...

Esi pats, esi atšķirīgs! Karjeras iespējas PwC www.pwc.lv/karjera Karjeras buklets

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Esi pats, esi atšķirīgs! Karjeras iespējas PwC www.pwc.lv/karjera Karjeras buklets
www.pwc.lv/karjera
Esi pats, esi atšķirīgs!
Karjeras iespējas PwC
Karjeras buklets
PwC novērtē cilvēkus ar dažādu izpratni
un pieejām problēmu risināšanā.
Cilvēkus, kuri nāk no dažādām vidēm, ir
gatavi izaicināt pastāvošo iekārtu un nākt
klajā ar inovatīviem risinājumiem.
Tieši tāpēc izglītības un talantu dažādība
ir svarīga PwC.
“Pievienojies mums un
esi pats – atšķirīgs!”
Mums nav svarīgi, kurā augstskolā esi
mācījies iepriekš, jo visu izšķir Tavs
talants un vēlme mācīties. Pievienojies!
Mūsu dzīvē nemēdz būt
divu vienādu notikumu,
dienu vai dzīvē satikto
cilvēku.
Jebkuram no mums ir
kāds īpašs talants, kas
mūs atšķir no citiem, un
spējas, kuras dzīves laikā
ir nepieciešams attīstīt,
lai uzbūvētu tādu
dzīvi, kādu to vēlamies
redzēt, kā arī sniegtu
līdzcilvēkiem, pasaulei un
sabiedrībai ko vērtīgu.
2
Mēs ticam, ka, apvienojot
un attīstot cilvēku
talantus, mums ir
vienreizēja iespēja radīt
izcilu vidi pašiem sev,
mūsu biznesam, klientiem
un sabiedrībai kopumā.
Pievienojies mums un esi
pats – atšķirīgs!
Zlata Elksniņa-Zaščirinska
PwC valdes priekšsēdētāja
3
Revīzijas un
uzņēmējdarbības
apliecinājumu nodaļa
Assurance
Šajā nodaļā strādā vairāk nekā
50 profesionāli revidenti,
ieskaitot piecus Latvijas
zvērinātus revidentus.
Tas ļauj mums ne tikai
specializēties tādās nozarēs
kā banku sistēma, nekustamie
īpašumi, apdrošināšana,
pakalpojumu sfēra, enerģētika,
telekomunikācijas, ražošana un
mazumtirdzniecība, bet piedāvāt
konkrētā klienta vajadzībām
atbilstošus pakalpojumus.
Artjoms, 26
Dažas no šīs nodaļas pakalpojumu jomām:
• revīzijas pakalpojumi;
• atbilstības likumdošanas prasībām kontrole;
• starptautiskie finanšu standarti;
• koncernu un mātes uzņēmumu atskaites;
• dažādas pārbaudes procedūras.
PwC atšķiras no citiem uzņēmumiem ar to, ka dod vienreizēju
iespēju augt gan profesionāli, gan kā personībai.
Mans darbs ir unikāls un mani ikdienā veicamie uzdevumi
nekad neatkārtojas. Katra diena šajā uzņēmumā man ir
pārsteigums.
4
Amats: Revidents
Izglītība: Bakalaura grāds RTU Muitas un
nodokļu administrēšanā un maģistrs RTU
Uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Kāds ir mans talants? Ar ko es
atšķiros no citiem?
Esmu ļoti komunikabls un protu
atrast kopīgu valodu teju ar jebkuru
cilvēku. Man ļoti patīk “dzīvā”
komunikācija, kas šajā darbā ir
neatņemama sastāvdaļa, jo ikdienā
nākas saskarties ar dažādiem
cilvēkiem, kuriem nenoliedzami
ir vajadzīga sava pieeja un tam ir
nepeciešams zināms talants.
Kā iegūtā izglītība ir palīdzējusi
pašreizējā amatā?
Mana izglītība ir daļēji saistīta ar
izvēlēto profesiju, jo grāmatvedības
pamati man tika “ielikti” jau
bakalaura studijās, tomēr to
pielietojums reālā dzīvē ir atšķirīgs.
