
LA871
2063
LA872
2064
LA873
2065
LA874
2066
LA875
2067
LA876
2068
LA877
2069
LA878
2070
LA879
2071
LA880
2072
LA881
2073
LA883
2074
LA884
2075
LA885
2076
LA886
2077
LA887
2078
LA888
2079
LA889
2080
LA890
2081
LA891
2082
LA892
2083
LA893
2084
LA895
2085
LA896
2086
LA897
2087
LA898
2088
LA899
2089
LA901
2090
LA902
2091
LA903
2092
LA905
2093
LA906
2094
LA907
2095
LA908
2096
LA909
2097
LA910
2098
LA911
2099
LA912
MANIKANTA B
SPOORTHI BALLAVAR
ANILKUMAR M C
ULLAS B C
ADARSH C
VANI N C
JAYALAKSHMI C
SAHANA C PARAMESHANNANAVAR MATH
SUSHMITHA H
SARASWATHI C
DEEPAK D
KAVYA SREE S D
SHIVAKUMAR DK
ABHISHEK D
HEMALATHA PATIL D K
SHARUQ AHAMED
SUSHMA G
PRAJWAL M G
NAYANA G
GOWRIKA G PATEL
FAYAZ H NADAF
SANTHOSH KUMAR N H
PRIYANKA A H
SEVYANAIK L H
VENKATESHANAIK B H
KEERTHIRAJ S H
NABISAHEB P
NAHEEDA KOWSER
AZHAR I
GOUTAMI BAGEWADI
ANUSHA SHANBHAGH V J
SHRINIDHI
KIRAN KUMAR R J
VYSHNAVI J
ABHINANDANBK
MANJUNATH K
PRABHAVATHI H
NANDEESHA T
ROJA H L
MOHAMMED SABIL
JYOTHI G L
VINAY L
DIVYA M
VARSHA G M
SREENIVAS H M
ANUSHA M
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
F
M
F
M
M
M
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
M
F
F
M
F
M
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
48
34
51
38
45
41
41
43
38
31
42
48
36
45
49
54
55
46
39
43
60
51
41
35
43
40
37
41
41
37
33
57
35
34
31
59
40
35
46
45
49
40
44
31
62
42
55
32
43
45
1519
3810
1042
3326
2046
2898
2887
2493
3320
4048
2723
1479
3639
2150
1396
723
681
1926
3241
2502
296
1119
2834
3784
2588
3038
3519
2951
2939
3496
3895
502
3723
3866
4031
310
3052
3748
1870
2156
1380
3054
2238
4047
195
2730
624
4024
2431
2154
2100 LA913
PRADEEP HOSAMANI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2101
LA914
MANJUNATH M
2102
LA915
2103
LA916
NEHA K G
KAVYA K M
2104
LA917
2105
LA918
2106
LA919
2107
LA920
2108
LA921
2109
LA922
2110
LA923
2111
LA924
2112
LA925
2113
LA926
2114
LA927
2115
LA928
2116
LA929
2117
LA930
2118
LA931
2119
LA932
2120
LA933
2121
LA935
2122
LA936
2123
LA937
2124
LA938
2125
LA939
2126
LA940
2127
LA941
2128
LA942
2129
LA943
2130
LA944
2131
LA945
2132
LA946
2133
LA947
2134
LA948
2135
LA949
2136
LA950
2137
LA951
2138
LA952
2139
LA953
2140
LA954
2141
LA955
2142
LA956
2143
LA957
2144
LA958
2145
LA959
2146
LA960
2147
LA962
2148
LA963
2149
LA964
MEGHANA M
AJAY KUMAR M
RAGINI M R
ROJA K M
MEENA M
SACHIN B M
MOKSHA M
SHAH HUSSAIN A
IMTIAZ H
MOHAMMED ABRAR
ANUSHREE M K
THIPPESH B N
CHAITRA N
PALLAVI N
ANURADHA N
KARTHIK B N
SHRUTHI N
ASHA N NAIK
SHASHIKUMAR N
HAREESH P N
ASHWINI B N
SHRUTI TURAKANI
ADIMANE VINAY NIRANJANA MURTHY
MOWNESHACHAR V N
ASHWINI P P
ASHWINI KP
P VEENA
ANAND P
SHWETHA V P
MARTIN P J
CHAYASHREE
HARSHA S P
M P
DEEKSHA L P
CHINMAYI P H
DAMMUR SUMITRA
MANJUNATH R RAIKAR
KAVYA R G
SOWMYA B R
PAVAN KUMAR HR
ROOPA R
SUSHMA B R
VENKATESH T R
GOPAL R
MUKTHA B R
SAGAR R M
RAJATH R K
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
F
F
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
F
F
F
M
F
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
58
35
48
51
31
49
45
45
48
45
50
33
30
59
46
50
52
49
39
41
42
44
36
39
49
46
49
53
46
64
40
39
62
34
44
37
44
31
43
43
47
38
28
53
39
46
44
50
33
35
414
3722
1546
1111
4051
1403
2042
2074
1557
2027
1255
3910
4120
328
1916
1220
939
1328
3230
2889
2609
2335
3680
3148
1331
1961
1405
826
1899
99
3082
3122
177
3886
2325
3536
2240
4037
2559
2464
1701
3386
4213
887
3162
1850
2224
1239
3928
3708
2150 LA965
SIDDESH D R
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2151
LA966
SOWMYA R
2152
LA967
2153
LA968
KIRAN KUMAR S R
VEERESHA M R
2154
LA969
2155
LA970
2156
LA971
2157
LA972
2158
LA973
2159
LA974
2160
LA975
2161
LA976
2162
LA977
2163
LA978
2164
LA979
2165
LA980
2166
LA981
2167
LA982
2168
LA983
2169
LA984
2170
LA985
2171
LA986
2172
LA987
2173
LA989
2174
LA990
2175
LA991
2176
LA992
2177
LA993
2178
LA995
2179
LA996
2180
LA997
2181
LA998
2182
LZ001
2183
LZ002
2184
LZ003
2185
LZ004
2186
LZ005
2187
LZ006
2188
LZ007
2189
LZ008
2190
LZ009
2191
LZ010
2192
LZ011
2193
LZ012
2194
LZ013
2195
LZ014
2196
LZ015
2197
LZ016
2198
LZ017
2199
LZ018
PURUSHOTTAM T R
PARAMANANDA R
VINAYAKUMAR S VARAMURTHY
ANILKUMAR S V
SYED NYAMATALI HALAGERI
SANTHOSHAKUMARA G S
CHETAN KULKARNI
PRIYA R G
SHARATH K S
BANASREE G S
PALLAVARAJ M S
AFROZ KHAN AIRANI
THRUPTHI S
DHANYASHREE T S
MANJUNATHA G S
MEGHANA A S
NAYANA S
SHARATHGOUDA S KANNAGOUDAR
DIVYA G S
JAYAPRAKASH S
S M PRAVEENKUMAR
MALATESHA B
PRAMOD S
DIVYASHREE P S
PRASHANTI R
RAGHUNATHA B S
VINAYAKUMARA K S
PRAKRUTHI S
AMULYA S
SIDDESHA K S
NISHA M S
SABRIN TAJ KHADRI
SYED MOHAMED FAZIL
SYEDMOHAMED
NANDITA T V
HARISHA B
PRASHANTHKUMAR NT
GOPALA H T
PRIYANKA T
VIJAYA K T
NAVYA T
KUSHAL U
KUMAR
PRAVEENA U B
KATTEMANI MONICA
ABHILASH D U
MEGHANA U
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
30
44
40
43
43
45
21
37
42
37
41
39
36
34
41
56
41
39
51
45
38
49
51
31
35
37
56
38
45
48
46
45
58
42
38
44
38
53
39
24
32
42
39
35
58
41
34
50
54
45
4108
2327
3047
2547
2506
2082
4285
3480
2683
3514
2825
3221
3574
3853
2831
525
2899
3216
1062
2147
3355
1353
1117
4039
3736
3528
517
3335
2097
1529
1830
2018
383
2638
3295
2347
3377
851
3169
4269
3993
2785
3245
3771
427
2879
3831
1277
694
2041
2200 LZ019
V JAGADISH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2201
LZ020
MANOJ KUMAR K V
2202
LZ021
2203
LZ022
VANISHREE V
NIKHILA K M
2204
LZ023
2205
LZ024
2206
LZ025
2207
LZ026
2208
LZ027
2209
LZ028
2210
LZ029
2211
LZ030
2212
LZ031
2213
LZ032
2214
LZ033
2215
LZ034
2216
LZ035
2217
LZ036
2218
LZ037
2219
LZ038
2220
MA421
2221
MA480
2222
MA490
2223
MA515
2224
MA597
2225
MA603
2226
MA645
2227
MA648
2228
MA777
2229
MA790
2230
MA791
2231
MA792
2232
MA793
2233
MA794
2234
MA795
2235
MA796
2236
MA797
2237
MA799
2238
MA800
2239
MA801
2240
MA802
2241
MA803
2242
MA804
2243
MA805
2244
MA806
2245
MA807
2246
MA808
2247
MA809
2248
MA810
2249
MA811
BASAVARAJA V
AKSHAY K V
VINAY V SURVAY
NAVEEN KUMAR C V
VEERESHAKUMARA M D
MANJUNATHA B V
PRAJWAL H P
SRINIVASA P V
GIRISHKUMAR V
RAJANI V
TULASIMALA R V
SIMRAN V JAIN
SOMASHEKHARAGOWDA K
ANU V B
SWATI
JAFFAR SADIQ
BHASKAR ANANT DEVADIGA
NAGARAJ G SHETTI
AKSHAY GOPINATH NAIK
DEEKSHA SHETTY
MOHAMMED SAALIM
AKSHAYKUMAR M NAIK
ANKITHA K
VISHAL PRAKASH MASKERI
B V VISHAL
ATHARVA G PRABHU
NISHMITHA
MOHAMMAD NAUSHAD ALI
SHAMEEMA K A
THOUSEEF AHAMMAD
MOHAMMAD SWABEER
FATHIMATH FARZANA
ABDUL BASITH
ANSON JOY DCUNHA
TINDU ALEX
ROLWIN NIKHIL SOANS
MOHAMED RAFI K
BRIJESH ANANDA KANCHAN
AVIKSHA
SMITHA KAMATH
ANIL KUMAR HEGGADE
HARSHITHA
AMITHA K A
PRATIMA A RANE
AGNEL XAVIER LOBO
PREKSHITHA H A
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
F
M
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
A3
A1
B1
B2
A2
B2
A2
A1
A1
B2
A3
B4
A4
B3
A2
B1
A1
A3
B4
A4
B3
A2
B1
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
42
33
46
55
51
52
44
28
46
59
45
39
48
49
64
46
59
37
49
52
48
42
42
29
44
41
40
53
46
40
54
43
48
41
35
64
36
40
45
46
47
44
50
56
47
41
55
60
34
64
2706
3917
1874
650
1057
971
2339
4206
1871
356
2190
3258
1611
1413
111
1854
314
3438
1414
997
1485
2621
2677
4182
2251
2892
3039
783
1948
2991
728
2436
1471
2908
3701
103
3623
3028
2114
1827
1707
2232
1219
538
1751
2798
603
264
3858
131
2250 MA812
VINAYAK ARUN SHANBHAG
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2251
MA813
ARATHI RAO
2252
MA814
2253
MA815
SHAMANTH T RAI
KEERTHI PRABHU K
2254
MA816
2255
MA817
2256
MA818
2257
MA820
2258
MA821
2259
MA822
2260
MA823
2261
MA824
2262
MA825
2263
MA826
2264
MA827
2265
MA828
2266
MA830
2267
MA831
2268
MA832
2269
MA833
2270
MA834
2271
MA835
2272
MA836
2273
MA837
2274
MA838
2275
MA839
2276
MA840
2277
MA841
2278
MA842
2279
MA843
2280
MA844
2281
MA845
2282
MA846
2283
MA847
2284
MA849
2285
MA850
2286
MA851
2287
MA852
2288
MA853
2289
MA854
2290
MA855
2291
MA856
2292
MA857
2293
MA858
2294
MA859
2295
MA860
2296
MA862
2297
MA863
2298
MA864
2299
MA865
VIDYA NAIK
DIVYA C
BABITHA P
MALLANA GOWDA
ASIF MOHAMMED N
SUSHMITHA
AKSHAY ABHILASH MABEN
SAUMYA BHOJA SHETTY
PRADEEP B AMIN
SHWETHA
ASHISH KOCHREKAR
HARSHA
ANUSREE P P
NIKHIL T C
KARTHIK SC
KARTHIK B C
ASHWIN CH
POOJA D KOTIAN
ROSHAN
HARISH DATTA ANKOLEKAR
PRATHIKSHA U
SHAVIN K
NITESH DEVENDRA NAIK
NIKHIL DEVENDRA NAIK
CHETAN SHETTY
PRATHEEKSHA M D
SUSHMA
RAKSHAN SHETTY K
DALIN ALET SEQUEIRA
SACHIN
RAINA DSOUZA
JOEL NEEL MARTIS
ROHAN LAWRENCE DSOUZA
VISHWANATH MESTHA
LOHITH NAIK
GEETHA AISHWARYA K
NAMITHA A V
JUSTIN GEORGE
SAMEEKSHA B
NAGARAJA SHENOY
KEERTHANA P
SUPARNA M G
ANIL KUMAR
AMBIKA M P
RADHAKRISHNA
VINAYA M H
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
F
M
M
F
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
49
54
56
38
46
39
41
31
51
52
44
43
41
38
50
48
53
56
56
41
62
47
68
44
44
41
42
50
40
37
46
56
48
48
47
45
37
56
53
50
50
37
35
43
52
43
36
31
42
44
1329
715
515
3281
1851
3182
2858
4069
1043
907
2236
2448
2842
3346
1178
1573
798
584
516
2865
174
1709
45
2291
2284
2795
2678
1252
3002
3420
1934
524
1550
1466
1668
1999
3459
546
803
1183
1289
3435
3773
2421
918
2554
3618
4068
2635
2220
2300 MA866
ARCHANA SHENOY
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
2301
MA867
MAHESH PRASAD
2302
MA868
2303
MA869
HERALD LINEL DSOUZA
UBAIDULLA D
2304
MA870
2305
MA871
2306
MA872
2307
MA873
2308
MA874
2309
MA875
2310
MA877
2311
MA878
2312
MA879
2313
MA880
2314
MA881
2315
MA882
2316
MA883
2317
MA884
2318
MA886
2319
MA887
2320
MA888
2321
MA889
2322
MA890
2323
MA891
2324
MA892
2325
MA893
2326
MA894
2327
MA895
2328
MA896
2329
MA897
2330
MA898
2331
MA899
2332
MA900
2333
MA901
2334
MA902
2335
MA903
2336
MA904
2337
MA905
2338
MA906
2339
MA907
2340
MA908
2341
MA909
2342
MA910
2343
MA911
2344
MA912
2345
MA913
2346
MA914
2347
MA915
2348
MA917
2349
MA918
M
M
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
F
F
M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
M
B3
A1
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A4
B2
B3
B4
B1
A3
A2
A1
A4
B2
B3
B4
B1
A3
A2
A1
B1
B2
A2
B2
A2
A1
B1
A3
B3
B4
A4
B4
A4
A3
A1
A2
A3
37
55
47
48
49
45
52
49
44
39
44
49
35
59
38
57
43
55
37
62
58
41
52
35
56
29
50
43
48
41
34
43
41
60
41
56
70
45
47
37
59
46
49
35
31
29
42
53
49
45
3543
662
1712
1504
1375
2058
