...

www.chicco.com Trillino Polly Chick RaTtle Hochet Polly

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

www.chicco.com Trillino Polly Chick RaTtle Hochet Polly
00070068000000
Artsana S.p.A. - Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com
Trillino Polly
Chick Rattle
Hochet Polly
N BRUKERVEILEDNING Polly rangle
Alder: 3M+
S DK BRUKSANVISNING Skallra Polly
Ålder: från 3 månader och uppåt
Bruksanvisningen må leses før bruk og oppbevares for
senere referanse.
Läs noga före användning och spara för framtida
hänvisning.
ADVARSLER
For barnets sikkerhet: PASS PÅ!
• Fjern eventuelle plastposer og alle deler som hører til
produktets innpakning, og kast dem eller oppbevar
dem utenfor barnas rekkevidde. Kvelningsfare.
• Kontrollere produktet regelmessig. Se om det er slitt
eller ødelagt. I tilfelle skader, bruk ikke leketøyet, men
hold det langt unna barnas rekkevidde.
• Skal kun brukes under kontinuerlig tilsyn av en
voksen.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN:
• Rengjør leken med en klut fuktet i vann. For å sikre
bedre hygiene av de myke plastdelene, som er ideelle
for barnet å bite i når det begynner å få tenner, kan du
bruke en klut fuktet med steriliseringsvæske utspedd
med vann i de mengder som er anvist for normal
kaldsterilisering.
• Ikke bruk ren steriliseringsvæske.
• Må ikke kokes.
• Må ikke varmsteriliseres.
• Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
• Beskytt leketøyet fra varme, støv og sand.
ANVISNINGAR
För barnets säkerhet: OBS!
• Avlägsna eventuella plastpåsar och alla element
som tillhör produktens förpackning före användning
och avyttra eller förvara utom räckhåll för barn.
Kvävningsrisk.
• Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten
eller är sönder. Använd inte om den är skadad och
förvara utom räckhåll för barn. Får endast användas
under tillsyn av vuxen.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL:
• Rengör med en duk som fuktats lätt i vatten. För
bästa hygien för de mjuka plastdelarna som är
lämpliga för tandbildningen fuktas med en lösning av
steriliseringsvätska och vatten enligt angivna mängder
för normal kallsterilisering.
• Använd inte ren steriliseringsvätska.
• Koka inte.
• Varmsterilisera inte.
• Maskintvätta inte.
• Skydda från värme, damm och sand.
Produsert i Kina.
Rev. 00-10-100630
GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΊΣΤΡΑ POLLY
Ηλικία: 3M+
Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσεως
του παιχνιδιού και κρατήστε τις, για μελλοντική αναφορά.
PL
INSTRUKCJA Grzechotka Polly
RUS
ИНСТРУКЦИЯ Погремушка Полли
TR
KULLANIM KILAVUZU Polly Çıngırak
Wiek: 3M+
Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać
instrukcje obsługi oraz zachować je na przyszłość jako
źródło informacji.
Возраст: 3 месяца+
Перед использованием внимательно ознакомьтесь
с инструкцией и сохраните ее для обращения в
будущем.
Yaş: 3Ay+
Kullanımdan önce okuyunuz ve ileride referans olarak
kullanmak üzere saklayınız.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:
• Καθαρίζετε το παιχνίδι, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς
νοτισμένο με νερό πανάκι. Για την εξασφάλιση της
μέγιστης υγιεινής χρησιμοποιείτε, για τα μαλακά
πλαστικά τμήματα που είναι ιδανικά για την περίοδο
της οδοντοφυΐας, ένα πανάκι νοτισμένο με υγρό
αποστείρωσης αραιωμένο με νερό, ανάλογα με τις
ποσότητες που υποδεικνύονται για την κανονική ψυχρή
αποστείρωση.
• Μην χρησιμοποιείτε καθαρό υγρό αποστείρωσης.
• Μην βράζετε το προїόν.
• Μην κάνετε θερμή αποστείρωση.
• Μην πλένετε το παιχνίδι στο πλυντήριο πιάτων.
• Προστατέψτε το παιχνίδι από την θερμότητα, σκόνη και
άμμο.
OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: UWAGA!
• Przed użytkowaniem wyeliminować i usunąć
ewentualnie obecne woreczki plastikowe lub inne
elementy wchodzące w skład opakowania i umieścić je
poza zasięgiem dzieci. Ryzyko uduszenia.
• Kontrolować regularnie stan zużycia produktu i
obecność ewentualnych uszkodzeń. W razie stwierdzenia
uszkodzeń nie należy używać zabawki - umieścić ją w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Zabawa musi odbywać się zawsze pod stałym nadzorem
dorosłej osoby.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI:
• Czyścić zabawkę przy pomocy szmatki lekko zwilżonej
w wodzie. Aby zagwarantować większą higienę, do
czyszczenia elementów z miękkiego plastiku, idealnych
w okresie ząbkowania, należy używać szmatki zwilżonej
płynem sterylizującym rozcieńczonym wodą, zgodnie z
dozami zalecanymi dla normalnej sterylizacji na zimno.