Tieši tāpēc izglītība ekonomikas
jomā nav noteicošā - nepieciešamās
prasmes var apgūt praktiski. Ir
jābūt atvērtam, jāprot domāt
citādāk, kritiskāk, pieiet problēmai
no dažādām pusēm... un, protams,
jābūt gatavam strādāt... dažkārt pat
ļoti daudz strādāt. Bet beigās viss
atmaksāsies! To es jums garantēju! :)
5
Finanšu un vadības
konsultāciju nodaļa
Advisory
Palīdzam klientiem apzināt
potenciālos biznesa un tehnoloģiju
riskus un samazināt to ietekmi,
padarīt efektīvāku izmaksu
struktūru, kā arī nodrošināt
kontroli un padarīt pieejamāku
informāciju, kas vitāli nepieciešama
stratēģisku lēmumu pieņemšanai.
Dažas no jomām, kurās
konsultācijas sniedz šīs nodaļas
eksperti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
biznesa stratēģija;
darba efektivitāte;
kiberdrošība;
datu drošība un lielapjoma datu analīze;
klientu attiecību vadība;
finanšu un izmaksu vadība;
riska vadība;
informāciju sistēmas un tehnoloģijas;
uzņēmumu apvienošana, pārdošana un iegāde;
investīciju piesaiste un analīze.
PwC atšķiras no citiem uzņēmumiem ar vidi un cilvēkiem.
Viena no galvenajām vērtībām PwC ir cilvēki, kurus Tu katru
dienu satiec birojā un ar kuriem strādā kopā.
6
Līga, 26
Amats: Jaunākā darījumu un finanšu
konsultante
Izglītība: Bakalaura grāds matemātikā,
Dandī Universitāte, Skotija
Kāds ir mans talants? Ar ko es
atšķiros no citiem?
Kolēģi teiktu, ka mans talants ir
uzsākt sarunu ar jebkuru cilvēku par
dažādiem tematiem. Sarunas ir ļoti
svarīgas, lai veidotu labas attiecības
ne tikai ar klientiem, bet arī darbā.
Kā iegūtā izglītība ir palīdzējusi
pašreizējā amatā?
Matemātikas izglītības pamatā ir
loģika, analītiskā domāšana un
problēmu risināšana. Visas minētās
lietas ir ļoti svarīgas ikdienas darbā
ar cilvēkiem, finanšu datiem un
sarunās ar klientiem.
Vai un kāpēc ir svarīgi
atšķirties?
Manuprāt, ir svarīgi atšķirties
pozitīvā ziņā, jo cilvēki tad Tevi
atceras. Atšķirības ir tās, kas padara
cilvēku interesantu.
7
Zvērinātu advokātu
birojs PwC Legal
Advokātu birojs PwC Legal
sniedz juridisko palīdzību, kas
ir vispusīgi izsvērta no nodokļu,
biznesa un finanšu viedokļa.
Mūsu juristi ik dienas sadarbojas
ar nodokļu, finanšu un biznesa
konsultantiem 157 pasaules
valstīs. Esam vienota komanda,
kas apkalpo privātā un publiskā
sektora klientus jebkurā nozarē.
Galvenās prakses jomas:
• uzņēmumu iegāde un apvienošana;
• uzņēmumu reorganizācija,
restrukturēšana un maksātnespēja;
• banku un finanšu tiesības;
• nekustamais īpašums un
būvniecība;
• korporatīvās tiesības, nodokļu
tiesības;
• darba tiesības, imigrācijas tiesības;
• datu aizsardzība, intelektuālais
īpašums;
• konkurences tiesības;
• publiskā un privātā partnerība;
• publiskās un administratīvās
tiesības, strīdu risināšana un
pārstāvība tiesā.
Atšķirības domā un uztverē ir attīstības
pamats. Taču, lai atšķirtos, Tev sākumā
jābūt pamanītam.
