...

Rozvíjejte sebe i svou kariéru Akademie Portfolio produktů

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

Rozvíjejte sebe i svou kariéru Akademie Portfolio produktů
Rozvíjejte sebe i svou
kariéru
Portfolio produktů
Akademie
Vážený kliente,
rád bych vám představil Akademii PwC – jednu z vedoucích vzdělávacích institucí působící
v České republice a v regionu Střední a Východní Evropy. Naším cílem je zvýšit standardy
firemního vzdělávání na českém trhu poskytováním profesionálních kvalifikací a kurzů.
Strategií je přinášet přidanou hodnotu a pomáhat rozvíjet kompetentní a motivovaný
lidský kapitál, který je potřeba ve všech oblastech podnikání.
Díky našim mezinárodním zkušenostem a vedoucímu postavení na trhu sdílíme naše
znalosti z různých odvětví v následujících klíčových oblastech:
•
finance a účetnictví
•
interní audit a kontroling
•
daně a právo
•
lidské zdroje
•
řízení a vedení lidí
Jako jedna z předních světových odborných organizací víme, co se děje na globálním trhu,
a můžeme vám pomoci čelit výzvám dnešního měnícího se globálního prostředí.
Se srdečným pozdravem,
Joe Appleton
ředitel Akademie
Čím jsme jiní?
Akademie - nový koncept, který vám
pomůže rozvíjet vaše budoucí leadery
Vašim lidem přinášíme mimo jiné
následující výhody:
přístup
naší filozofií je rozvíjet v lidech to nejlepší
pomocí interaktivního a podnětného
učení – pořádáme vzdělávací semináře
na nejvyšší úrovni, odborné kvalifikační
programy, praktické kurzy s případovými
studiemi z reálného prostředí
lidé &všichni
síť
kontaktů
naši lektoři jsou odborníci
s kvalifikací v daném oboru, kteří výuce
dodávají vlastní přidanou hodnotu – s více
než 155,000 profesionály ze 153 zemí vám
v Akademii předáváme své vědomosti
a zkušenosti
originální vzdělávací
prostředí
naše ekologické konferenční centrum
se nachází v Praze na Pankráci a nabízí
podnětné prostředí s moderně zařízenými
učebnami s interaktivními výukovými
tablety a on-line připojením
3
Řekli o nás
„Jedním z důvodů, proč jsme si vybrali kvalifikaci
ACCA jakožto klíčový nástroj pro zvýšení výkonnosti
zaměstanců, byla existence Akademie, která nám
poskytuje trénikové programy té nejvyšší kvality
a projekty šité na míru našim požadavkům.“
Pavel Šustek, FSC Manager, Edwards Services s.r.o.
„S kurzem Diploma in IFRS jsem byla velmi
spokojena. Ráda bych ocenila zejména pedagogické
a odborné schopnosti lektorky paní Martiny
Janouškové. Oceňuji též administrativní podporu
ze strany Akademie, díky níž mohl pořádaný kurz
probíhat plynule a navíc v příjemné atmosféře.“
Lucie Kobzová, Inspektor specialista dohledu
a kontroly obezřetnosti, Česká národní banka
4
„Tutor byl výborně připraven, materiály byly kvalitní,
organizace výtečná.“
Ivo Škrabal, ředitel odboru treasury,
Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.
„Díky kurzu měkkých dovedností jsem si uvědomil, co
jsem dělal špatně. Oceňuji zejména obsah, know-how
a interaktivitu kurzu. Určitě jej doporučím kolegům a
v budoucnu další kurz sám navštívím.“
Pavel Brýdl, Project Manager, ABB s.r.o.
Jak vám můžeme pomoci?
Vyberte si cestu
svého rozvoje
Tvrdé
dovednosti
6
20
24
28
31
Finance & účetnictví
• ACCA1 Centre of Excellence
• IFRS2 Centre of Excellence
- Diplom v IFRS
- otevřené kurzy IFRS
- P2P3 IFRS
• Program CZ GAAP4
• Program US GAAP5
• CIMA6 Qualification
Měkké
dovednosti
35
Projektový management
38
Manažerské a obchodní
dovednosti
Interní audit & kontroling
• Programy interního auditu
• Kvalifikace CIA7
• Kvalifikace CISA8
• Základní úroveň
• Pokročilá úroveň
• kvalifikace PMP10
• Semináře “Soft skills”
• Coaching for Business
• Péče o zákazníky
• Soft skills - programy šité na míru
Daně & právo
• Tax Academy
• Právní semináře
Association of Chartered Certified Accountants;
International Financial Reporting Standards;
3
Principles to Practice
4
Czech Generally Accepted Accounting Principles;
5
US Generally Accepted Accounting Principles;
6
Chartered Institute of Management Accounting;
7
Certified Internal Auditor;
8
Certified Information Systems Auditor;
9
Chartered Institute of Personnel Development;
10
Project Management Professional;
1
2
Specifická oborově
zaměřená školení
• Řešení na míru
Lidské zdroje
• CIPD9 Centre of Excellence
5
ACCA Centre of Excellence
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Je jedním z největších a nejrychleji rostoucích mezinárodních účetních orgánů. Během její více než