982
1326
2280
3170
2287
1383
3754
334
3328
501
2562
608
3451
170
376
2818
928
3729
551
4181
1161
2539
1580
2796
3817
2412
2871
254
2789
511
25
2126
1717
3486
305
1856
1330
3690
4074
4156
2679
860
1407
2010
NUZHATUSSABA
ABHISHEK ISHWAR BHAT
NEHA
HARSHAA K
VINUSHA J BYNDUR
HARSHITHA N
ROSHAN SHETTY
ANAGHA JAYAN
NISHMITHA J
NISHCHITHA K
KEERTHANA BABU
BHAVYA
NOEL PRASHANTH
JOHNSON EDBURG DSOUZA
JESSEL MACHADO
JACKSON PRINCE SEQUEIRA
JEVITA DEENA DSOUZA
KANCHANA B J
S SANDHYA RAO
SHREYA S
SUCHITHRA K C
ROJA MOHAN K
SHREEPAL
VIKSHITA HEGDE
PALLAVI K S
SACHIN K
DAMODAR KRISHNA NAIK
MEGHANA K
SUPRABHA K
LOY NORONHA
SHREESHAILA
ANUSHA
VICKY L SHET
INY MELITA CARDIN
GAYATHRI K
JOYLINE JESSICA CORREA
MIDHUN RAJ N K
SWATHI M
SHIVAPRASAD M
ASHIKA M SHETTY
JAINABU
JAWAD
JAZEELA BANU M
SHARFUDDIN
VENKATESH MAYYA
PRAMOD V M
2350 MA919
NAVEEN MANJUNATH HEGDE
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2351
MA920
MONISHA SONALIYA PINTO
2352
MA921
2353
MA922
PUNIT M NAIK
SNEHA MATHEW
2354
MA923
2355
MA924
2356
MA925
2357
MA926
2358
MA927
2359
MA928
2360
MA929
2361
MA930
2362
MA931
2363
MA932
2364
MA933
2365
MA934
2366
MA935
2367
MA936
2368
MA937
2369
MA938
2370
MA939
2371
MA940
2372
MA941
2373
MA942
2374
MA943
2375
MA944
2376
MA945
2377
MA946
2378
MA947
2379
MA948
2380
MA950
2381
MA951
2382
MA952
2383
MA953
2384
MA955
2385
MA956
2386
MA957
2387
MA959
2388
MA960
2389
MA961
2390
MA962
2391
MA963
2392
MA964
2393
MA965
2394
MA966
2395
MA967
2396
MA968
2397
MA969
2398
MA970
2399
MA971
CYNTHIA FERNANDES
PRAJNA MR
MOHAMMED AHBAR AJAIB
AMMAR MH
MOHAMMED ROUHAN MH
ABUBAKKER NASAF
DILNA K V
ABDUL SAMEE GANGAWALI
SUSHMITHA
LOHITH B
M SHETTY
PREETHI RAI
KAVANA N K
RAJESH
BHAVYA BHAT
TEJENDRA G N
THEJAKSHI
VIKRAM N B
MANJUNATHA
HARAIKYA
SUREKHA
NAGARAJ
PRADEEP KHARVI
VINUTHA
VIDYA P N
KUMARNARESH S N
SOWMYA
CHETHAN
SUNIL
SONAL D SOUZA
SWATHI DSOUZA
PAVAN P KAKATHKAR
SACHIN JAIN
NISHA DIMPLE DIAS
PREETI PAZZI RUZARIO
PRASHANTH TITUS DSOUZA
IRIL NISHA PINTO
POOJARY PRIYA PADMANABHA
DIVYA K
BHAVYA
SHREYA
SAGARDEEP HP
RAKESH
KEERTHANA SHETTY
MUHAMMAD HASHIR
NIYATHI D
SALABHA R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
F
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
49
34
57
55
45
57
33
47
51
56
37
47
56
44
42
51
42
51
26
42
42
44
46
45
55
39
40
61
41
41
43
48
37
76
53
37
55
51
45
43
35
41
37
41
48
36
36
43
28
36
1311
3827
445
605
2011
468
3943
1722
1136
541
3448
1754
561
2272
2659
1032
2593
1137
4240
2758
2662
2219
1920
2072
649
3118
3046
246
2819
2861
2561
1476
3460
2
797
3453
602
1028
2132
2514
3743
2810
3458
2936
1569
3581
3647
2406
4210
3606
2400 MA972
AKSHAYA P V
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2401
MA973
NIGITHA M
2402
MA974
2403
MA975
NITHUN R KARUR
MANJUNATHA RAMACHANDRA BHAT
2404
MA976
2405
MA977
2406
MA978
2407
MA979
2408
MA980
2409
MA981
2410
MA982
2411
MA983
2412
MA984
2413
MA985
2414
MA986
2415
MA987
2416
MA988
2417
MA989
2418
MA990
2419
MA991
2420
MA992
2421
MA993
2422
MA994
2423
MA995
2424
MA996
2425
MA997
2426
MA998
2427
MA999
2428
MZ001
2429
MZ002
2430
MZ003
2431
MZ004
2432
MZ005
2433
MZ006
2434
MZ007
2435
MZ008
2436
MZ009
2437
MZ010
2438
MZ011
2439
MZ013
2440
MZ014
2441
MZ016
2442
MZ017
2443
MZ018
2444
MZ019
2445
MZ021
2446
MZ022
2447
MZ023
2448
MZ024
2449
MZ025
MANOJ KUMAR G
MANOJ RAMAKANT NAIK
NAVEEN CHANDRA B
NARESH BHAT M
BHARATH M R
PRARTHANA K
PREETHIKA R
SUKESH U
SAHANA R MARATHE
GANESH PRABHU
RITHESH CLINTON SEQUEIRA
RAMSEENA S
SOUJANYA
SANTHOSH NAYAK
CHETHAN KUMAR HEGDE
NISHANTHA S
SNEHA S KOTIAN
SRUJAN KUMAR U
BABITHA
SHAMSEER ALI
C
APOORVA SANTOSH SWAR
SWATI SATEESH PRABHU
DINESH NAYAK
RADHESHA S TANTRI
RAMACHANDRA BHAT P
SABHA SAYED MUNWAR
MANIKANTA A
AYSHA MURSHIDA
PRATHIKSHA
SNEHA ES
CHAITRA S SHETTY
SUKESH N
CHETHAN G S
AKSHITHA
VACHANA K S
SUSHMITHA S
PRATHIK KUMAR
ASHWINI N
SHWETHA K
YASHASWI A
DEEKSHITH KUMAR
RAKSHITHA PUTHRAN S
VINAYA S
KOMAL SUBHASH KURDEKAR
SOUMYA SUBRAMANYA KAMAT
HARSHITHA B
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
M
M
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
B2
B4
B3
B1
A2
A1
A4
B2
B3
B4
33
47
50
53
50
52
52
55
70
47
40
45
56
48
37
43
49
54
49
63
46
44
46
51
51
47
48
67
36
36
39
48
45
36
53
39
36
47
41
47
33
34
40
32
60
55
37
52
35
53
3955
1699
1170
818
1305
893
1002
604
22
1686
3019
2070
565
1559
3447
2445
1378
710
1389
134
1862
2248
1896
1030
1056
1757
1553
54
3569
3649
3188
1487
2059
3588
788
3215
3657
1690
2886
1726
3904
3797
3024
3986
255
597
3419
903
3689
777
2450 MZ026
SHILPA
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2451
MZ027
MOHAMMED RIZWAN
2452
MZ028
2453
MZ029
APSA
SHWETHA S
2454
MZ030
2455
MZ031
2456
MZ032
2457
MZ033
2458
MZ034
2459
MZ035
2460
MZ036
2461
MZ037
2462
MZ038
2463
MZ039
2464
MZ040
2465
MZ041
2466
MZ042
2467
MZ043
2468
MZ044
2469
MZ045
2470
MZ046
2471
MZ047
2472
MZ048
2473
MZ049
2474
MZ050
2475
MZ051
2476
MZ052
2477
MZ053
2478
MZ054
2479
MZ055
2480
MZ056
2481
MZ057
2482
MZ058
2483
MZ059
2484
MZ060
2485
MZ061
2486
MZ064
2487
MZ065
2488
MZ066
2489
MZ067
2490
MZ068
2491
MZ069
2492
MZ070
2493
MZ071
2494
MZ072
2495
MZ073
2496
MZ074
2497
MZ075
2498
MZ076
2499
MZ077
SHWETHA
LASYADRI K
PUSHKARNI S RAO
NAGAVENI
ANJITHA T M
SUBRAMANYA SURESH BHANDARI
SUPRIYA
UJWAL S
POOJA P S
SANDEEP P S
POOJA S PUTHRAN
SACHIN MENDON
PRATHVIN
NAVYA RAI
T N KEERTHILAXMI
MEGHANA B T
PRAKASH K
MARY MILODY
VINAYA UDAYA POOJARY
MAHENDRA ULHAS GAONKAR
VISHWAS SHAH
PUNEETH PAI
SAGAR U SHETTY
PRAVISHYA
THEJASHREE
JYOTHI
PRAJNA
ABHISHEK BHAT
KIRAN KUMAR V
SEEMA
MARIA TELMA DSOUZA
POOJA VIDYADHAR NARAYAN NAIK
VENESHIYA SUMAN D SOUZA
VIDYASHREE B V
PRITHVI V SHET
K SAI SHAYAN KUMAR
SUSHMITHA K
POOJARY SHRUTI VISHWANATH
SANDHYA
SHRUTHI
AKSHITHA K V
NIKSHUBHA M V
SHARATH KUMAR B
JOSLINE TELLIS
SAMARPAN PREETHI SUVARIS
SAGAR AMIN
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
F
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
B1
A3
A2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A4
B2
B3
B4
B1
A3
A2
A1
A4
B2
B3
B4
B1
A3
A2
B2
B3
B4
B1
A3
A2
A1
A4
B2
B3
A1
B4
B1
A3
A2
33
35
47
43
43
45
47
42
62
40
51
45
45
39
34
36
45
48
47
34
55
46
38
36
51
53
31
43
48
42
45
48
69
45
45
52
51
59
53
48
49
41
43
46
48
46
53
58
45
53
3953
3766
1638
2538
2418
2051
1747
2728
199
2999
1139
2071
2111
3125
3841
3626
2144
1549
1673
3836
618
1817
3314
3627
1072
833
4038
2408
1561
2595
2131
1497
37
2014
2116
949
1035
303
832
1517
1338
2828
2437
1825
1516
1855
786
362
2123
778
2500 MZ078
SHABARI Y GANIGA
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2501
NC447
JANAKI KAWALE A
2502
NC458
2503
NC477
AKSHAY KULKARNI
JYOTIPRASAD TODEKAR
2504
NC481
2505
NC483
2506
NC489
2507
NC492
2508
NC495
2509
NC507
2510
NC510
2511
NC533
2512
NC535
2513
NC541
2514
NC555
2515
NC575
2516
NC581
2517
NC584
2518
NC586
2519
NC590
2520
NC591
2521
NC595
2522
NC622
2523
NC632
2524
NC634
2525
NC636
2526
NC643
2527
NC645
2528
NC646
2529
NC647
2530
NC649
2531
NC655
2532
NC666
2533
NC668
2534
NC669
2535
NC674
2536
NC690
2537
NC704
2538
NC728
2539
NC730
2540
NC731
2541
NC732
2542
NC733
2543
NC759
2544
NC766
2545
NC768
2546
NC773
2547
NC775
2548
NC784
2549
NC785
ROHAN ASHOK BABRUWAD
SATYANARAYAN NAIK
PAVAN GUJJAR
POOJA PATIL
MADHU HUBBALLI
CHANDRASHEKHAR B CHIKKAMATH
NAGALING KOPPAD
MANJUNATH C ADI
UDAY C TURAMANDI
NAGARAJ JALAGAR
PRUTHVI KUMAR N
POOJA NARASAGOND
VIJAYALAXMI I PATIL
ZEBA NIPPANI
PAVANKUMAR JAGADISH BEWOOR
DINESHKUMAR J MEVADA
KOMAL MISKIN
SHWETA BADIGER
RAJEEV MULIMANI
BASAVARAJ M ALAKATTI
BASAVARAJ MALLAPPA DIWATAR
GANGADHAR M HONGAL
GURUMURTI MANJUNATH HEGDE
MEGHA GHATGE
DEEPAK NOREYAVAR M
RONIT M SHANBAL
ZAKIRA THAISEEN
UZMA M RON
NIKHAT M SAYED
DATTATRAYA KOLANGADE
APOORVA NIDAGUNDI N
VIVEKANAND HIREMATH
GANDHI RAKHAWALDAR
GIREESHBABU
KIRAN GARAG
VISHWARADHYA R MALLED
ABHISHEK R NADAGOWD
SANGAMNATH R INGALALLI
SANGEETA HUGAR
SHREEDHAR S PATIL
JAIKISHAN S K
ARUNKUMAR HOSUR
MAHANTESH MADIWALAR
SUGANDHA
GIRISH KUMAR
BIRADAR RAJASHREE
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
66
62
41
43
33
34
59
30
55
37
39
50
33
42
60
47
67
40
40
66
40
56
49
42
45
42
46
32
60
48
50
49
41
37
64
39
39
58
32
45
48
49
52
45
37
48
44
36
41
45
70
188
2868
2466
3908
3826
337
4111
668
3471
3160
1221
3930
2600
301
1659
51
3102
3036
64
3044
590
1391
2641
2215
2647
1841
3997
262
1477
1197
1309
2884
3450
132
3251
3212
386
4022
2049
1507
1321
968
2127
3479
1510
2323
3577
2800
2007
2550 NC795
CHAITRA TOGARSI S
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2551
NC798
ABHISHEKGOUDA PATIL
2552
NC802
2553
NC826
AKSHAYAKUMAR SAVANOOR
APOORVA UMESH GADDEMANE
2554
NC831
2555
NC836
2556
NC837
2557
NC838
2558
NC849
2559
NC858
2560
NC865
2561
NC866
2562
NC867
2563
NC868
2564
NC869
2565
NC870
2566
NC871
2567
NC872
2568
NC873
2569
NC874
2570
NC875
2571
NC876
2572
NC877
2573
NC878
2574
NC879
2575
NC880
2576
NC881
2577
NC882
2578
NC883
2579
NC884
2580
NC885
2581
NC886
2582
NC888
2583
NC889
2584
NC890
2585
NC891
2586
NC892
2587
NC893
2588
NC894
2589
NC895
2590
NC896
2591
NC897
2592
NC898
2593
NC899
2594
NC900
2595
NC901
2596
NC902
2597
NC903
2598
NC904
2599
NC905
KAVERAPPA K U
HEMANTHKUMAR V M
VISHWANATH HUBBALLI
ROHIT BASARIGIDAD
RUBY V GUDASALMANI
RADHIKA VITHAL SHETTI
MAHANTESH H M
MD SAJID ATTAR
AFREEN SARWAT MUJAHID
ISHARATH BEGUM
BASAVARAJESHWARI BIDNURMATH
SHOYEEB AHAMED MAGAMI
JAGADEESHAGOUDA MENASAGI
SAMEER A BADAMI
SHIVANAGOUDA PATIL
PUNEET A PAWAR
PRIYANKA AVAGHAN
MILTON FERNANDES
GOUTAM BANASODE
PRARTHANA A KAMATI
AKSHAY MADLUR A
AKSHAY ARUN SHANBHAG
YOGESH SHETTI
ANUSHREE DIXIT
SHWETA BELI
POOJA A KATTIMANI
ADITYA ASHOK MIRASHI
PRIYANKA S A
DEEPA MENASINAKAI B
POOJA JAIN
RADHIKA DANDAGI
SHEKHARAPPA TANAKANAKAL
ISHWAR NAIKAR
VIDYA SHIRASANGI
SUMA
SUPRIYA YELIGAR B
ROHAN B KURDIKERI
SHRIDEVIMANNANNAVAR
SHRIDHAR B YANKANCHI
LAKSHMI BASAVARAJ YARESEEME
BHARATHI A
SACHINKUMAR GHANTI B
SWAPNA BASAVARAJ HOOLI
SWAPANA POOJAR B
ANANYA S B
SHINY BENJAMIN SOANS
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F
F
M
M
F
F
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F
F
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
61
56
53
55
47
42
36
41
53
50
33
43
40
42
46
33
46