8
Māris, 30
Amats: PwC Legal vecākais jurists
Izglītība: Bakalaura grāds LU Juridiskā
fakultāte, maģistrs Groningenas universitāte
(Nīderlande) Eiropas tiesības, profesionālais
maģistrs Rīgas Juridiskā augstskola,
augstākās izglītības diploms ekonomikā
Londonas Karaļa koledža (Lielbritānija)
Kāds ir mans talants? Ar ko es
atšķiros no citiem?
Nedomāt par to, kas nav paspēts
dzīves laikā, un necensties noķert to,
kurš skrien citu mērķu vadīts.
Kā iegūtā izglītība ir palīdzējusi
pašreizējā amatā?
Atšķirīgā pieeja mācību procesam no
izglītības iestāžu puses ļāva man
saprast, ka nekad nebūs viens ceļš
līdz pareizai atbildei vai viena pieeja
kādai darbībai. Ikvienā nozarē
slēpjas kas interesants, bet, lai to
atklātu, ir jāspēj atvērties.
Protams, pasniedzēja raksturs arī
var palīdzēt :)
9
Nodokļu konsultāciju
nodaļa
Tax
Mūsu grāmatvežu un nodokļu
konsultantu komanda ir
gatava sniegt augstākās
kvalitātes pakalpojumus,
pilnībā vai daļēji pārņemot
uzņēmuma grāmatvedības,
deklarāciju sagatavošanas un
juridiskā atbalsta procesus.
Mūsu kolektīvu veido
speciālisti ar izglītību un
pieredzi dažādās nozarēs, kas
nodrošina elastīgu un radošu
pieeju problēmu risināšanā.
Šīs nodaļas galvenās
pakalpojumu jomas:
• nodokļu konsultācijas;
• nodokļu riska kontrole;
• ES nodokļu likumdošana;
• nodarbinātības un labklājības
jautājumi;
• klientu apmācība un izglītošana
nodokļu jautājumos;
• nodokļu vadības un grāmatvedības
pakalpojumi.
PwC cilvēki ir patiesi ieinteresēti viens otra izaugsmē –
ikdienas steigā vienmēr atradīsies laiks sirsnīgām sarunām,
garastāvokli uzlabojošiem smiekliem un nenovērtējamai
pieredzes apmaiņai.
10
Lelde, 25
Amats: Projektu asistente
Izglītība: Profesionālais bakalaura grāds
tulkošanā, Ventspils Augstskola
Kā iegūtā izglītība ir palīdzējusi
pašreizējā amatā?
Neskaitot padziļinātās valodu
zināšanas, necerēti bieži ikdienas
darbā noder plašais tulkošanas laikā
apzināto tēmu loks.
Kāds ir mans talants? Ar ko es
atšķiros no citiem?
Visnotaļ savdabīgs “talants” –
māku riet un gaudot kā suns :) Par
praktisku šī talanta pielietojumu
profesionālajā jomā, protams, grūti
spriest, bet draugiem tas vienmēr
uzlabo garastāvokli un ar suņiem
saprotos bez problēmām!
Vai un kāpēc ir svarīgi atšķirties?
Svarīgi ir būt sev pašam – tad ir
neiespējami neatšķirties.
11
Vide – Betty’s Corner, Elizabetes iela 45, Rīgā
Administrācijas nodaļa
IFS
PwC Administrācijas
nodaļas galvenais uzdevums
ir nodrošināt uzņēmuma
darbību un atbalstīt pārējās
uzņēmuma struktūrvienības.
Šīs nodaļas galvenās
funkcijas:
• PwC biroja pamatdarbības
nodrošināšana;
• personāla vadība un
cilvēkresursu pārvaldība;
• finanšu vadība un
grāmatvedības uzskaite;
• mārketings un komunikācija;
• IT sistēmu uzturēšana.
Evija, 36
Amats: Mārketinga un komunikācijas
vadītāja
Svarīga ir sevis apzināšanās un maksimāla savu talantu izmantošana, jo tas arī mūs atšķir no citiem. Nevairīsimies no sevis,
lietām, kas mūs interesē, leposimies ar savām labajām īpašībām,
strādāsim ar sevi, apzinoties lietas sevī, kas būtu jāuzlabo.