•Nie używać płynu sterylizującego, jeśli nie został
rozcieńczony.
• Nie gotować.
• Nie sterylizować na gorąco.
• Nie myć w zmywarce.
• Chronić zabawkę przed źródłami ciepła, kurzem i
piaskiem.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для безопасности вашего ребенка: ВНИМАНИЕ!
• Перед использованием снимите и удалите имеющиеся
пластиковые пакеты и все компоненты упаковки и
уничтожьте их или храните в недоступном для детей
месте. Опасность удушения.
• Регулярно проверяйте изделие на предмет износа
или возможных поломок. При обнаружении поломки
не используйте игрушку и храните её в недоступном
для детей месте.
• Игрушка должна использоваться под непрерывным
надзором со стороны взрослого лица.
UYARILAR
Çocuğunuzun güvenliği için: DİKKAT!
• Kullanımdan önce plastik torbaları ve ambalaj
malzemelerini çıkarınız ve çocukların ulaşamayacağı bir
yerde saklayınız. Boğulma tehlikesi mevcuttur.
• Ürünün aşınma durumunu ve hasar görmüş olup
olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz. Herhangi
bir parçanın hasarlanmış olması durumunda ürünü
kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacakları yerde
saklayınız.
• Oyuncağı yalnızca bir yetişkinin devamlı denetimi altında
kullanınız.
ЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ:
• Очищайте игрушку слегка увлажненной в воде тканью.
Для обеспечения большей гигиены очищайте мягкие
пластиковые части, идеальные для прорезывания
зубов, тканью, смоченной в растворе стерилизующей
жидкости и воды, в пропорциях, указанных для
обычной стерилизации холодным методом.
• Не используйте неразбавленную стерилизующую
жидкость.
• Не кипятите игрушку.
• Не стерилизуйте игрушку холодным способом.
• Не мойте игрушку в посудомоечной машине.
• Защищайте игрушку от тепла, пыли, песка.
OYUNCAĞIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI:
• Oyuncağın temizliği için nemli bir bez kullanınız. Daha
üstün bir hijyeni sağlamak için, diş çıkarma dönemi için
ideal yumuşak plastik kısımlarını normal soğuk yöntemle
sterilizasyon için tavsiye edilen miktarlara uyarak su
katılan sıvı ile ıslatılmış bir bez yardımı ile temizleyiniz.
• Saf sterilize edici sıvı kullanmayınız.
• Kaynatmayınız.
• Sıcak yöntemle sterilize etmeyiniz.
• Bulaşık makinesinde yıkamayınız.
• Oyuncağı ısı, kum ve tozdan koruyunuz.
Tillverkad i Kina.
Παράγεται στην Κίνα.
Wyprodukowano w Chinach.
Изготовлено в Китае.
Çin’de üretilmiştir.
Rev. 00-10-100630
Rev. 00-10-100630
Rev. 00-10-100630
Rev. 00-10-100630
Rev. 00-10-100630
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας: ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Πριν τη χρήση του παιχνιδιού, αφαιρέστε και
απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα
τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας του προїόντος και
κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
• Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση
φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς μην
χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά
από τα παιδιά.
• Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με την συνεχή
επίβλεψη ενός ενήλικα.
SA
E Los colores han sido estudiados en el ámbito del
proyecto Color Research, dedicado al estudio de las
etapas del desarrollo visual y de la percepción de
los colores del bebé.
P As cores foram estudadas no âmbito do projecto
Color Research, dedicado ao estudo das etapas do
desenvolvimento visual e da percepção das cores
da criança.
NL De kleuren zijn ontwikkeld in het kader van het
project Color Research, dat gewijd is aan de studie van de verschillende ontwikkelingsfasen van
het zicht en van de waarneming van kleuren van
het kind.
00-10-100630
I MANUALE ISTRUZIONI Trillino Polly
Età: 3M+
GB INSTRUCTIONS Chick Rattle
Age: From 3 Months +
Âge : 3M+
Si raccomanda di leggere prima dell’uso e conservare
queste istruzioni per riferimento futuro.
Please read these instructions carefully before using the
toy and keep for future reference.
Il est recommandé de lire ces instructions avant l’emploi
et de les conserver pour référence future.
AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino: ATTENZIONE!
• Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli
elementi facenti parte della confezione del prodotto
ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei
bambini. Rischio di soffocamento.
• Verificare regolarmente lo stato d’usura del prodotto e
la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla
portata dei bambini.
• Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un
adulto.
WARNINGS
For your child’s safety: WARNING!