71
45
70
48
56
44
37
57
65
55
39
32
63
65
41
28
48
35
29
40
38
42
67
37
40
43
54
35
50
43
64
58
42
212
559
791
606
1710
2671
3605
2805
886
1205
3900
2461
3030
2651
1989
3901
1823
20
2093
26
1528
550
2383
3455
457
82
600
3183
3978
166
80
2803
4192
1570
3717
4157
2989
3309
2608
53
3461
3006
2513
699
3745
1208
2440
104
378
2613
2600 NC906
NITIN KALGINAKAR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2601
NC907
MEDHA B GHALIGI
2602
NC908
2603
NC909
NITIN HARWADEKAR
DILIP RAMDURG
2604
NC911
2605
NC912
2606
NC913
2607
NC914
2608
NC915
2609
NC916
2610
NC917
2611
NC918
2612
NC919
2613
NC920
2614
NC921
2615
NC922
2616
NC923
2617
NC924
2618
NC925
2619
NC926
2620
NC927
2621
NC928
2622
NC929
2623
NC930
2624
NC931
2625
NC932
2626
NC933
2627
NC934
2628
NC935
2629
NC936
2630
NC937
2631
NC938
2632
NC939
2633
NC940
2634
NC941
2635
NC942
2636
NC943
2637
NC944
2638
NC945
2639
NC946
2640
NC947
2641
NC948
2642
NC949
2643
NC950
2644
NC951
2645
NC952
2646
NC953
2647
NC954
2648
NC955
2649
NC956
SUNANDA B BHAJANTRI
BOBBA DEVI SHIVANI
MOHAN C JADIYANNAVAR
MANDAKINI C KANAKANNAVAR
PRADNYA C NAIK
SHRUTI C JADHAV
KIRAN CHANDRAKANT NAIK
DEEPALI
SHWETA WALIKAR C
YOGESH GANJI
KARTIK C BISTAKKANAVAR
SUBHASH WALIKAR
SACHIN C SHAVI
GAYATRI KRUTADNYA CHINTAMANI
ABHISHEK D SONAGHAR
STEFFI BORGES
SHARANAMMA
DS VINAYAKA WODEYAR
RAJARAJESHWARI D KADAGAD
SURESH SANGOLLI
SUMA G SHETTAR
G PREETI
VISHAL GAJANAN BHAT
CHAITANYA BHAT G
SPOORTI PRABHUSWAMIMATH
MOHAMMEDAFROZ MULLA
MANJUNATH PUJARI
SATYAPRAMOD ITAGI
DODDABASAPPA OTAGERI
POOJA GOTAKHINDI
C SANGANABASAPPA
RAMYA PATIL
ROHIT KULKARNI
JAGADISH BAJI
H J CHAITRA
SUPRIYA
PRADEEP H SHELKE
ROHIT H GANESHKAR
PRIYANKA HEMANT BAADKAR
AKSHATA H SHEELAVANT
MANJULA MAROL
I N PAVITRA
UMMESALMA I MAKANDAR
SOHAB ALI AGASBAL
HANAMAGOUDA I TILAGUL
RAMESH I BADIGER
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
M
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
51
38
44
35
42
43
55
53
31
43
45
46
41
39
45
41
50
41
40
60
37
59
50
58
53
53
49
59
62
41
65
41
61
46
47
49
44
54
44
55
58
58
37
36
35
37
41
50
41
36
1018
3381
2283
3720
2597
2501
641
779
4040
2456
2000
1868
2896
3164
2065
2904
1187
2813
3109
273
3535
321
1284
388
784
804
1320
304
171
2827
85
2850
219
1828
1693
1318
2258
703
2289
612
377
373
3417
3622
3752
3485
2843
1210
2867
3634
2650 NC957
MAHENDRA HALLUR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2651
NC958
MANJUNATH
2652
NC959
2653
NC960
SMITHA
TOUFIQ JAFERSAB BEPARI
2654
NC961
2655
NC962
2656
NC963
2657
NC964
2658
NC965
2659
NC966
2660
NC967
2661
NC968
2662
NC969
2663
NC970
2664
NC971
2665
NC972
2666
NC973
2667
NC975
2668
NC976
2669
NC977
2670
NC978
2671
NC979
2672
NC980
2673
NC981
2674
NC982
2675
NC983
2676
NC984
2677
NC985
2678
NC986
2679
NC987
2680
NC989
2681
NC990
2682
NC991
2683
NC992
2684
NC993
2685
NC994
2686
NC995
2687
NC996
2688
NC997
2689
NC998
2690
NC999
2691
NZ001
2692
NZ002
2693
NZ003
2694
NZ005
2695
NZ006
2696
NZ007
2697
NZ008
2698
NZ009
2699
NZ010
NIKHITA ANGADI
RUHIN J MULLA PAINTER
POOJA MUDAGAL
ARUN K J
ASHWIN JERON FIGREDO
JOHN DANDAVATI
SUDHA GIDAMALLANAVAR
VILAS
ABHISHEK MAMADAPUR
KM MOHAMMED NIZAMUDDIN
TUKKAPPA K GUNDOOR
PRANAV KRISHNANAND MAHALE
POOJA BELLARY
PRAMOD ANKALKOTI
MEENAKSHI ALADAKATTI
VINAY KUMAR M D
SAGAR HANDUR
KALYANI MAHADEV CHAKRASALI
SHOBHA BAYAPPAGOL
NANDISH MATTI
NIKHITA M PATTANASHETTI
AKSHAY M KAMBLE
APEKSHA M HANJI
MALATESH DEVAGIRI M
JAYASHREE HATTI
SUMA AMBIGER
DEVIPRASAD GAMANGATTI
NAGAVENI M KATARAKI
IRSHADALI KONANATAMBIGI
DIVYA MARTU GAONKAR
KIRAN MARUTI BHANDARI
MEENAKSHI NAIK
MEER SHIFA
MUZAFFAR CHANDSHA
NEHA
WASIFA M KAGADAGAR
PRAVEENKUMAR M JOGANNAVAR
ASHISH LUNKAD
NAZNEEN DAKHANI
VINAY HARAMAGATTI
RAMANAGOWDA M PATEELA
ARUNA N PATIL
ABHISHEK JIDDIGOUDAR
PAVAN NAGARAJ NAIK
ASHWINI KULKARNI
ANAND NARAYAN PANDURANGI
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
M
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
F
M
M
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
45
51
44
58
50
44
35
39
39
52
40
56
66
46
55
34
35
35
51
73
40
36
52
47
33
52
45
45
51
48
34
45
49
66
50
60
41
45
40
66
65
55
57
49
52
61
57
54
61
47
2100
1053
2337
397
1174
2228
3749
3138
3175
921
3015
531
75
1804
687
3825
3683
3712
1039
9
2976
3585
919
1666
3907
970
2078
2053
1029
1582
3843
2125
1336
65
1182
257
2829
2170
2981
60
78
607
471
1317
944
215
440
695
224
1653
2700 NZ011
DARSHAN SHETTI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2701
NZ012
ROHINI N HARAVI
2702
NZ013
2703
NZ014
NUSARATARA N ANSARI
AMRUT PATIL
2704
NZ016
2705
NZ018
2706
NZ019
2707
NZ021
2708
NZ022
2709
NZ023
2710
NZ024
2711
NZ025
2712
NZ026
2713
NZ027
2714
NZ028
2715
NZ029
2716
NZ030
2717
NZ031
2718
NZ032
2719
NZ033
2720
NZ034
2721
NZ035
2722
NZ036
2723
NZ037
2724
NZ038
2725
NZ040
2726
NZ041
2727
NZ042
2728
NZ043
2729
NZ044
2730
NZ045
2731
NZ046
2732
NZ047
2733
NZ048
2734
NZ049
2735
NZ050
2736
NZ051
2737
NZ052
2738
NZ053
2739
NZ054
2740
NZ055
2741
NZ056
2742
NZ057
2743
NZ058
2744
NZ059
2745
NZ060
2746
NZ061
2747
NZ062
2748
NZ063
2749
NZ064
BHARAT KUMAR
NAVEEN P BILEBAL
JAGADEESH RAJAPUT
JYOTI BAGALAD
VIDYA PARASHURAM CHITRAGAR
BAHUBALI CHIVATE
KEVIN PETER FERNANDES
SIDDALING
KEERTI TALWAR P
GOUTAM P DODAWAD
SAHANA TADAS
VINUTKUMAR P KUBSAD
SONIA PRAKASH NAYAK
PRIYANKA PRAKASH KALGUTKAR
RAHUL BALOLGIDAD
PREETI BANNUR
SHRUTI R SUNKAD
VARSHA RAGHUVEER NAYAK
MAHANTESH HIREMATH
KARTHIK R
VAISHALI MALVE
ARATHI AGARWAL
MANISH R NAVALE
NAVEEN Y
ROHINI NARAGUNDE
GOPALAKRISHNA RAMANATH BHAT
SHARANAPPA R KURIYAVARA
ANAND RAMAPPA MAGADUM
PREETI R YERESHIMI
RASHMI JOSHI
STUTI R GADDI
MAMTHA MACHAVARAM
DIVYASHREE
RAMANAND R HEGDE
ANUSHA DESHPANDE
RADHIKA ADUR
SHILPA RAYANGOUDA PATIL
VIDYA ROHIDAS VERNEKAR
R RAGHU
SHARADHI SHETTY
AMRUT TERDAL
SHIVAJATKUMAR S GUDDADAMATH
SHRUJIT MOKASHI S
KEERTI SATISH DODAMANI
MALATESH S M
ADITYA PUNEKAR
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F
B1
B2
B3
A1
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
39
49
34
42
47
29
63
57
52
39
43
36
43
48
44
43
39
46
44
50
47
29
45
37
62
45
49
71
59
52
41
47
40
48
37
51
58
49
48
38
60
45
54
44
48
57
59
55
36
34
3123
1345
3805
2649
1669
4165
136
446
905
3135
2458
3578
2475
1521
2298
2434
3114
1824
2308
1168
1629
4189
2019
3530
183
2038
1463
18
309
920
2894
1650
2977
1508
3512
1040
363
1341
1470
3333
280
2112
708
2348
1600
497
361
659
3590
3838
2750 NZ065
LAXMI BHOVI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2751
NZ066
ANNAPOORNA BENNUR
2752
NZ067
2753
NZ068
ANUJA KUDARI
CHANDRASHEKHAR GANDHADAMATHA
2754
NZ069
2755
NZ070
2756
NZ071
2757
NZ072
2758
NZ073
2759
NZ074
2760
NZ075
2761
NZ077
2762
NZ078
2763
NZ079
2764
NZ080
2765
NZ081
2766
NZ082
2767
NZ083
2768
NZ084
2769
NZ085
2770
NZ086
2771
NZ088
2772
NZ089
2773
NZ090
2774
NZ092
2775
NZ094
2776
NZ095
2777
NZ096
2778
NZ097
2779
NZ098
2780
NZ099
2781
NZ100
2782
NZ101
2783
NZ102
2784
NZ103
2785
NZ104
2786
NZ105
2787
NZ106
2788
NZ107
2789
NZ108
2790
NZ109
2791
NZ110
2792
NZ111
2793
NZ112
2794
NZ113
2795
NZ114
2796
NZ115
2797
NZ117
2798
NZ118
2799
NZ119
SANJEEV URF VINAYAK S HIREMATH
SANTOSH KONGAVADAHIREMATH
RANJITA
AISHWARYA SHASHIKANT PANDIT
DARSHANA KODLER
PRAKASH NAGATHAN
RASHMI S NIDAGUNDI
SHIVASHANT BUDIHAL
NANDEESH BAGEWADI
SHEETAL PAWAR
SUSHANT HOVALE
SOUMYA AWATE
MAHESHWARI S NAIK
SINDHU K S
SANGRAM S UDAPUDI
MANJULA GOKAK
ANKITA SHIVANAND KADAM
PRIYANKA KITTUR
VINAYAK YENDIGERI S
AMSHUMAN SUNKURDI
TEJA SHREEKANT PATIL
SOUBHAGYA JOSHI SHRINATH
ANOOP SHRINIVAS KULKARNI
SHILPA S PATIL
SHRUTI SHYAM MURKUTE
PRATIBHA DYAMANAGOUDRU
KAVITA BALAMBEED
GANGA KAMMAR
SHRUTI S HINDASAGERI
AKSHATA S SOPIN
MANOJKUMAR HADLI
GEETA RATHODI
GAVISIDDAPPA
RACHAPPA MINAJAGI
SHIRPUR AMRUTA SUBHASH
RAJKIRAN G S
KRITIKA KULKARNI
PRATEEK HANCHATE
SIDDHARTH S KURTKOTI
SNEHIL KULKARNI
ASHWINI
T PARTHIV KUMAR
SHIVANAGOUDA T PATIL
SUNIL TIMMANNA UPPAR
GOPALKRISHNA HEGDE
VIJAYALAXMI ALUR
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
54
52
49
48
55
46
56
45
33
66
65
56
49
40
44
30
56
65
35
46
45
47
59
44
45
54
44
35
41
39
51
48
58
33
37
33
29
25
50
47
36
45
45
37
44
45
55
42
38
39
711
911
1379
1547
627
1837
512
2033
3890
59
89
523
1333
3016
2401
4091
566
86
3741
1815
2006
1752
346
2233
2013
701
2239
3693
2846
3202
1080
1472
379
3938
3466
3932
4171
4254
1240
1671
3645
2002
2080
3442
2295
2148
619
2718
3286
3227
2800 NZ120
JYOTI U SHIGIHALLI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2801
NZ121
UTTARA
2802
NZ122
2803
NZ123
VANISHREE
KAVITHA PADMANABHAN
2804
NZ124
2805
NZ125
2806
NZ126
2807
NZ127
2808
NZ128
2809
NZ129
2810
NZ130
2811
NZ131
2812
NZ132
2813
NZ133
2814
NZ134
2815
NZ135
2816
NZ136
2817
NZ137
2818
NZ138
2819
NZ139
2820
NZ140
2821
NZ141
2822
NZ143
2823
NZ144
2824
PB505
2825
PB506
2826
PB508
2827
PB509
2828
PB510
2829
PB511
2830
PB512
2831
PB513
2832
PB514
2833
PB515
2834
PB516
2835
PB519
2836
PB521
2837
PB523
2838
PB524
2839
PB525
2840
PB526
2841
PB528
2842
PB529
2843
PB531
2844
PB532
2845
PB533
2846
PB536
2847
PB538
2848
PB539
2849
PB540
VEENA G
AMOGH V JOSHI
AMIT PATIL
NETRAVATI V H
NAVEEN V SAVANUR
MANJUNATH SURANAGI
RENUKA
VISHWANATH ULASANDRA V
MALLAMMA HINDASAGERI
PRAVEEN H V
ARCHANA V KULKARNI
AKSHAY V BHANDARI
SANGEETA V CHAVAN
SACHIN VAKKUND
SUNIL V BANI
GYANANAGOUDA
VINUTA VIRUPAXAPPA BANAKAR
SUMAN SHARANNAVAR
AMOGHAVARSHA V KULKARNI
SHRILAXMI BENDRE
SURESH H
SURESH
AKKAMAHADEVI
RAHUL BASUTKAR
VISHALAKSHI
SHARANAKUMAR
KEDAR
SWATI ASHOK KAMTHANE
RAHUL SURE
AKSHAY A PATIC
SMRUTI RAO
ACHUT
SACHIN PATIL
RAHUL
SHIVANAND
REVANSIDDA
MAHADEV
VIRESH
PRASHANT
ANILKUMAR BASAVRAJ OKALE
SAMUEL
ARACHANA
RAMESH
BABITHA
BHAGYASHREE
DEVAPPA
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
50
50
56
44
36
47
34
53
42
33
60
27
47
41
35
36
54
35
43
44
40
47
55
46
35
54
28
41
37
50
41
48
49
40
24
33
41
41
38
38
40
26
34
29
31
27
53
44
23
49
1212
1165
527
2285
3620
1676
3855
824
2740
3905
284
4231
1759
2838
3724
3593
743
3756
2420
2235
2979
1661
610
1990
3759
767
4214
2799
3564
1304
2820
1623
1453
3004
4273
3897
2845
2863
3308
3351
3103
4242
3848
4152
4085
4237
884
2399
4277
1455
2850 PB541
VIDYASAGAR PATIL
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2851