Izglītība: Bakalaurs Rīgas Tehniskajā
universitātē Datorzinātņu fakultātē,
maģistra grāds RSU Stratēģiskās un
sabiedrisko attiecību vadībā
Kā iegūtā izglītība ir palīdzējusi
pašreizējā amatā?
Man kā emocionālam un radošam
cilvēkam tehniskā izglītība ir nākusi
tikai par labu. Protu līdzsvarot
loģisku pieeju ar radošumu un
intuīciju.
12
Ar ko PwC atšķiras no citiem
uzņēmumiem?
Uzņēmuma kultūra un tradīcijas –
šeit prasīgums ir līdzsvarots ar
cilvēcību. Izaugsmes iespējas
jebkuram – neatkarīgi no izglītības
vai pieredzes, jo visu izšķir centība
un vēlme strādāt, spēja sastrādāties
un vienmēr paturēt prātā to, kas
ir svarīgi uzņēmumam. PwC
augstu vērtē cilvēku spēju samērot
personīgās ambīcijas ar uzņēmuma
mērķiem.
13
Attīstības ceļš, kas ir
piemērots tieši Tev…
Lai kļūtu par profesionāli PwC, Tavā
karjeras ceļā būs iespējas, izaicinājumi
un atbildība, kas pakāpeniski palīdzēs
Tev virzīties uz priekšu.
Mēs izmantosim plašu pieeju Tavai
attīstībai, kombinējot tehniskās
apmācības, mācīšanos no citiem
kolēģiem, koučingu, kā arī reālu
piedalīšanos komandu darbā.
Tā rezultātā, Tu iegūsi plašu
personīgo, biznesa un tehnisko
pieredzi, kas palīdzēs virzīties
karjeras ceļā.
Darba iespējas
citā valstī
Apmācības Latvijā
un citās valstīs
Amata pārskatīšana,
paaugstinājums
Pašam savi klienti
Komandu
vadīšana
Padziļināta industriju
pieredze
Tikšanās ar
mentoru
Citu cilvēku
vadība
Iesaistīšanās klientu
projektos, reāla
darba pieredze
Amata pārskatīšana,
paaugstinājums
Paliekoša
draudzība
Laipni lūdzam
komandā!
Sākums
Tikšanās ar
uzņēmuma vadību
Mācību
atvaļinājums
Darbs
starptautiskā
komandā
Atzinība, bonusi
Snieguma
novērtējums,
atgriezeniskā
saite no citiem
kolēģiem
Koučings nākamajā
līmenī
Ieguldījums tirgus
daļas palielināšanā,
stratēģijā un attīstībā
“Draugs” jeb
“buddy”
Neformāli
pasākumi ar
kolēģiem
Sadarbība ar savas
amata pakāpes Tikšanās ar
kolēģiem
treneri jeb
“coach”
Piekļuve
augstākajam
vadības
līmenim
PwC profesionālā izaugsme
14
15
PwC Professional
PwC Professional ir vērtību un
nosacījumu ietvars, kas radīts
ar nolūku attīstīt mūsu cilvēkos
nepieciešamās līderības prasmes, lai
spētu konkurēt nemitīgi mainīgajā
pasaulē.
Šis vērtību un nosacījumu ietvars
palīdzēs arī jums kļūt par izcilu līderi
un sniegs visu nepieciešamo, lai spētu
sekmīgi vadīt klientu projektus, savu
komandu, kā arī sasniegtu rezultātus
atbildīgā un citiem neatkārtojamā
veidā.
Globālais ietvars skar piecas jomas:
līderību, biznesa «ķērienu», tehniskās
prasmes, globālo redzējumu un
pasaules uztveri, kā arī spēju veidot
attiecības.
PwC Professional ietvars ir iestrādāts
it visā, ko mēs darām, un ir daļa no
PwC kopējās pieejas, kas mūs atšķir no
konkurentiem. Atbilstība šim ietvaram
var būtiski paātrināt Tavu karjeru PwC
tīklā.