• Before using the product, remove and dispose of any
plastic bags and any other packaging elements and
keep them out of reach of children. Suffocation risks.
• Check the toy regularly for signs of wear and damage
and to ensure that it is assembled correctly. Should
any part be damaged, do not use the toy and keep it
out of reach of children.
• Always use under constant supervision of an adult.
CLEANING, CARE & MAINTENANCE OF THE TOY:
• Only use water and a soft slightly moistened cloth to
clean the toy. To guarantee extra hygiene for the soft
plastic parts which are ideal for teething babies, use a
cloth dipped in a sterilising liquid diluted with water
using standard sanitising cold sterilising quantities.
• Do not use pure sterilising liquid.
• Do not boil.
• Do not hot-sterilize.
• Do not place in the dish-washer.
• Protect the toy against heat, dust and sand.
PRECAUTIONS
Pour la sécurité de votre enfant : ATTENTION!
• Ôter et éliminer tous les sachets en plastique éventuels et tous les éléments composant l’emballage du
produit ou les conserver hors de portée des enfants.
Risque d’étouffement
• Vérifier régulièrement l’état d’usure du produit et la
présence de détériorations éventuelles. En cas de dommages visibles, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de
portée des enfants.
• Utiliser le produit sous la surveillance directe et continue d’un adulte.
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO:
• Pulire il giocattolo, utilizzando un panno leggermente
inumidito con acqua. Per garantire una maggiore
igiene, utilizzare per le parti in plastica morbida
ideali per la dentizione un panno inumidito di liquido
sterilizzante diluito con acqua secondo le quantità
indicate per la normale sterilizzazione a freddo.
• Non utilizzare liquido sterilizzante puro.
• Non bollire.
• Non sterilizzare a caldo.
• Non lavare in lavastoviglie.
• Proteggere il giocattolo da calore, polvere e sabbia.
Fabbricato in Cina.
Rev. 00-10-100630
Made in China.
Rev. 00-10-100630
F
NOTICE D’UTILISATION Hochet Polly
D GEBRAUCHSANLEITUNG Rassel Polly
Alter:3M+
E MANUAL DE INSTRUCCIONES Sonajero Polly
Edad: 3M+
P MANUAL DE INSTRUÇÕES Roca Polly
Idade: a partir dos 3 meses +
NL HANDLEIDING Rammelaar Polly
Leeftijd: 3M+
FIN KÄYTTÖOHJEET Polly-Helistin
IKäsuositus: 3+ kk
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Anleitungen
durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung
auf.
Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y
guardarlas para referencia futura.
Recomenda-se que leia e conserve estas instruções para
consultas futuras.
Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor
latere raadpleging.
Suosittelemme lukemaan ohjeet ennen käyttöä ja säilyttämään ohjeet myöhempää tarvetta varten.
ADVERTENCIAS
Por la seguridad de tu niño: ¡ATENCIÓN!
•Q
uitar las posibles bolsas de plástico y todos los demás
componentes que formen parte del embalaje del producto y eliminarlos o guardarlos fuera del alcance de
los niños. Riesgo de sofocación.
•C
omprobar periódicamente el estado de desgaste del
producto y la presencia de posibles roturas. En caso de
daños no utilizar el juguete y mantenerlo alejado del
alcance de los niños.
•U
tilizar bajo la supervisión directa y continuada de un
adulto.
ADVERTÊNCIAS
Para a segurança do seu filho: ATENÇÃO!
• Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do brinquedo e mantenha-os fora do alcance das
crianças.
• Verifique com regularidade o estado de desgaste do
brinquedo e a existência de eventuais danos. No caso
de detectar algum componente danificado, não utilize o
brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
• R ecomenda-se que este brinquedo seja utilizado sob a
vigilância de um adulto.
WAARSCHUWING
Voor de veiligheid van je kind: LET OP!
• Verwijder eventuele plastic zakken en alle onderdelen
die deel uitmaken van de verpakking van het product,
gooi ze weg of houd ze buiten het bereik van kinderen.
Verstikkingsgevaar.
•C
ontroleer het product regelmatig op slijtage en eventuele gebreken. Gebruik het speelgoed in geval van
beschadiging niet en houd het buiten het bereik van
kinderen.
•H
et speelgoed alleen onder voortdurend toezicht van
een volwassene gebruiken.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE:
• L impiar este juguete con un paño ligeramente humedecido con agua. Para garantizar una higiene mayor,
utilizar para las partes de plástico suave ideales para la
dentición un paño humedecido con fluido esterilizante
diluido en agua según las cantidades indicadas para la
esterilización normal en frío.
• No utilizar fluido esterilizante puro.
• No hervir.
• No esterilizar en caliente.
• No lavar en el lavavajillas.