PB545
POORNIMA JALDAR B
2852
PB552
2853
PB553
RAMSHETTY
KIRAN KUMAR
2854
PB556
2855
PB557
2856
PB558
2857
PB559
2858
PB560
2859
PB561
2860
PB562
2861
PB564
2862
PB567
2863
PB568
2864
PB570
2865
PB572
2866
PB576
2867
PB577
2868
PB579
2869
PB580
2870
PB582
2871
PB583
2872
PB584
2873
PB585
2874
PB586
2875
PB590
2876
PB591
2877
PB594
2878
PB597
2879
PB600
2880
PB601
2881
PB602
2882
PB604
2883
PB605
2884
PB606
2885
PB613
2886
PB614
2887
PB615
2888
PB616
2889
PB618
2890
PB620
2891
PB622
2892
PB623
2893
PB624
2894
PB626
2895
PB628
2896
PB629
2897
PB633
2898
PB634
2899
PB635
GOPI YADAV
SHILPA G C
AKASH
AKSHATA REDDY
SUSHMITHA B
NAGESH
SUNIL BALEGOUDA
VIDYASHREE D E
PRASHANTKUMAR
VISHWA
GUNDAJI
MADHUSUDHAN
SYED SHAMSHUDDIN
GADDI MANJUNATH NILAKANTH
SHASHIKANTH
AMARESH
SANKET
AMEET
AKASH
SHAILAJA
AMARESH GUNDAPPA SAJJAN
SAGAR
SHRAVANI M
AMBIKA
SAGAR
ASHISH
ANIL KUMAR
SHIVANI
AMBIKABAI
SWETHA
SUNILKUMAR
SOURABH
M GIRIJASHANKAR
SHRUTHI
RAVIKIRAN
SANDHYA M K
AMIT KUMAR
RAHUL BANNIKATTI
SANGAMESH
JAGANNATH
HEMANTH M BILLAV
SHIVKUMAR
SRI DUTTA
NUSRATH SANA PARVEEN
SACHIN
MOHAMMAD AKHEEL
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
41
36
57
34
32
38
45
50
47
41
42
52
43
24
28
32
41
37
37
30
45
42
28
30
36
65
49
29
56
33
49
38
43
30
39
49
29
60
35
25
25
30
34
41
42
37
51
43
49
35
2960
3598
506
3874
3980
3370
2217
1301
1791
2963
2637
1014
2583
4272
4211
4018
2966
3508
3560
4097
2210
2787
4218
4136
3664
97
1451
4185
573
3970
1315
3311
2580
4128
3180
1363
4190
302
3792
4262
4260
4143
3833
2965
2654
3566
1049
2444
1406
3793
2900 PB637
BASAVARAJ
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2901
PB638
SHRUTHI M
2902
PB641
2903
PB642
ANANDKUMAR
HEMASHREE C N
2904
PB645
2905
PB646
2906
PB647
2907
PB648
2908
PB650
2909
PB651
2910
PB653
2911
PB654
2912
PB657
2913
PB659
2914
PB660
2915
PB661
2916
PB662
2917
PB663
2918
PB667
2919
PB668
2920
PB669
2921
PB670
2922
PB671
2923
PB672
2924
PB674
2925
PB675
2926
PB683
2927
PB686
2928
PB688
2929
PB690
2930
PB691
2931
PB692
2932
PB694
2933
PB695
2934
PB701
2935
PB702
2936
PB704
2937
PB706
2938
PB707
2939
PB708
2940
PB710
2941
PB711
2942
PB712
2943
PB713
2944
PB714
2945
PB716
2946
PB717
2947
PB718
2948
PB719
2949
PB720
NEHA
SANDEEP
HARI KIRAN K
LAXMIKANTH
MAHESH
SHANTHI
P SWATHI PATANGAY
RAJASHEKAR N
SUDHANVA B
PANDURANG
GEETANJALI
SAHANA
B MALLIKARJUN
KUSUMA M
POOJASHREE
ASHISH POLEKAR
RANJIT
ASHWINI
RAJENDRA
DIVYANI RANGDAL
MALASHREE
GURUSHARAN
SHUBHAM PUDALE
CHANDRASHEKHAR
SHREENIVAS
BASAVARAJ
ABHISHEKA REDDY
ARUN GAVI
VEERESHGOUDA PATIL
VIJAY KUMAR
SUPRIYA PATIL
SHASHIKANT
BUDZARI SURYAKANT
SAMUEL RUBEN
SHRAVAN KUMAR
SUNILKUMAR
PRANITHA JANNU
CHIRANJEEVI
RAJSHEKHAR
SUPRIYA
ASHWINI
SHRUTI
NAGARAJ ITHLI
SACHIN
SHUBHANGI
SANEJA
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
M
F
M
F
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
42
40
44
48
47
52
39
31
48
52
48
46
35
32
47
50
40
32
40
61
29
43
45
35
33
41
43
34
34
29
50
48
31
30
39
39
41
41
31
43
34
41
36
36
38
32
31
46
36
31
2772
3022
2223
1555
1794
951
3269
4053
1620
914
1505
1988
3794
3987
1788
1299
3096
3994
3110
214
4186
2590
2203
3686
3968
2890
2589
3832
3876
4153
1302
1608
4065
4132
3166
3270
2946
2876
4082
2592
3884
2852
3672
3668
3338
4020
4036
1848
3671
4083
2950 PB724
SYEDA SHAHNAZ BEGUM
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
2951
PB726
SANGAMESH
2952
PB727
2953
PB728
RAKESH
GUNDACHARYA VENKATESH MOGARE
2954
PB729
2955
PB730
2956
PB734
2957
PB735
2958
PB736
2959
PB738
2960
PB739
2961
PB740
2962
PB741
2963
PB742
2964
PB743
2965
PB744
2966
PB745
2967
PB746
2968
PB747
2969
PB748
2970
PB749
2971
PB750
2972
PB751
2973
PB752
2974
PB753
2975
PB754
2976
PB755
2977
PB756
2978
PB757
2979
PB758
2980
PB759
2981
PB760
2982
PB761
2983
PB762
2984
PB763
2985
PB765
2986
PB766
2987
PB767
2988
PB769
2989
PB770
2990
PB772
2991
PB773
2992
PB774
2993
PB775
2994
PB777
2995
PB778
2996
PB779
2997
PB780
2998
PB781
2999
PB782
KARTHIK D
RUPANJALI
VINITA
PRASHANT
VIDYASHREE
IMAMSAB
ANILKUMAR
AJITKUMAR
SOUMYA
YALLAPPA
AKSHAY KUMAR
PRIYANKA
VANEELA
KULKARNI AMOGH ASHOK
MAHESH KUMAR
DEEPAK
MAHESH KUMAR
DINESH
ASHOK
ASHWINI
MD YOUSUF
PRADEEP
KAVERI B
PRAKASH
MALLIKA SAJJAN
RASHMI B KANAMADI
RANJEETA
PRASHANT
CHANDRAKANT
BENHAR
ANITABAI BHEEMASHANKAR
ASHWINI
BRAHMENDRAPRASAD
SWEETY
SATISHKMAR
POOJA
NITYANAND
ANJALADEVI
DHEERAJ KUMAR KANJIKAR
SRIKRISHNA
AMAR
SHIVARAJ
UDAY KUMAR K
SANGMESH
AMBIKA
SHAKUNTALA
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
B1
B2
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
35
37
33
34
34
49
43
42
34
29
30
48
24
52
40
36
57
37
37
45
30
30
19
23
29
30
26
33
42
33
66
56
45
38
46
44
46
37
43
38
37
40
45
44
36
47
50
42
33
50
3725
3551
3899
3885
3872
1344
2481
2777
3881
4159
4107
1525
4264
1013
3097
3612
439
3504
3552
2004
4134
4098
4290
4278
4175
4133
4251
3911
2602
3923
77
592
2178
3294
1803
2266
1981
3503
2430
3348
3473
3042
2022
2297
3607
1792
1298
2690
3887
1297
3000 PB783
OMPRAKASH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
3001
PB784
SIDBATTE SAGAR
3002
PB785
3003
PB786
M SOUMYA
MANORAMA
3004
PB787
3005
PB788
3006
PB789
3007
PB790
3008
PB791
3009
PB792
3010
PB794
3011
PB795
3012
PB796
3013
PB797
3014
PB798
3015
PB799
3016
PB800
3017
PB801
3018
PB802
3019
PB804
3020
PB805
3021
PB806
3022
PB807
3023
PB808
3024
PB809
3025
PB810
3026
PB811
3027
PB812
3028
PB813
3029
PB814
3030
PB815
3031
PB816
3032
PB817
3033
PB818
3034
PB819
3035
PB820
3036
PB821
3037
PB822
3038
PB823
3039
PB824
3040
PB825
3041
PB826
3042
PB827
3043
PB828
3044
PB829
3045
PB830
3046
PB831
3047
PB832
3048
PB833
3049
PB834
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
M
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
41
37
46
34
41
24
36
36
41
37
29
28
29
45
48
33
41
37
26
39
33
29
33
32
24
52
44
46
40
44
33
37
41
34
34
36
31
39
29
47
49
45
43
39
22
35
34
38
39
47
2826
3441
1800
3806
2883
4270
3656
3630
2903
3547
4154
4217
4162
2205
1506
3931
2964
3561
4248
3264
3913
4172
3891
4017
4271
954
2396
1842
3045
2262
3966
3484
2961
3875
3815
3628
4080
3133
4187
1663
1348
2207
2581
3152
4282
3700
3877
3291
3144
1793
ANITA
BASAVARAJ
ASHWINI
MANOJ
NEELAKANTHAPPA
M PRAVEENKUMAR
CHANDRAKANTH
AMBRESH MANIKAPPA
NUNITA
PREMKUMAR
MD MUQEEM
MD MUSHTAQ ALI
SANTOSH
NIKHIL
SUNILKUMAR
FARAHNAAZ
SHIVAKUMAR
POOJA CHIDANAND
SOURABH P PATIL
PRIYANKA
ANURADHA
VEERESH
ARATI
VISHALAXI
PRASHANT
SAIRAJ N R
NEETA
VICTOR DIVYA
GURURAJ
BHUVANESHWARI
ANILKUMAR
ASHWINI
ANAND
DEEPIKA
NIKITA
TAHER ANSARI
MIRASAB
AMRUTHA
SHARANUKUMAR
PRAMOD
RAJU
PRIYANKA
SHIVARAJ
POOJA
DIVYA NEELA
NIKITHA
3050 PB835
RATHIKANTH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3051
PB836
DATTATRY
3052
PB837
3053
PB838
ESHWAR
RAVIKIRAN
3054
PB839
3055
PB840
3056
PB841
3057
PB842
3058
PB843
3059
PB844
3060
PB845
3061
PB846
3062
PB847
3063
PB848
3064
PB849
3065
PB850
3066
PB851
3067
PB852
3068
PB853
3069
PB854
3070
PB855
3071
PB856
3072
PB857
3073
PB858
3074
PB859
3075
PB860
3076
PB861
3077
PB862
3078
PB863
3079
PB864
3080
PB865
3081
PB866
3082
PE001
3083
PE002
3084
PE003
3085
PE004
3086
PE005
3087
PE006
3088
PE007
3089
PE008
3090
PE009
3091
PE010
3092
PE011
3093
PE012
3094
PE013
3095
PE014
3096
PE015
3097
PE016
3098
PE017
3099
PE018
SHRUTI
SUNITA
MAHESH
LOKESH NAGOJI
KIRANKUMAR
SUPRIYA
PARAMESHWARI
MAHESH
PREMANJALI
SUMEET SUTRAVE
KAVITA
MEGHARAJ
SHRUTI
BASAVARAJ
DIVYA
SANGAMMA
RAHUL
PRASHANT S
UDAYAKUMAR
BASAVARAJ
RANJANA
MARUTI VINAYAK DANGE
SWAPNA
SHARANAMMA
LAXMIPUTRA
DESAI AMBARAO
SIDDESHA V
SANTOSH RATHOD
SIDRAMAPPA KURANALLI
SAFURA T ARANAM
MAHADEVREDDY
YASEEN
AKSHATA KULKARNI
ARADHANA
AKSHATA
CHANDRAKALA AMRUTAREDDY
SHIRISHA PATIL
AKSHATA A PATIL
SWATI KASHAPPA
K VENKATESH
ARUTI
ANUSHA JAISHETTY
JAVERIA AFREEN
SUJAN
PRITHVIRAJ PATIL
NIVEDITA A PUROHIT
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
30
41
43
26
35
33
47
30
35
40
37
48
40
23
39
45
47
28
41
45
37
47
42
37
35
42
33
34
33
40
37
35
36
52
38
23
39
30
34
55
50
36
36
46
37
47
51
35
51
28
4130
2970
2591
4247
3795
3933
1796
4088
3691
2982
3554
1468
3101
4279
3171
2206
1733
4201
2956
2087
3555
1786
2780
3500
3774
2596
3888
3846
3918
3009
3501
3687
3665
935
3403
4276
3131
4138
3879
677
1209
3582
3608
1979
3427
1789
1150
3688
1068
4199
3100 PE019
BADRINATH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3101
PE020
VEENA
3102
PE021
3103
PE022
AJAY
VINAYAK
3104
PE023
3105
PE024
3106
PE025
3107
PE027
3108
PE028
3109
PE029
3110
PE030
3111
PE031
3112
PE032
3113
PE033
3114
PE034
3115
PE035
3116
PE036
3117
PE037
3118
PE038
3119
PE039
3120
PE040
3121
PE041
3122
PE043
3123
PE044
3124
PE045
3125
PE046
3126
PE047
3127
PE048
3128
PE049
3129
PE050
3130
PE051
3131
PE052
3132
PE053
3133
PE054
3134
PE055
3135
PE056
3136
PE057
3137
PE059
3138
PE060
3139
PE061
3140
PE062
3141
PE063
3142
PE064
3143
PE065
3144
PE066
3145
PE067
3146
PE068
3147
PE069
3148
PE070
3149
PE071
MAHESHREDDY
SHAMBULINGAPPA B M
BHIMANNA
MALLIKARJUN
BEERGONDA
JYOTI
ARJUN KUMAR M O
AMARANATH
VINESH
RAVINDRAREDDY
NAGARAJ
BHAGAVADGEETA
AMBIKA
LAXMI BAGEWADI
SHARANAPPA
ASHWINI
KUMARIKEERTI B HULAGOLA
EARAMMA
SHRUTI VADGA
SHANKARAYYASWAMI
VENKATESHWAR
ASHWINI
SEERISH B WALI
AMAR
SHIVASHARAN
SUMA B D
RAVICHANDRA
RAMESH BHEEMARAYA
SHILPA
SHIVA
ASHWINI
SANGEETA
SHILPA KHANDRE
PRAVEENKUMAR
HARSHAVARDHAN JANVIR
SHANTAYYA
NAGENDRA
MALASHREE
SUNIL
ANITHA
CHAVAN NITIN
SHIVAKUMAR
EMMANUEL
SIDDHALING
NEHA JANBA
SADANAND
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
38
31
36
43
46
32
29
34
36
33
43
50
32
35
33
32
31
37
30
47
40
43
29
40
21
52
29
39
37
21
41
32
30
37
29
41
31
33
38
37
39
48
40
46
47
31
46
48
32
32
3299
4041
3677
2500
1957
3982
4163
3834
3667
3919
2476
1286
3992
3763
3889
4016
4075
3558
4137
1645
3094
2494
4170
3031
4286
938
4173
3130
3546
4284
2969
4015
4095
3437
4147
2954
4079
3946
3279
3559
3271
1575
3104
1867
1642
4081
1829
1538
3977
4019
3150 PE072
PREMA
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
3151
PE073
SUNANDA BABLI
3152
PE074
3153
PE075
NEETA
SUNITA
3154
PE076
3155
PE077
3156
PE078
3157
PE080
3158
PE081
3159
PE082
3160
PE083
3161
PE084
3162
PE086
3163
PE087
3164
PE088
3165
PE089
3166
PE091
3167
PE092
3168
PE093