Whole
leadership
16
Profesionālā kvalifikācija
Mēs palielināsim jūsu izredzes gūt
panākumus ar rūpīgi samērotu
tehnisko un soft skills apmācību
un pārbaudījumu klāstu, kā arī
atbalstīsim jūsu centienus izglītoties
pašiem.
Tavs īpašais «draugs» un
treneris
Jau no pirmās dienas Tev tiks
izvēlēts “draugs” jeb “buddy”. Tas
būs kolēģis, kurš palīdzēs atbildēt uz
jautājumiem, kas radīsies, ienākot
PwC komandā, kā arī palīdzēs Tev
labāk iejusties biroja dzīvē. Tāpat Tev
tiks piešķirts treneris jeb koučs, kurš
palīdzēs sasniegt ilgtermiņa karjeras
mērķus, tikt galā ar izaicinājumiem,
kas radīsies darba procesā.
Savukārt pieredzējušākie kolēģi –
PwC līderi – vienmēr Tev būs
pieejami, lai sniegtu praktisku
palīdzību un padomu, kā kļūt par
veiksmīgu PwC biznesa, nodokļu,
juridisko vai finanšu konsultantu.
Regulāra atgriezeniskā
saite
Mūsu uzņēmumā atgriezeniskā saite
ir neatņemama kultūras sastāvdaļa.
Mēs vēlamies, lai nostiprini savas
spēcīgās īpašības, taču izaicini sevi
jomās, kurās būtu nepieciešama Tava
attīstība. Regulāra atgriezeniskās
saites nodrošināšana, koučings un
formālā apmācība Tev palīdzēs izdarīt
abas lietas. Tev pašam būs jānodefinē
savi attīstības mērķi un snieguma
rezultāti, kas tiks sasaistīti ar Tavu
amata un kompetenču līmeni. Mērķi
un kompetences palīdzēs Tev novērtēt
sniegumu un vērot savu izaugsmi.
Mūsu atbalstošā uzņēmuma kultūra
palīdzēs Tev sasniegt vislabāko.
Iespēja strādāt citā valstī
Uzrādot labu sniegumu Latvijā, Tev
būs iespēja izmēģināt spēku sevi
interesējošā amatā arī citu valstu
birojos. Latvijas birojā šobrīd strādā
kolēģi no Krievijas un Rumānijas.
Mūsu darbinieki ir strādājuši gadu vai
ilgāk Austrālijā, Čehijā, Jaunzēlandē,
Krievijā, Lielbritānijā, Šveicē, Ungārijā,
u.c.
17
Iespēja atšķirties caur vērtībām
Kļūstot par daļu no PwC komandas, Tev būs
iespēja piedalīties dažādos sociālos projektos, kas ir
nozīmīgi gan vietējā, gan globālā mērogā.
PwC palīdz risināt pasaulē aktuālas
problēmas, īstenojot sociāli
atbildīgus pasākumus – sniedzot
kvalitatīvus pakalpojumus, iekļaujot
kolektīvā visdažādākos talantus,
iesaistot sabiedrību un rūpējoties
par apkārtējo vidi. Mēs ticam, ka
spējam būt pozitīvu pārmaiņu
katalizators.
Apvienojot mūsu prasmes,
zināšanas un aktivitātes ar klientu
vēlmēm un vajadzībām, mēs visi
kopā radām paliekošu vērtību.
18
93%
93% mūsu darbinieku
ir apmierināti ar PwC
sociālās atbildības
projektiem.
Lai sasniegtu mērķus, mēs
koncentrējamies uz četrām
būtiskām jomām, kurās varam
sniegt nozīmīgu ieguldījumu:
atbildīga uzņēmējdarbība, mūsu
cilvēki, sabiedrības iesaiste un vides
pārvaldība.
19
@PwC_Latvia
Karjera PwC Latvija
www.pwc.lv/karjera
PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu
tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 208 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas
pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk,
apmeklējot www.pwc.lv.
©2016 PwC. ”PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai
dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss.
Fly UP