• Proteger el juguete del calor, el polvo y la arena.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO:
• L impe o brinquedo utilizando um pano ligeiramente
humedecido com água. Para garantir uma maior higiene utilize, para as partes em plástico macio ideais para
a dentição, um pano humedecido com líquido esterilizante diluído com água, de acordo com as quantidades
indicadas para a normal esterilização a frio.
• Não utilize líquido esterilizante puro.
• Não ferva.
• Não esterilize a quente.
• Não lave na máquina.
• Proteja o brinquedo do calor, do pó e da areia.
REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED:
• R einig het speelgoed en gebruik hiervoor een lichtjes
met water bevochtigde doek. Voor de zachte plastic
onderdelen die ideaal zijn voor het tandenkrijgen, gebruikt u, voor een betere hygiëne, een doek bevochtigd
met steriliseermiddel en verdund met water volgens de
hoeveelheden aangegeven voor koude sterilisatie.
• Gebruik geen onverdund steriliseermiddel.
• Niet koken.
• Niet warm steriliseren.
• Niet in de vaatwasser wassen.
• Bescherm het speelgoed tegen warmte, stof en zand.
Fabricado en China.
Rev. 00-10-100630
Fabricado na China.
Rev. 00-10-100630
Vervaardigd in China.
Rev. 00-10-100630
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET:
• Nettoyer le jouet à l’aide d’un chiffon légèrement humide. Par mesure d’hygiène, utiliser un chiffon imbibé
de liquide stérilisant dilué dans l’eau pour les parties en
plastique souple destinées à la dentition, en fonction des
quantités indiquées pour la stérilisation normale à froid.
• Ne pas employer de liquide stérilisant pur.
• Ne pas bouillir.
• Ne pas stériliser à chaud.
• Ne pas laver en lave-vaisselle.
• Protéger soigneusement le jouet contre la chaleur, la
poussière et le sable.
HINWEISE
Für die Sicherheit Ihres Kindes: ACHTUNG!
• Eventuelle Plastiktüten und alle Verpackungsteile des
Produktes entfernen und außer Reichweite der Kinder
entsorgen oder ablegen. Erstickungsgefahr.
• Regelmäßig den Abnutzungszustand des Produkts und
das Vorhandensein eventueller Schäden überprüfen.
Im Falle von Beschädigungen das Spielzeug nicht verwenden und es außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.
• Das Spielzeug muss unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS:
• Um auch die weichen Kunststoffteile während der
Zahnungsphase hygienisch sauber zu halten, können
diese mit einem mit Sterilisierflüssigkeit befeuchteten
Tuch gereinigt werden. Die Sterilisierflüssigkeit muss
nach den Anweisungen für die normale Kaltsterilisierung mit Wasser verdünnt werden.
• Keine reine Sterilisierflüssigkeit verwenden.
• Nicht kochen.
• Nicht heiß sterilisieren.
• Nicht in der Geschirrspülmaschine spülen.
• Das Spielzeug vor Hitze, Staub und Sand schützen.
Fabriqué en Chine.
Rev. 00-10-100630
Hergestellt in China.
Rev. 00-10-100630
VAROITUKSET
Lapsesi turvallisuuden vuoksi: HUOMIO!
• Poista mahdolliset muovipussit ja muut pakkauksen
osat ja hävitä ne tai säilytä ne lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara.
• Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja eheys. Jos
leikkikalu on vaurioitunut, älä käytä sitä ja säilytä se
lasten ulottumattomissa.
• Lelua saa käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa.
LELUN PUHDISTUS JA HUOLTO:
• Puhdista leikkikalu veteen kostutetulla rievulla. Hygienian vuoksi puhdista pureskelua varten olevat
pehmeät muoviosat rievulla, joka on kostutettu veteen liuotetulla desinfiointiaineella kylmästerilisointia
koskevien ohjeiden mukaan.
• Älä käytä puhdasta desinfiointiainetta.
• Älä keitä.
• Älä sterilisoi lämmön avulla.
• Älä pese astianpesukoneessa.
• Suojaa leikkikalu kuumuudelta, pölyltä ja hiekalta.
Valmistettu Kiinassa.
Rev. 00-10-100630
I
I colori sono stati studiati nell’ambito del progetto
Color Research, dedicato allo studio delle tappe
dello sviluppo visivo e della percezione dei colori
del bambino.
GB The colours have been selected by the Color Re-
search Project, which studies the various stages
of development of baby’s visual and chromatic
perception.
F
D
Les couleurs ont été étudiées dans le cadre du
projet Color Research, consacré à l’étude des étapes du développement visuel et de la perception
des couleurs de l’enfant.
Die Farben wurden im Rahmen des Projektes “Color Research” ausgewählt, das die verschiedenen
Entwicklunsphasen der Sehkraft und der Farbwahrnehmung von Kindern erforscht.
Fly UP