3169
PE094
3170
PE095
3171
PE096
3172
PE097
3173
PE098
3174
PE099
3175
PE100
3176
PE101
3177
PE102
3178
PE103
3179
PE104
3180
PE105
3181
PE106
3182
PE107
3183
PE108
3184
PE109
3185
PE110
3186
PE111
3187
PE112
3188
PE113
3189
PE114
3190
PE115
3191
PE116
3192
PE117
3193
PE118
3194
PE119
3195
PE120
3196
PE122
3197
PE123
3198
PE124
3199
PE126
F
F
F
M
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B2
B3
52
31
40
38
33
30
39
46
44
42
45
47
41
51
44
39
28
31
31
29
24
39
36
32
50
36
46
46
26
38
26
36
41
41
31
59
49
38
28
32
32
40
53
45
36
18
32
35
25
46
929
4077
2971
3327
3965
4141
3266
1985
2395
2775
2012
1656
2955
1121
2265
3268
4198
4084
4045
4150
4268
3137
3669
3973
1303
3621
1982
1980
4250
3337
4245
3673
2802
2875
4061
320
1356
3405
4196
3979
3975
2984
885
2115
3613
4294
3985
3718
4258
1864
AVINASH KUMAR
PRAVEEN
ARCHANA
SACHITA
SANTOSH
BASAVARAJ
SUVARNAKALA
ARCHANA
ANJANA
ASHWINI
CHARANARAJ
SHARANAYYA MATHAPATI
PRIYANKA
BHAGYASHREE
LOHIT
POOJA KULKARNI
KIRANKUMAR
CHANDRAKANT DODDAMANI
SHIVSHARNAPPA
JYOTI
DEEPA
DILIP KUMAR
ASHOK
MOHMAD EDRIS
PRIYANKA
GURUDEVI
PRATIBHA
RAMMURTHY D
DEEPA
KESHAV BATI
GAYATRI M K
KIRAN
RAMDAS
PRIYANKA
SIDDARAMESWAR
SHRUTI
AKASH
KEERTIBAI
KAVITA
VINAY DESAI
VINAYAK
RIYAJAHAMMAD SHAIKH
MOHAMMAD MUSA MULLA
BALKRISHNA
RAHUL HAJARE
MUBEEN
3200 PE127
RANJANA
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3201
PE128
POOJA
3202
PE129
3203
PE130
BHUVANESHWARI MAHADEVAPPA
RATNAMALA
3204
PE131
3205
PE132
3206
PE133
3207
PE134
3208
PE135
3209
PE136
3210
PE137
3211
PE138
3212
PE139
3213
PE140
3214
PE141
3215
PE143
3216
PE144
3217
PE147
3218
PE148
3219
PE149
3220
PE150
3221
PE151
3222
PE152
3223
PE153
3224
PE154
3225
PE155
3226
PE156
3227
PE157
3228
PE158
3229
PE159
3230
PE160
3231
PE161
3232
PE162
3233
PE163
3234
PE164
3235
PE165
3236
PE166
3237
PE167
3238
PE168
3239
PE169
3240
PE170
3241
PE171
3242
PE172
3243
PE173
3244
PE174
3245
PE175
3246
PE176
3247
PE178
3248
PE179
3249
PE180
PALLAVI
SHIVALINGAPPA POOJARI
SUREKHA
RANJITA
RATNA
HARISHKUMAR MALLIKARJUN
ABHISHEK MALLIKARJUN ANEGUNDI
BHEEMARAYA
SHIVAKUMAR
JAGADEVI
SHIVALING
ADILAHMED
SABA RUQSAR
ZEBA JUHI
MOHAMMED ABDUL JALEEL JUNAID
MOHAMMAD MEHARAJ IRFAN
ASMA FARAH NOUSHEEN
MEHRAJ
KHANDU
RAGHAVENDRA
NIJALINGAPPA
ABHIJEET
JAISHREE
NAVEENREDDY
SHIVALING
SONY
PRABHU
RAMA
MOUNESHWARA
SIDDLING
CHETANKUMAR
ASHA
MOHAMMED SHOAIB
AARATI
JAVERIA AFREEN
P BHARAT
BASAVANTRAYA MARCHAD
VARSHA SINGH
SUHASINI
PRASHANTH SAGAR
AMBIKA
VASANTH PATIL
SHREENATH
SRIDHAR
GAIKWAD YOGESH
PRIYANKA
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
35
46
41
37
37
40
33
38
38
42
35
19
45
36
39
44
47
38
37
36
42
29
19
39
46
37
40
44
41
34
37
32
40
43
35
39
51
41
42
30
39
40
40
30
33
31
33
33
36
55
3735
1984
2847
3443
3422
2973
3916
3283
3406
2782
3714
4291
2029
3666
3158
2324
1787
3362
3491
3611
2769
4184
4292
3178
1983
3548
3105
2398
2824
3820
3423
3989
3099
2579
3731
3205
1055
2860
2776
4135
3119
3003
3107
4089
3929
4052
3922
3963
3674
686
3250 PE181
UMESH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3251
PE183
POOJA
3252
PE185
3253
PE186
SHIVASHARANAPPA
JYOTI
3254
PE187
3255
PE188
3256
PE189
3257
PE190
3258
PE191
3259
PE192
3260
PE193
3261
PE194
3262
PE195
3263
PE196
3264
PE197
3265
PE198
3266
PE199
3267
PE200
3268
PE201
3269
PE202
3270
PE203
3271
PE204
3272
PE205
3273
PE206
3274
PE207
3275
PE208
3276
PE209
3277
PE210
3278
PE211
3279
PE212
3280
PE213
3281
PE214
3282
PE215
3283
PE216
3284
PE217
3285
PE218
3286
PE219
3287
PE220
3288
PE221
3289
PE222
3290
PE223
3291
PE224
3292
PE225
3293
PE226
3294
PE227
3295
PE228
3296
PE229
3297
PE230
3298
PE231
3299
PE232
SUHASINI
NITIN
SHIVANAND
KIRAN
SOUMYA
NANAGOWDA
NAGARAJA
GEETA
MD AJEEJ
RAHUL
SHAIK DAWOOD
SWATI RODAGI
SHIVPRASAD KADLI
TATAPATI SHAILAJA SANGAPPA
SACHIN
SHUBHAM SATISH NAIK
SANDEEP
SOHEL AHAMMAD
BUSHRA RAHMATHULL AIN
SHAIK SAMEEULLAH PASHA
SAPNIL
PRAKASH
SNEHA
SANGMESH
POOJA
RANOJIRAO
SUCHITKUMAR
MALLIKARJUNA
PRAMODKUMAR
ASHWINI
MALLANAGOUDA
MALLIKARJUN
SANGANAGOUDA PATIL
KRISHNA
BASAVARAJ
BIRKUR VIJAYLAXMI
VIDYALAXMI
SMITA
PRASHANTKUMAR
REKHA
ABHILASH
SHEELA
PARAMESHWAR
VINAY KUMAR
ASHWINI
AKHANDAPPA
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
F
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
30
28
36
39
45
43
26
51
48
27
20
26
33
31
40
30
26
29
44
43
37
34
42
38
20
31
34
31
41
37
37
40
43
29
39
50
47
42
50
38
30
40
65
39
39
36
42
31
53
27
4131
4220
3670
3172
2211
2585
4249
1149
1624
4236
4287
4244
3967
4059
3029
4112
4239
4188
2394
2442
3426
3878
2771
3317
4289
4078
3873
4076
2958
3495
3490
3108
2578
4146
3145
1306
1790
2779
1167
3404
4102
3093
96
3194
3265
3631
2770
4034
805
4224
3300 PE233
SUSHMA
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3301
PE234
PRIYANKA
3302
PE235
3303
PE236
PRIYANKA
SHILPA
3304
PE237
3305
PE238
3306
PE239
3307
PE240
3308
PE241
3309
PE242
3310
PE243
3311
PE244
3312
PE245
3313
PE246
3314
PE247
3315
PE248
3316
PE249
3317
PE251
3318
PE252
3319
PE253
3320
PE254
3321
PE255
3322
PE256
3323
PE258
3324
PE259
3325
PE260
3326
PE261
3327
PE262
3328
PE263
3329
PE264
3330
PE265
3331
PE266
3332
PE267
3333
PE268
3334
PE269
3335
PE270
3336
PE271
3337
PE272
3338
PE273
3339
PE274
3340
PE275
3341
PE276
3342
PE277
3343
PE278
3344
PE279
3345
PE280
3346
PE281
3347
PE282
3348
PE283
3349
PE284
SHARANAMMA
VIJAYALAXMI
SHRUTI
RAJESHWARI
DHANRAJ
CHAITRA
VISHALAKSHI
PARVATI
SANGAMESH
VIJAYALAXMI
AMBIKA
PRASHANTKUMAR
RAJSHEKHAR
KAVERI
KOMAL
SHARATH JOSHI
SWARUPA
SACHIN
MADHU
SOUMYA
LOKESH
AYYANNA
SHILPARANI
BHAGYASHRI
SYED SAFIULLAH HUSSAINI
SYED REHMUTULLA KHADRI
MALASHRI
PRIYANKA
VINOD
VEERASHETTY
PRIYANKA
VANI
VIJAYALAKSHMI
PUSHPA
AVINASHREDDY
SUREKHA
KRISHNA
ARUTI
PRIYANKA
BASAVARAJ
VIVIDHA
SANDHYARANI
RADHA
PRASAD
RAMESH
BHARGAVA
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
43
37
39
38
46
44
43
25
38
30
32
31
53
22
43
41
39
45
32
23
36
30
35
38
39
30
44
30
46
32
30
56
42
32
40
37
42
43
41
43
33
44
38
31
34
44
28
40
49
38
2429
3556
3141
3275
1986
2402
2419
4261
3336
4126
3984
4046
814
4281
2486
2851
3267
2021
3995
4275
3587
4129
3738
3402
3272
4101
2397
4140
1905
3976
4099
593
2774
4014
3095
3549
2605
2584
2953
2587
3962
2269
3380
4035
3799
2305
4219
2987
1416
3401
3350 PE285
G KASHINATH
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3351
PE286
SHWETA
3352
PE287
3353
PE288
POOJA
AKSHATA
3354
UB400
3355
UB401
3356
UB402
3357
UB403
3358
UB405
3359
UB406
3360
UB407
3361
UB408
3362
UB409
3363
UB410
3364
UB411
3365
UB412
3366
UB413
3367
UB414
3368
UB415
3369
UB416
3370
UB417
3371
UB418
3372
UB419
3373
UB420
3374
UB421
3375
UB422
3376
UB423
3377
UB424
3378
UB425
3379
UB426
3380
UB427
3381
UB428
3382
UB429
3383
UB430
3384
UB431
3385
UB432
3386
UB433
3387
UB434
3388
UB435
3389
UB436
3390
UB437
3391
UB438
3392
UB439
3393
UB440
3394
UB441
3395
UB442
3396
UB443
3397
UB444
3398
UB445
3399
UB446
A G PREETHAM PONNAPPA
FAHAD PK
VIGNESH K A
BHARATH KUMAR K A
NANDINI H A
HELAN PRESHILLA
A
ARPITHA B R
PRIYANKA R KAMBLE
DIKSHITHA B
JAYARAM B
MALAVIKA
ASHWIN B
B
RAKSHA B
PRADEEP M B
MAHADEVA PRASAD K B
SHRAVANTHI M P
DASHARATH V B
AJAY B
RANJITHA H B
MOHAMMAD HAROON
DEEPA B
JAYAKUMARA B
ARPITHA B
JYOTHI G B
SHIBIN N K
NIRWANA SWAMY B C
JESWANTHDHAR C
NITHYASHREE C
ARPITHA C
SACHIN C
SHARATH NITHIN C
MANJESHGOWDA C
SWATHI D
PRUTHVIKA T D
DEEPNA DEVAIAH A
PRUTHVI D
GAGAN H D
ARPITHA DEV
POOJA DEVANG S D
ASHWINI M D
MANISUNDAR D
PRAVEENA D
KARTHIK D
SHILPASHREE D
AMULYA S E
ARPITHA A E
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
F
F
F
F
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
35
47
44
66
45
24
40
61
39
55
36
40
43
51
46
52
49
52
50
42
51
52
34
44
50
37
33
46
35
46
43
47
41
41
47
52
48
47
39
49
55
49
57
51
45
45
50
35
43
60
3732
1639
2322
73
2197
4265
3048
222
3220
667
3604
3060
2483
1074
1822
897
1343
1011
1188
2634
1064
979
3847
2245
1273
3424
3947
1952
3747
1921
2414
1675
2938
2925
1736
898
1572
1655
3190
1448
637
1349
448
1047
2168
2091
1217
3791
2454
251
3400 UB447
SUVARNA G N
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3401
UB448
PRADEEP KUMAR G
3402
UB449
3403
UB450
SRINIVASAN A G
ANTONY M V
3404
UB451
3405
UB452
3406
UB453
3407
UB454
3408
UB455
3409
UB457
3410
UB458
3411
UB459
3412
UB460
3413
UB461
3414
UB462
3415
UB463
3416
UB464
3417
UB465
3418
UB466
3419
UB467
3420
UB468
3421
UB469
3422
UB470
3423
UB471
3424
UB472
3425
UB473
3426
UB474
3427
UB475
3428
UB476
3429
UB477
3430
UB478
3431
UB479
3432
UB480
3433
UB481
3434
UB482
3435
UB483
3436
UB484
3437
UB485
3438
UB486
3439
UB487
3440
UB488
3441
UB489
3442
UB490
3443
UB491
3444
UB492
3445
UB493
3446
UB494
3447
UB495
3448
UB496
3449
UB497
DARSHAN KUMAR G B
ARUN KUMAR G
RAVI G
BHAVANA H G
LOKESH G
KRISHNA B G
SUNITHA G
LAVANYA G
SHEKAR G
SUCHETHA DAS U
ARCHANA H
AMARESH
NUTHAN KUMAR H
SADATH KHALEEL
NUSAIBA FARHEEN
MARY CHAITHRA
AISHWARYA K J
ASHWINI J
SHARATH KUMAR J
NANDAN J
RAKSHITHA N J
RAKSHITHA J
SOWJANYA P J
NIKHIL J
RASHMI J S
K S SHRADDHA BOLLAMMA
VANDANA R K
NIVEDITHA SHREE K
BINDU M K
VEENA K
PADMA KULKARNI
DEEPAK M K
INDUSHREE K
MANJUNATHA K
VISHAK KUSHALAPPA B
MOUNASHREE S K
KIRAN H R
SUDARSHAN V
DARSHAN C P
NITHIN KUMAR M L
ABHISHEK M P
SUSHMA M S
HARSHITHA S
KAVANASHREE M
SHRUTHI B M
MAITHRI M
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M
F
F
M
M
M
F
F
F
F
M
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
38
33
45
44
54
44
53
58
41
49
34
33
52
39
64
44
46
44
49
37
64
38
44
42
48
45
58
29
45
38
40
46
58
45
45
52
39
49
37
50
51
57
51
51
56
66
42
45
69
51
3349
3959
2045
2257
747
2393
773
410
2835
1359
3864
3956
964
3121
109
2330
1946
2315
1398
3483
113
3390
2366
2657
1566
2047
411
4168
2034
3325
3025
1840
367
2136
2162
913
3127
1401
3421
1222
1108
493
1092
1102
521
68
2773
2155
36
1098
3450 UB498
MOHAN M
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3451
UB499
PAVAN M
3452
UB500
3453
UB501
SUNIL KUMAR M
KIRAN M
3454
UB503
3455
UB504
3456
UB505
3457
UB506
3458
UB507
3459
UB508
3460
UB509
3461
UB510
3462
UB511
3463
UB512
3464
UB513
3465
UB514
3466
UB515
3467
UB516
3468
UB517
3469
UB518
3470
UB519
3471
UB520
3472
UB521
3473
UB522
3474
UB523
3475
UB524
3476
UB525
3477
UB526
3478
UB527
3479
UB528
3480
UB529
3481
UB530
3482
UB531
3483
UB532
3484
UB533
3485
UB534
3486
UB535
3487
UB536
3488
UB537
3489
UB538
3490
UB539
3491
UB540
3492
UB541
3493
UB542
3494
UB543
3495
UB544
3496
UB545
3497
UB546
3498
UB547
3499
UB548
MADHU S M
AKSHATHA M
ABHISHEK M
SHASHIKALA M
DEEKSHITH H M
DHANU B M
VIDYA M
ABHISHEK GOWDA K M
NISHCHITHA L M
VAIJUSHREE
RAGHAVENDRA M
SUHAS M
BASAVARAJU C M
THYAGARAJ V M
SHEETHAL B M
SHUBHAM M
MOHAMED SALMAN SHARIFF
SHIVAKUMAR M
SUMA M
MYTHRI A M
AMEENA FIRDOSE G
MEGHA H M
PRADYUMNA M
SANJANA R M
SAHANA S M
AYILAGARI JAYASREE
MANOJ KUMAR K M
SHWETHA H M
RANJANA K M
DHIVYABHARATHI M
AKSHAY SAGAR G
SWATHI R
VIJAYKUMAR H
RESHMA N
PRAVEEN KUMAR N
PRABHUDEVN
NALINI N
CHETHAN N
KIRAN N
RANGANATHA N
NAVEEN KUMAR K N
SANDHYA RAGA N J
MANU S N
SAGAR NAG H N
SAGAR N
VARUNI N
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
58
29
45
45
50
50
38
51
52
47
42
48
48
53
45
48
49
53
46
45
47
46
39
43
35
68
50
40
44
37
47
56
45
46
53
40
50
44
48
49
43
69
43
39
40
49
42
45
56
38
369
4179
2108
2202
1195
1261
3367
1081
980
1745
2644
1544
1617
867
2119
1502
1410
825
1938
2199
1651
1808
3209
2447
3758
48
1226
3049
2346
3521
1652
567
2157
1882
822
3023
1225
2316
1568
1339
2499
35
2540
3231
3063
1367
2711
2174
535
3374
3500 UB549
KAVYASHREE H N
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3501
UB550
NITHIN N
3502
UB551
3503
UB552
BHAT ABHISHEK NAGESH
SHEETHAL N
3504
UB553
3505
UB554
3506
UB555
3507
UB556
3508
UB557
3509
UB558
3510
UB559
3511
UB560
3512
UB561
3513
UB563
3514
UB564
3515
UB565
3516
UB566
3517
UB567
3518
UB568
3519
UB569
3520
UB570
3521
UB571
3522
UB572
3523
UB573
3524
UB574
3525
UB575
3526
UB576
3527
UB577
3528
UB578
3529
UB579
3530
UB580
3531
UB581
3532
UB582
3533
UB583
3534
UB584
3535
UB585
3536
UB586
3537
UB587
3538
UB588
3539
UB589
3540
UB590
3541
UB591
3542
UB592
3543
UB593
3544
UB594
3545
UB595
3546
UB596
3547
UB597
3548
UB598
3549
UB599
SWEETI KUMARI
ANUSHA M N
HITHESH M N
POOJA A N
VINAY B N
HARSHAVARDHANA B N
PAVITHRA N
SUBRAMANYAM A N
SAHAN SANKETH
SOWMYASHREE N
AYISHA SIDDIQUA N
DEEKSHA N
GIRISHA N
USHA P
SWAROOP B P
KAVYA S P
ANNAPOORNA P
RACHITHA P
RANJITH G P
PRAPUL NAG H P
ASHIK APPACHU K P
RACHANA H P
ARCHANA P
MALATHI A P
CHINMAYDEEPSP
LOKESH GOWDA S P
BHARATH KUMAR R
BHAIRAVA R
SAQUEEB SHARIFF R S
SHIVARAJU B R
CHAITHRA R
VINAY R
KRUPA B R
RAHUL R
MAHESHWARI R
SAVITHA C R
AKARSHA R R
MANJUNATH R
ADARSHA C R
BHAVANA S R
NAVYASHREE B R
MADHURI
SURABHI R
PRUTHVI HR
RAKSHITHA B R
RASHMI SHREE N R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
F
M
F
M
F
F
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
56
51
47
45
45
56
48
39
51
53
54
47
25
43
35
50
35
57
39
62
41
39
38
49
35
50
39
45
42
55
37
44
35
46
51
51
48
60
47
41
50
57
48
36
59
41
34
51
51
46
540
1090
1746
2035
2213
571
1590
3225
1099
845
720
1777
4255
2477
3778
1275
3781
476
3232
168
2957
3226
3366
1423
3785
1189
3239
2120
2764
674
3527
2371
3762
1802
1124
1037
1610
260
1672
2895
1279
484
1486
3570
324
2822
3842
1046
1085
1892
3550 UB600
AMITHA S R
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3551
UB601
LAKSHMI T R
3552
UB602
3553
UB603
RANJITHA H R
CHARAN KUMAR K R
3554
UB604
3555
UB605
3556
UB606
3557
UB607
3558
UB608
3559
UB609
3560
UB610
3561
UB611
3562
UB612
3563
UB613
3564
UB614
3565
UB616
3566
UB617
3567
UB618
3568
UB619
3569
UB620
3570
UB621
3571
UB623
3572
UB624
3573
UB625
3574
UB626
3575
UB627
3576
UB628
3577
UB629
3578
UB630
3579
UB631
3580
UB632
3581
UB633
3582
UB634
3583
UB635
3584
UB636
3585
UB637
3586
UB638
3587
UB639
3588
UB640
3589
UB641
3590
UB642
3591
UB643
3592
UB644
3593
UB645
3594
UB646
3595
UB647
3596
UB648
3597
UB649
3598
UB650
3599
UB651
RAHUL R
PRADEEP R
IRFAN SAYEED
NITHIN K R
PUNITH KUMAR S R
SIRIGINA BALAKRISHNA
GAYATHRI Y
RANJITHA K S
SANIYA BABU K
MANJUNATH M S
ABHISHEK L S
GOUTHAM H S
RASHMI NS
MOHAMMED ZEESHAN
NOOR FIRDOUSE
DEEKSHA S
RESHMA G S
ABHISHEK M S
SANDEEPA S
CHANDAN K S
BHUVANESHWARI S
JANHAVI G S
PRAVEEN M S
DEEKSHA S
SHWETHA S S
HARSHA S
SHARATH KUMAR M S
MAMATHA B S
SHUBHA P S
VINAY S
MADHUSHREE B S
SOWMYASHREE P S
DIVYA B S
AMULYA N S
MEGHASHREE A S
HARIPRASAD P S
NIKESHA S
CHAITHRA C S
ROCHANA G S
SHARATH N S
SHILPA H S
DARSHAN N S
SHREYAS K S
RANJITHA S RAO
LAKSHMI H S
BHARATH BS
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
M
F
F
F
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
57
49
47
54
41
36
39
37
48
54
42
47
44
31
51
43
44
42
44
45
40
51
38
41
38
52
33
37
54
59
45
51
45
28
56
36
38
51
36
45
37
45
32
61
48
53
41
45
47
53
433
1422
1784
719
2806
3675
3259
3434
1571
750
2717
1743
2390
4058
1071
2510
2389
2707
2296
2081
3086
1125
3356
2856
3318
916
3902
3482
749
350
1994
1153
2092
4200
513
3579
3354
1048
3575
2130
3476
2039
4012
227
1533
868
2849
2063
1772
844
3600 UB652
SOWRABH SHAKHAPUR
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
3601
UB654
BINDUSHREE B S
3602
UB655
3603
UB656
KEERTHANA S
PRATHAPKUMAR S
3604
UB657
3605
UB658
3606
UB659
3607
UB660
3608
UB661
3609
UB662
3610
UB663
3611
UB664
3612
UB665
3613
UB666
3614
UB667
3615
UB668
3616
UB669
3617
UB670
3618
UB671
3619
UB672
3620
UB673
3621
UB674
3622
UB675
3623
UB676
3624
UB677
3625
UB678
3626
UB679
3627
UB680
3628
UB681
3629
UB682
3630
UB683
3631
UB684
3632
UB685
3633
UB686
3634
UB687
3635
UC022
3636
UC056
3637
UC059
3638
UC078
3639
UC170
3640
UC534
3641
UC592
3642
UC593
3643
UC596
3644
UC603
3645
UC612
3646
UC615
3647
UC619
3648
UC620
3649
UC622
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
GT
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A3
A4
B1
B4
A2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B3
B4
A1
A2
A3
48
45
47
51
59
39
44
50
32
55
44
49
43
34
56
44
64
52
43
41
41
38
46
46
67
53
49
43
41
44
47
48
38
49
63
60
60
64
49
49
42
39
38
30
52
33
52
47
52
45
1609
2110
1748
1114
360
3247
2331
1218
4002
626
2380G55
1362
2524
3808
579
2376
112
909
2571
2881
2942
3396
1860
1959
56
876
1437
2582
2808
2384
1780
1614
3413
1459
150
299
265
115
1444
1454
2757
3243
3293
4093
1010
3949
961
1767
988
2142
SANDESH S
ARUN KUMAR S
SURABHI T R
GHESHMA T
CHAITRA D T
SUNIL G T
MAMATHA T
SUNITHA T
THANIMA THOMAS E
GANAVI S U
LAVANYA H U
ANUSHA U
GUNASHEKAR P V
SUCHETHA H V
SHARATH K
MADHUSUDHAN V
SUNEETHA H V
SRINIVAS GV
BHARATH K V
SOWMYA KV
ABHISHEK V RAO
POOJA V
SAGAR KUMAR V
RAMYASHREE V
VINUTH ELSA
PAVITHRA V
SRINIVAS V
MANJUNATH V
HARISH GOWDA R
APEKSHA Y
RAGHAVENDRA Y
ANANDA KRISHNA R
NAGENDRA K
ABHILASH K
BHARGAV K
LAVANYA B
ASHALATA
NAZIA S
RANIA AFSHAN
VELUSWAMY A
KAVYA M B
PRATHAP C
KIRAN B C
N VIVEK
T SIVAVELU
PREETHAM H D
3650 UC626
MOHAMMED YASIN G
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
3651
UC627
G S VAISHNAVI
3652
UC633
3653
UC635
SHUBHASHREE G
DEEPTHI H
3654
UC640
3655
UC657
3656
UC662
3657
UC666
3658
UC679
3659
UC680
3660
UC683
3661
UC686
3662
UC689
3663
UC697
3664
UC702
3665
UC703
3666
UC705
3667
UC709
3668
UC717
3669
UC719
3670
UC721
3671
UC748
3672
UC751
3673
UC756
3674
UC762
3675
UC766
3676
UC771
3677
UC772
3678
UC773
3679
UC775
3680
UC776
3681
UC777
3682
UC778
3683
UC779
3684
UC780
3685
UC781
3686
UC782
3687
UC783
3688
UC784
3689
UC785
3690
UC786
3691
UC787
3692
UC788
3693
UC789
3694
UC790
3695
UC791
3696
UC792
3697
UC793
3698
UC794
3699
UC795
F
F
F
M
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
GT
B3
A1
A2
B1
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
50
53
49
44
28
37
49
42
38
43
56
40
34
46
48
40
46
33
56
52
43
51
50
38
49
49
50
61
39
57
42
54
50
43
57
44
43
44
59
39
50
47
38
31
49
52
47
49
42
38
1236
836
1417
2367
4207
3468
1409
2652
3278
2459
587
3027
3870
1919
1541
3014
1975G55
3951
562
1005
2576
1151
1223
3339
1460
1390
1285
245
3116
437
2765
752
1259
2469
474
2302
2533
2320
307
3236
1235
1677
3389
4071
1346
924
1665
1397
2754
3412
GAGAN DEEP J
SHALINI
SUSHMITHA M
MOHAMMED SALMANKHAN M A
APOORVA BHAT N
SHRUTHI SHREE P N
MANOHAR N
PRANAB N
SREEKANTESHA HN
SUDARSHAN B N
MAHADEVASWAMY S P
PREETHU S P
SINCHANA P
SWATHI K
NITHIN RAJ
DIVYA SHREE R
SHREYAS M R
PRAVEEN S
BINDIKA K S
VEERANARAYANAPPA B S
JAYALAKSHMI K U
AMOGH V
KAVYA M V
MAAZ AHAMED
V SRIDEVI
JASEELA K K
AMRUTHA A
BINDHYA B A
ABILASH M A
SAFEERPASHA
SPURTHI V
MOHAMMED UMAIR Z
SUHAS B RAJ
MONISHA K B
NAGASHREE B
MANASA G B
POOJA R B
RADHIKA B
MADHURI KUMARI
SACHIN B
ARPITHA H B
DRUSHYA C D
ANITHA C
VISHAL B C
HARSHITHA S C
MADHURA H C
3700 UC796
AMRUTHA K C
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3701
UC797
SHIVAMURTHY M C
3702
UC798
3703
UC799
SACHIN M C
KAVYA M C
3704
UC800
3705
UC802
3706
UC803
3707
UC804
3708
UC805
3709
UC806
3710
UC807
3711
UC809
3712
UC810
3713
UC811
3714
UC812
3715
UC813
3716
UC814
3717
UC815
3718
UC816
3719
UC818
3720
UC819
3721
UC820
3722
UC821
3723
UC822
3724
UC823
3725
UC824
3726
UC825
3727
UC826
3728
UC827
3729
UC828
3730
UC829
3731
UC830
3732
UC831
3733
UC832
3734
UC833
3735
UC834
3736
UC835
3737
UC836
3738
UC837
3739
UC838
3740
UC839
3741
UC840
3742
UC841
3743
UC842
3744
UC843
3745
UC845
3746
UC846
3747
UC847
3748
UC848
3749
UC849
NAMITHA R C
VIDHYA DC
MANASA L C
KEERTHI S S
KEERTHI D
CHETHAN M D
GALAVI M D
AKASH D
SUNIL D
HIMAVANTH DORE M D
PAVITHRA K
SANGEETHA B G
RUSHANK NG
SHUBHALAKSHMI G
SATHVIK M G N
ANIRUDDHA POORNA PRAJNA H G
RAKESH GURU
NAVYASHREE M C
HUDA FIRDOSE
AFTAB AHMED I M
MANJUSHA M I
DIVYASHREE J
SUJANA J
YASHWANTH H J
SHARATH J
POOJA P J
MARY SOWMYA M J
K JAYANTHI VISHWANATH
JESHMA PRAKRUTHI K S
SUCHITRA S SHIVANNA
DIMPLE K V
SANTHOSH K
VIDYA H K
KARTHIK K
MADHU H K
MANU K
SHIVANI KIRAN
SELVI K
SHRIRAM K
DIVYARAJ K
SHARATH K
ANUSHA K
HEMANTHKUMAR S K
PRATHIMA M R
RAVI M
RASHMITHA T
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
53
62
54
51
58
42
29
55
50
41
45
33
46
46
43
48
35
60
53
37
59
50
42
48
42
33
46
44
44
43
61
46
41
45
54
35
68
42
44
29
39
46
52
55
39
40
44
43
48
42
880
200
757
1034
392
2701
4174
682
1230
2853
2177
3961
1974
1914
2529
1576
3753
268
881
3497
306
1194
2722
1478
2727
3952
1955
2368
2334
2415
238
1992
2902
2106
760
3737
47
2762
2382
4176
3224
1910
1009
670
3157
3091
2358
2574
1475
2721
3750 UC850
NAGAMALLESHA V
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3751
UC851
POOJA M L
3752
UC852
3753
UC853
LOHITH H L
SHABAZ PASHA ML
3754
UC854
3755
UC855
3756
UC857
3757
UC858
3758
UC859
3759
UC860
3760
UC861
3761
UC862
3762
UC863
3763
UC864
3764
UC865
3765
UC866
3766
UC867
3767
UC868
3768
UC869
3769
UC870
3770
UC871
3771
UC872
3772
UC873
3773
UC874
3774
UC875
3775
UC876
3776
UC877
3777
UC878
3778
UC879
3779
UC880
3780
UC881
3781
UC882
3782
UC883
3783
UC884
3784
UC885
3785
UC886
3786
UC887
3787
UC888
3788
UC889
3789
UC890
3790
UC891
3791
UC894
3792
UC895
3793
UC896
3794
UC897
3795
UC898
3796
UC899
3797
UC900
3798
UC901
3799
UC902
YASHAS MURTHY B L
GAJENDRA
SANDESH M
SHIVARAJU M
SOUNDARYA M
MEGHANA M GOWDA
BHARATH M
SINDHUSHREE M
VIJAYALAKSHMI M
TEJASKUMAR C M
MANOJ KUMAR M
EMEN ZEHRA
AZRA FATHIMA
RAMYA PM
KARTHIK M
MOHD SHAHID
MEDAPPA K M
SALMAN HYDER
N S YAMUNA
SHAMBHAVI V N
PREETHAM N
MEGHANA M N
DIVAKARA B N
KAVYA N
MAHADEVA SWAMY S N
HARSHITHA C N
PALLAVI S N
KRUPANKA H N
GAGANDEEP H N
PRAMOD M N
NIKHIL N RAO
NAYANA H N
GIRISHA N
SHALINI B N
BHARATHRAJ N
ARVIND
RAVICHANDRA K N
AFRAS AHMED KHAN
CHETHAN N
ANIL KUMAR H P
KEERTHANA K P
DIVYA P M
SURESH M P
SUDHANVA CHINNABHANDARA
CHAITRA P
SHARATH M P
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
51
49
50
48
52
46
55
53
64
59
40
59
73
64
31
46
50
47
34
45
45
40
49
53
30
51
42
38
47
51
38
39
50
54
54
47
52
61
42
44
47
51
55
50
55
55
57
47
47
45
1052
1419
1203
1618
1007
1963
656
792
101
358
3077
318
7
129
4042
1836
1202
1778
3802
1998
2133
3100
1332
830
4127
1152
2699
3324
1721
1093
3388
3240
1233
765
732
1633
890
221
2623
2359
1782
1083
672
1214
648
625
466
1703
1756
2139
3800 UC903
PAVAN KUMAR P
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
3801
UC904
SARASWATHI T P
3802
UC905
3803
UC906
SPOORTHI G P
SHASHIDHAR R
3804
UC907
3805
UC908
3806
UC909
3807
UC910
3808
UC911
3809
UC912
3810
UC913
3811
UC915
3812
UC916
3813
UC917
3814
UC918
3815
UC919
3816
UC920
3817
UC921
3818
UC922
3819
UC923
3820
UC924
3821
UC925
3822
UC926
3823
UC927
3824
UC928
3825
UC930
3826
UC931
3827
UC932
3828
UC933
3829
UC934
3830
UC935
3831
UC936
3832
UC937
3833
UC938
3834
UC939
3835
UC940
3836
UC941
3837
UC942
3838
UC943
3839
UC944
3840
UC945
3841
UC946
3842
UC947
3843
UC948
3844
UC949
3845
UC950
3846
UC951
3847
UC952
3848
UC953
3849
UC954
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
M
F
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
F
F
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
A1
GT
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
48
57
45
50
46
38
45
42
42
40
47
41
50
37
49
62
42
61
41
57
53
45
64
44
70
54
56
52
42
38
55
48
47
47
53
44
62
30
46
54
35
48
50
39
39
47
38
30
71
36
1577
477
2172
1193
1911
3398
2171
2664
2783
3059
1776
2877
1243
3517
1345G55
186
2746
247
2945
505
781
2209
110
2379
24
741
591
901
2636
3360
628
1565
1689
1660
878
2256
185
4142
1925
730
3779
1603
1207
3253
3185
1769
3378
4144
17
3662
PUNASHREE M R
SURABHI R
USHA H R
SHWETHA R
ARPITHA R
BINDHURAJ R
GOUTHAM A R
BHUVANESHWARI G R
PREETHAM M R
CHIDANANDAMURTHY B R
SIDDARAJU R
POOJA R
SPOORTHY B R
NAVYASHREE R
SANTHOSH A R
KISHOR T R
AKANKSHA RAMESH
NAMRATHA R
SHREYAS K R
SUSHMA R
DHARSHITHA R
NAVYA R
RAKSHA R
KARTHIK S R
ANUSHA S R
RANJITHA S G R
PRIYA S
SRILAKSHMI M S
MADAPPA S
RACHANA B S
VINDHYA B S
SUKESH M S
HARSHITHA N S
VINAY KUMAR G
CHAMALA S
SHARATH KUMAR M S
MAHADEVAPRASAD S
HARSHITHA M S
MOHANA KUMARI H S
MOHAN RAJ K S
GOUTHAMI H S
PRAMOD B S
MANU M S
SOORI S
ROOPA M S
PAVITHRA S
3850 UC955
MITHILA K S
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3851
UC957
MONIKA M S
3852
UC958
3853
UC959
DEEPAK S
SHARMILA S
3854
UC960
3855
UC962
3856
UC964
3857
UC965
3858
UC966
3859
UC967
3860
UC968
3861
UC969
3862
UC971
3863
UC972
3864
UC973
3865
UC974
3866
UC975
3867
UC976
3868
UC977
3869
UC978
3870
UC979
3871
UC980
3872
UC981
3873
UC982
3874
UC983
3875
UC984
3876
UC985
3877
UC986
3878
UC987
3879
XA433
3880
XA441
3881
XA466
3882
XA468
3883
XA477
3884
XA491
3885
XA513
3886
XA553
3887
XA561
3888
XA571
3889
XA635
3890
XA637
3891
XA667
3892
XA711
3893
XA738
3894
XA825
3895
XA827
3896
XA830
3897
XA836
3898
XA868
3899
XA881
KUSHAL URS H S
CHETHAN KUMAR S
ASHWATH B S
NETHRAVATHI S
BOPANNA P S
GAURAV SUBRAMANYAM
DEVIKA M S
PUNEETHA SHREE
H
S
SYED YOUNUS MOHAMMED
SYED SHABAZ AHMED
SYEDA MAHEEN
VIJAYALAKSHMI B T
UMESH A T
UMA Y U
NAGASHREE M A
SUPREETA N
POOJA V
SRINIVASA V
VINAY KUMAR V
CHANDANA H V
SHYAM PRASAD H M
POORNESH V
ABHIJITH T NAYAR
SUSHMITA SHEEBA DSA
VINUTHA K Y
AYSHATH GAZALA ANJUM
ANNAPPA B
PRIYANKA B C
PRAVEEN KUMAR S C
A B SHILPA
MAHESHWARI D
PRAVEEN P G
JASMINE FRIEDA MONTEIRO
YOGITHA C K
LEKHA K
ANUSHA L G
VIJAY KUMAR M
PRAJWAL E N
SIDDHARTHA A P
SAVITHA R
PAVANA H S
SRINIVAS H G
VARUN T S
KIRAN K S
ADARSHA B T
PRUTHVI H V
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
A4
B1
B2
B3
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
47
42
55
55
39
51
53
46
40
65
43
44
45
36
48
41
48
70
64
37
44
40
46
33
44
49
44
49
42
37
46
44
40
42
36
43
45
55
39
52
43
57
43
46
37
57
47
45
45
39
1724
2639
663
657
3214
1078
864
1846
3070
88
2450
2328
2073
3642
1586
2922
1560
23
108
3429
2349
3053
1907
3960
2404
1364
2225
1347
2766
3499
1898
2279
3080
2689
3638
2497
2003
658
3167
941
2519
456
2551
1939
3542
453
1670
2164
2198
3189
3900 XA893
PRAJWAL U V
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
3901
XA898
ANUJNA V BHAT
3902
XA912
3903
XA913
SALMAN SHARIQ
KIRANKUMAR S
3904
XA914
3905
XA915
3906
XA916
3907
XA917
3908
XA918
3909
XA919
3910
XA920
3911
XA921
3912
XA922
3913
XA923
3914
XA924
3915
XA925
3916
XA926
3917
XA928
3918
XA929
3919
XA930
3920
XA931
3921
XA932
3922
XA933
3923
XA934
3924
XA935
3925
XA936
3926
XA937
3927
XA938
3928
XA939
3929
XA940
3930
XA941
3931
XA942
3932
XA943
3933
XA944
3934
XA946
3935
XA947
3936
XA948
3937
XA949
3938
XA950
3939
XA951
3940
XA952
3941
XA953
3942
XA954
3943
XA955
3944
XA956
3945
XA957
3946
XA958
3947
XA959
3948
XA960
3949
XA961
F
M
M
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
37
43
57
39
63
36
39
45
45
36
46
31
66
43
40
52
59
45
46
38
72
48
48
51
31
43
51
57
58
47
48
44
50
39
48
46
43
53
47
59
58
40
43
29
52
39
36
46
42
40
3533
2507
489
3204
161
3596
3213
2122
2113
3625
1838
4070
71
2522
3079
894
348
2090
1971
3391
15
1526
1490
1107
4054
2463
1091
436
430
1725
1579
2336
1249
3262
1556
1834
2530
870
1679
331
368
3057
2556
4166
976
3187
3592
1967
2742
3073
SYEDA ARSHIYA NAZ
SAHANA S A
CHANDINI A
SADIQH
RAHEEL KHAN
GAGANA G A
CHANDRU K A
ATISHSHETTY
MAHAMAD THOUFEEQ
DIVYA M BELAGUR
SHRAVAN B N
SANIL V B
PADMA L B
RAKESH B
ANITHA S B
KB SANDEEP
TILAK RAJ B
ANKITHA B
RENUKA S B
SHRUNGA D B
VIDYA H B
SUPRIYA K B
SWETHA B
ANKITHA B S
SUSHAMA S C
KEERTHI C
KAVYA BC
PUNEETH S C
NAMRATHA M C
NAVEEN B C
MITHUN T C
BHAGYASHREE K C
KANTHARAJA C
AKKAMMA C S
AKSHATHA S PAWAR
NRUPATUNGA C M
CHINMAYEE H D
DIANA DEVASSYA
POOJA G D
MANJUNATHA
M D
NANDINI D
IMMANUEL JOY D
ASHA M R
SACHIN S
NANDISH E
FLAVIL SONY DIAS
3950 XA962
AVINASH H G
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
3951
XA963
VANDANA G P
3952
XA964
3953
XA965
SUPREETHA H G
RUDRASWAMY TH
3954
XA966
3955
XA967
3956
XA968
3957
XA969
3958
XA970
3959
XA971
3960
XA972
3961
XA973
3962
XA974
3963
XA975
3964
XA976
3965
XA977
3966
XA978
3967
XA979
3968
XA980
3969
XA981
3970
XA982
3971
XA983
3972
XA984
3973
XA985
3974
XA986
3975
XA987
3976
XA988
3977
XA989
3978
XA990
3979
XA991
3980
XA992
3981
XA993
3982
XA994
3983
XA995
3984
XA996
3985
XA997
3986
XA998
3987
XA999
3988
XZ001
3989
XZ002
3990
XZ003
3991
XZ004
3992
XZ005
3993
XZ006
3994
XZ007
3995
XZ008
3996
XZ009
3997
XZ010
3998
XZ011
3999
XZ012
PREETHI H
SHALINI VENKANNAVARA
ARPITHA H
JEETHENDRA S H
JUNAID RAHI I K
GEETHA B J
SOWMYA V J
CHETHAN KUMAR B J
SHILPA JOSEPH
RACHANA S H
NANDITHA V KUMAR
HEMANTH H K
POOJA G K
SHRUTHI K
SURAJ K KAMATH
TEJASWINI K
ROOPINI K
BINDU GK
ANVITHA P K
ARJUN H L
SHREESHA K L
SHREEKANTHA K L
SHREESHA B
SANJANA B
BHOOMIKA G L
CHETHAN B L
KIRAN M L
SAHANA M S
VINAY S M
SHABAZ KHAN M
MEGHANA B M
SANTHOSH H M
VINOD KUMAR S M
SHREEDHIKSHA D M
DEVIKA S
RAKESHA K M
ASHA K M
PRAMODA MALATHESHA BINGE
LOHIT PATIL H M
VIDYA M
UMESH M
SRIKANTH G
CHANDRUSHEKAR H M
MEGHA M
PRASANNA M
SHANTHA M
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
M
F
F
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
F
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
52
42
45
47
33
43
38
41
53
38
43
50
41
59
41
36
41
54
39
50
59
50
45
53
63
50
50
47
54
34
39
58
48
44
35
27
56
42
42
43
31
35
32
33
40
35
50
52
51
31
967
2656
2169
1631
3903
2496
3352
2837
816
3400
2570
1196
2866
340
2869
3643
2880
706
3219
1227
336
1250
2101
789
139
1288
1215
1738
756
3852
3143
390
1563
2292
3786
4232
529
2675
2650
2586
4060
3790
4010
3924
3007
3788
1169
945
1094
4063
4000 XZ013
NANDINI KUMARI K M
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
4001
XZ014
ANNIS FATHIMA BANU
4002
XZ015
4003
XZ016
RAGHAVENDRA
MOHAMMED ASHAR M S
4004
XZ017
4005
XZ018
4006
XZ019
4007
XZ020
4008
XZ021
4009
XZ022
4010
XZ023
4011
XZ024
4012
XZ025
4013
XZ026
4014
XZ027
4015
XZ028
4016
XZ029
4017
XZ030
4018
XZ031
4019
XZ032
4020
XZ033
4021
XZ034
4022
XZ035
4023
XZ036
4024
XZ037
4025
XZ038
4026
XZ039
4027
XZ040
4028
XZ041
4029
XZ042
4030
XZ043
4031
XZ044
4032
XZ045
4033
XZ046
4034
XZ047
4035
XZ048
4036
XZ049
4037
XZ050
4038
XZ051
4039
XZ052
4040
XZ053
4041
XZ054
4042
XZ055
4043
XZ056
4044
XZ057
4045
XZ058
4046
XZ059
4047
XZ060
4048
XZ061
4049
XZ062
AFRAH TASKIN T
ANUSHA PAWAR M
ASHWATHA A M
AISHWARYA BANAJAR
NAGHMA BANU
MOHAMMEDSHABAZ
POOJA M RAO
ARCHANA N C
VARUN JOIS H N
MITHUN N
YUVARAJ H
BHARATH S N
PRAGALBHA N UDUPA
AKSHATHA N
NAGASHREE H N
ASHRAF N
MANJUNATHA N
K N SMITHA
SUMA H N
SRIDHAR N
NITISH NAYAK N
ARUN KUMAR N
KAVYA N
HEENA N
HARISH N NAYAKA
THIRTHARAJ H
PRASHANTH KUMAR
ABHISHEK K
MANASA H P
ASHWINI B P
CINCHANA P
RAMYA M G
AMRUTHA S P
LOHITHKUMAR K P
AVINASH G P
AMRUTHA H K
NIVAS P
MEGHASHREE P
GIRISH K P
SOWMINI PRAKASH G
SRUJANA K P
AMITH RAJ M
AKSHAYKUMAR T P
ANUSHA S P
NITHYA KRISHNAN R
SUSHMITHA G R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
F
M
M
M
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
40
48
45
28
69
64
64
52
49
59
23
38
49
58
28
38
43
55
29
51
44
52
57
59
30
46
39
39
39
43
53
55
51
47
31
52
38
38
36
32
57
35
46
51
49
40
52
50
52
41
3050
1612
2195
4216
32
105
124
900
1462
311
4280
3334
1399
431
4204
3394
2516
599
4183
1138
2341
896
490
329
4125
1904
3124
3192
3234
2518
785
640
1021
1728
4067
972
3359
3399
3568
4009
492
3750
1940
1044
1386
3026
1003
1282
934
2905
4050 XZ063
VANI B R
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
4051
XZ064
MUKUNDESH H R
4052
XZ065
4053
XZ066
PAVITHRA P R
G R MYTHILI
4054
XZ067
4055
XZ069
4056
XZ070
4057
XZ071
4058
XZ072
4059
XZ074
4060
XZ075
4061
XZ076
4062
XZ077
4063
XZ078
4064
XZ079
4065
XZ080
4066
XZ081
4067
XZ082
4068
XZ083
4069
XZ084
4070
XZ086
4071
XZ087
4072
XZ088
4073
XZ089
4074
XZ090
4075
XZ091
4076
XZ092
4077
XZ093
4078
XZ094
4079
XZ095
4080
XZ096
4081
XZ097
4082
XZ099
4083
XZ100
4084
XZ101
4085
XZ102
4086
XZ103
4087
XZ104
4088
XZ105
4089
XZ106
4090
XZ107
4091
XZ108
4092
XZ109
4093
XZ110
4094
XZ111
4095
XZ112
4096
XZ113
4097
XZ114
4098
XZ115
4099
XZ116
M
F
F
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
M
F
F
F
F
F
A2
A3
A4
B1
B3
B4
A1
A2
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
41
40
74
48
48
35
45
73
66
48
48
39
48
32
43
25
35
43
35
40
45
35
62
39
56
46
38
43
46
36
38
24
56
61
38
41
36
51
47
37
46
49
53
58
28
40
34
49
49
50
2910
3043
4
1469
1592
3702
2064
12
62
1543
1591
3156
1522
4005
2428
4256
3760
2537
3767
3084
2124
3726
189
3210
522
1917
3371
2545
1872
3632
3342
4267
558
216
3302
2897
3637
1033
1688
3516
1902
1445
877
364
4205
2994
3822
1374
1400
1199
SANDEEPA B R
SIDDHARTH R KOMKALIMATH
JANAKI R
SACHIN S R
HARSHA RAMANATH DODDAMANI
SHREEPRIYA R
SAHANA R
ROHITH K R
MOHAMED NASIR KHAN
SHARATH CR
SHIVAKUMAR Y R
SHREYAS M R
SWATHI M R
PRUTHVI H R
SANJU R
YASHVANTH S S
MOIN KHAN
ADHITYA B SARVESH
AISHWARYA S
POOJITHA S
RAMESHA B S
SANDHYA N S
AKSHAY S
ARCHANA V S
ANNAPPA S S
POOJA S
RAKESH K S
SUMA S S
BINDUSHREES
MADHU S
SHREEVIDYA S
SHRUTHI H S
PRAGATHI B S
ARUNKUMAR NAYAK H S
VANITHA M S
CHANDRIKA K S
POOJA GS
NALINA B S
NAGAMANI G S
SANJAYA E S
KOUSHIK A S
SANJAY M
BINDU D S
AFREEN TAJ
SPOORTHI H S
DIVYASHREE
4100 XZ117
CHANDANA M S
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
4101
XZ118
PAVANKUMAR S
4102
XZ119
4103
XZ120
SAMPATHKUMAR S
SHALINI T S
4104
XZ121
4105
XZ122
4106
XZ123
4107
XZ124
4108
XZ125
4109
XZ126
4110
XZ127
4111
XZ128
4112
XZ129
4113
XZ130
4114
XZ131
4115
XZ132
4116
XZ134
4117
XZ135
4118
XZ136
4119
XZ137
4120
XZ138
4121
XZ139
4122
XZ140
4123
XZ141
4124
XZ142
4125
XZ143
4126
XZ144
4127
YA665
4128
YA680
4129
YA710
4130
YA733
4131
YA738
4132
YA740
4133
YA805
4134
YA812
4135
YA824
4136
YA885
4137
YA904
4138
YA911
4139
YA921
4140
YA941
4141
YA971
4142
YA975
4143
YA988
4144
YA999
4145
YZ053
4146
YZ078
4147
YZ079
4148
YZ080
4149
YZ081
SYED SULAIMAN
SYED SULAIMAN
SYED AQIB URREHAMAN
IMPANA T K
SHUJATHULLA KHAN
VINAY KUMAR T
KRUTHI H T
ASHWINI G T
NAVYASHREE L U
MADHUSHREE L U
UTTAM GU
LAKSHMI T V
RAMESHA C V
MEGHA V HEGDE
PAVITRA VIJAY UDUPI
HARSHITHA B V
PRUTHVI K V
VIKAS J V
LAVANYA A V
MANOJ YASHAVANTHA MAHALE
LEPAKSHA L Y
FRANCIS B Y
PREETHAM Y ACHARYA
VINOD C PEDDI
AJAY D
GOVARDHAN T G
GHOUSEA PARVEEN
BHARATHI J
NAYANA K J
LAKSHMINARAYANA
H
M
BHUVANESHWARI M
AMIRA ZAINAB KHANUM M
SANTHOSH P
DEEPAK G R
KAVITHA H R
YATHEESHKUMAR
R
PAVAN KUMAR R
KIRAN T S
SACHIN T S
GOWTAMI S
RAVINANDAN S
HEMANTH KUMAR V
NEHAAFFRIN ABDULSAMAD
ASMEENA
SUSHUPTHA N
MOHAMED MUBASHEER
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
F
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
F
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
B2
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
33
38
48
31
43
31
35
45
42
56
44
47
58
52
43
36
52
44
52
35
57
34
42
32
45
40
32
45
53
45
38
42
39
37
37
45
56
40
42
43
36
46
60
58
57
45
46
65
38
52
3944
3392
1534
4050
2480
4072
3764
2175
2752
519
2326
1763
380
963
2509
3651
908
2271
917
3728
478
3850
2703
4007
2192
3061
3983
2068
852
2055
3312
2632
3151
3454
3430
2036
534
3010
2676
2532
3594
1886
269
403
464
2057
1806
79
3341
940
4150 YZ082
G YASHASWINI
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
4151
YZ083
MONIKA L B
4152
YZ084
4153
YZ085
SHWETHA B
PRATHIBHA S B
4154
YZ086
4155
YZ087
4156
YZ088
4157
YZ089
4158
YZ090
4159
YZ091
4160
YZ092
4161
YZ093
4162
YZ094
4163
YZ095
4164
YZ096
4165
YZ097
4166
YZ098
4167
YZ099
4168
YZ100
4169
YZ101
4170
YZ103
4171
YZ104
4172
YZ105
4173
YZ106
4174
YZ107
4175
YZ108
4176
YZ109
4177
YZ110
4178
YZ111
4179
YZ112
4180
YZ113
4181
YZ115
4182
YZ116
4183
YZ117
4184
YZ118
4185
YZ119
4186
YZ121
4187
YZ122
4188
YZ123
4189
YZ124
4190
YZ125
4191
YZ126
4192
YZ127
4193
YZ128
4194
YZ129
4195
YZ130
4196
YZ131
4197
YZ133
4198
YZ134
4199
YZ135
SHREEDEVI B KASHYAP
ASHA B
APOORVA T B
CHAITRA C HIREMATH
GAVIRANGASWAMY C
MEGHA C HIREMATT
CHAITRA D C
SOHILA K C
RANJITHKUMAR C
VINAY KUMAR N C
SHIVAPRASAD B C
ANANTHA KUMAR D C
MADHUSUDHAN M C
SACHIN KUMAR C
VIDYARANI S D
SAGAR SD
SAVITHA E
RASHMI E
MUFEED MOHAMMED
PAVAN B G
RAHUL G
MUBARAK PASHA
POOJA T G
VISHNU PRIYA G
PUSHPA T G
KARTHIKGOUDA
VIDYA H
ARSHIYA TABASSSUM
KUNDAN
THIPPESWAMY P J
YUVASHREE
GEETHANJALI K
GIRISHA K K
KOMALA M K
KAVANA P K
SWATHI K MURTHY
HARISH YADAV
SAHANA B K
TEJASHREE T K
YASHAS K L
RAKESH TL
GOVINDARAJU S L
THANUDEEPA K L
SHREESHA M
AJMAL PASHA
MOHAMMED MUSTAQ ALI
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
M
F
M
M
M
F
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4
B1
58
41
35
42
37
38
53
35
45
29
42
55
53
61
44
35
43
57
58
61
48
40
50
49
46
55
47
51
34
48
39
28
42
55
62
52
40
57
51
40
50
44
31
45
34
50
47
59
45
34
387
2882
3746
2680
3475
3304
787
3755
2024
4145
2686
638
831
244
2222
3787
2512
462
372
231
1494
2986
1201
1365
1847
621
1634
1026
3821
1601
3155
4203
2667
634
197
927
3074
443
1066
3088
1234
2229
4055
2066
3818
1268
1646
352
2212
3844
4200 YZ136
UMABHARATHI GM
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
4201
YZ137
VIJAYALAKSHMI M M
4202
YZ138
4203
YZ139
SUPRIYA B M
CHETHAN Y M
4204
YZ140
4205
YZ141
4206
YZ142
4207
YZ144
4208
YZ145
4209
YZ146
4210
YZ147
4211
YZ148
4212
YZ149
4213
YZ150
4214
YZ151
4215
YZ152
4216
YZ153
4217
YZ154
4218
YZ155
4219
YZ156
4220
YZ157
4221
YZ158
4222
YZ159
4223
YZ160
4224
YZ161
4225
YZ162
4226
YZ163
4227
YZ164
4228
YZ165
4229
YZ166
4230
YZ167
4231
YZ168
4232
YZ169
4233
YZ170
4234
YZ171
4235
YZ172
4236
YZ173
4237
YZ174
4238
YZ175
4239
YZ176
4240
YZ177
4241
YZ178
4242
YZ179
4243
YZ180
4244
YZ181
4245
YZ182
4246
YZ183
4247
YZ184
4248
YZ185
4249
YZ186
RANJITHA M
TEJASWINI P M
RAKESH GOWDA G M
NAYANA R M
PAVAN KUMAR H M
SHIPLA M
SOUNDARYA M
MOHITH NAYAKA
VINUTHA P M
DHEERAJ MK SINGHANI
SAQLAIN AHMED
HANUMANTHARAJU Y M
AKSHAY T M
DARSHAN M
POORNIMA J
RANJITHA T N
DIVYA N
AMRUTHA N
SURESH G N
SHILPA N
HARSHITH GN
HARISHA H N
DIVYA M N
CHAITHANYA S N
KOMALA N
NAVEEN KUMAR N
VIKAS GOWDA B N
KARTHIK D N
KIRAN KUMAR K N
SOWMYA S N
NADEEM KHAN
DARSHAN R P
RANJITHA G P
HAREESHA P
DARSHAN K P
DHANANJAYA N P
SAHANA T P
PRAGATHI JAIN B P
LAKSHMI NARAYAN N P
BINDU P
VADIRAJ
CHETHAN KUMAR H
RAMYA H R
HEMALATHA REDDY R
ASHOK KUMAR M R
HARSHA M R
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
F
F
M
F
F
M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
36
54
47
40
75
36
47
55
39
51
57
38
56
41
45
34
55
32
52
41
35
55
43
51
60
35
44
45
43
47
34
26
42
53
44
45
51
45
39
63
49
35
52
50
46
44
42
50
52
31
3616
692
1641
2992
3
3653
1695
689
3200
1070
454
3353
543
2872
2016
3851
620
3981
931
2907
3730
673
2432
1061
258
3777
2300
1993
2575
1770
3865
4252
2694
874
2263
2056
1122
2153
3173
138
1371
3776
912
1162
1991
2227
2624
1158
955
4032
4250 YZ187
JAYASIMHA R
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
4251
YZ188
RAKESH KUMAR B R
4252
YZ189
4253
YZ190
MANOJ KUMAR L R
BHARATHKUMAR H R
4254
YZ191
4255
YZ192
4256
YZ193
4257
YZ194
4258
YZ195
4259
YZ196
4260
YZ197
4261
YZ198
4262
YZ199
4263
YZ201
4264
YZ202
4265
YZ203
4266
YZ204
4267
YZ205
4268
YZ206
4269
YZ207
4270
YZ208
4271
YZ209
4272
YZ211
4273
YZ212
4274
YZ213
4275
YZ214
4276
YZ215
4277
YZ216
4278
YZ217
4279
YZ218
4280
YZ219
4281
YZ220
4282
YZ221
4283
YZ222
4284
YZ223
4285
YZ224
4286
YZ225
4287
YZ226
4288
YZ227
4289
YZ228
4290
YZ229
4291
YZ230
4292
YZ231
4293
YZ232
4294
YZ233
4295
YZ234
4296
YZ235
4297
YZ236
4298
YZ237
4299
YZ238
SRIDEVI L R
GIREESHA M R
MOHAN R
AKASH R
SHRIKANTH S
JAINUPARVEEN S
ABU KALAM AZAD
KUMUDA T S
SUPREETH S
POOJA DS
RASHMI K S
THEJASHREE S
VARUN C S
LAKSHMI S
DARSHAN KUMAR G S
RAKESH N S
SAGAR B S
BHUVANESHWARI K S
GIRISH N S
INDUMATHI T S
VEENA S
MAMATHA G
SHILPA B S
GAYATRI S
SWATHI N S
CHETHAN D S
SHWETHA S
BHAVYA S
KEERTHI S
THANUJA T S
SUPRIYA S
MEGHA M S
CHAITHRA S
SYED NASEEM SHARIF
KOMALA T
RANGANATH D T
DINESHKUMARA C T
MEGHANA K T
THIMMEGOWDA T
SANTHOSH T V
CHETHANA V
PRAMOD H V
NANDEEPA P V
ANKITH A V
HARSHITHA VENKATESH
TUSHAR VISHWAKARMA V
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A4
A3
B2
B3
B4
A1
A2
A4
A3
B2
B1
B3
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
B3
58
57
52
48
35
40
56
35
63
45
48
38
62
47
44
39
44
29
37
38
55
44
37
46
45
40
42
39
42
54
53
37
46
50
38
48
48
36
55
43
47
52
33
42
43
55
61
49
59
47
396
458
953
1545
3696
3037
589
3765
142
2060
1518
3372
173
1694
2259
3153
2264
4169
3525
3330
629
2275
3494
1869
2061
3032
2702
3154
2786
690
807
3540
1814
1164
3345
1465
1539
3571
665
2472
1687
974
3936
2643
2520
683
226
1340
338
1708
4300 YZ239
KARTHIK RAVUTH S A
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
RANK LIST OF MCA CANDIDATES WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO MCA COLLEGES FOR THE YEAR 2015-16.
M.C.A
Sl
No.
PGCET
NO.
Candidate Name
4301
YZ240
RANGASWAMY Y
4302
YZ241
MISBA NAZ SAIKALGAR
GENDER
Version
Code
PGCET
SCORE
MCA
Rank(*)
M
F
B1
B2
56
44
560
2237
(*) Mere assigning a rank / selection of a seat by a candidate does not confirm and right to join the course / college. Seat
selection and later admission will purely dependent on fulfillment of eligibility criteria prescribed by the Competent Authority /
Government / Concerned University / KEA / College.
Fly UP