stoleté historie si ACCA vybudovala pověst pro kvalitu a dokonalost po celém světě.
Co je to ACCA Centre of Excellence?
Posilování kodexu chování, regulace a právní úprava v rámci finanční profese znamená, že roste
poptávka po finančních odbornících, kteří prokazují nejvyšší etické a profesní standardy. Pro PwC je
kvalita odborných znalostí zásadní a to je důvod, proč naše studenti studují ACCA. To nám pomáhá
rozvíjet klíčové dovednosti a znalosti v rámci společnosti. S Akademii, se nyní můžete učit od
profesionálů PwC a připojit k naší ACCA.
Studujte ACCA spolu s
424,000
studentů po celém světě.
6
Kvalifikace ACCA
Co je kvalifikace ACCA?
ACCA je mezinárodně uznávaná kvalifikace v oblasti účetnictví a financí, jejíž studenti prokazují
vysoký standard znalostí, dovedností a profesionality. Absolventi nacházejí uplatnění nejen ve
financích či auditu, ale také v mnoha dalších odvětvích. Uchazeči o studium ACCA nemusí mít žádné
předchozí znalosti účetnictví a financí. Vše, co potřebují, je motivace a vytrvalost k dokončení tohoto
prestižního studia, které v průměru trvá tři až čtyři roky.
Pro koho je kvalifikace ACCA určena?
Kvalifikace ACCA není jen pro odborníky z financí či účetnictví. Členové získají znalosti a dovednosti
k úspěchu v mnoha oblastech, mezi něž patří obchodní poradenství, daně, IT, strategické plánování
či management.
Benefity studia ACCA
s Akademií
• Díky zkušenostem s poskytováním přípravy na kvalifikaci
ACCA v několika regionech Akademie vyvinula vysoce
efektivní studijní program, který zohledňuje potřeby
studentů i požadavky zaměstnavatelů.
• Akademie poskytuje flexibilní možnosti přípravy na
kvalifikaci ACCA – od komplexního studijního programu
po samostudium
• Kvalitu našich kurzů, studijních materiálů a podpory
studentů dokazují výsledky našich studentů – Akademie
standardně dosahuje úspěšnosti o 20% vyšší, než je
globální průměr
• Naši lektoři jsou kvalifikovaní odborníci PwC
s dlouholetými zkušenostmi z praxe
• Studentům během studia pomáhá tým specializovaných
a zkušených koordinátorů
7
84%
… je míra úspěšnosti
u zkoušek z prosince 2012.
Naši studenti a tutoři měli
důvod k oslavě a vy budete
mít také!
Přehled dílčích zkoušek
kvalifikace ACCA:
Knowledge Module
• F1 Accounting in Business
• F2 Management Accounting
• F3 Financial Accounting
Skills module
• F4 Corporate and Business Law
• F5 Performance Management
• F6 Taxation
• F7 Financial Reporting
• F8 Audit and Assurance
• F9 Financial Management
Essentials module
• P1 Governance, Risk & Ethics
• P2 Corporate Reporting
• P3 Business Analysis
Optional module
• P4 Advanced Financial Management
• P5 Advanced Performance Management
• P7 Advanced Audit and Assurance
Během vaší cesty ke kvalifikaci ACCA budete
mít šanci získat základní a pokročilou
úroveň. Základní diplom se skládá z prvních
tří zkoušek ACCA F1 až F3 (viz kvalifikace
“Foundations in Accountancy” na str. 10),
pokročilý diplom pak ze zkoušek F1 až F9
(tzv. “Diploma in Accounting and Finance”).
8
Executive Masters Degree in
Accounting & Finance
O programu
Představujeme vám unikátní program, který jsme pro vás připravili s jednou z
předních univerzit ve Velké Británii - Manchester Metropolitan University. Ta se řadí
mezi významné poskytovatele aplikovaného výzkumu a podpory pro organizace a
finanční odborníky z celého světa.
Během programu si zdokonalíte vlastní analytické a poradenské schopnosti.
Seznámíme vás také s důležitými výzkumnými nástroji, které můžete okamžitě využít
ve vaší společnosti. Po úspěšném dokončení magisterského studia obdržíte titul ‘MSc
in Accounting and Finance’.
Získejte magisterský titul v oblasti účetnictví a financí
na prestižní zahraniční univerzitě!
Komu je program určen?
Zastáváte vedoucí pozici v oboru financí a jste členem mezinárodní profesní
organizace jako např. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)?
Pak je pro vás tento program ideální volbou.
Výhody programu
•B
udete řešit skutečné problémy své firmy, sdílet vlastní zkušenosti a navazovat kontakty s dalšími společnostmi
•S
eznámíte se se základními výzkumnými nástroji a zdokonalíte své analytické a poradenské schopnosti tak,
aby lépe odrážely požadavky současného podnikatelského prostředí.
•S
tanete se součástí klientské komunity PwC, získáte přístup ke komplexním studijním materiálům a zdrojům
(např. univerzitní on-line knihovna MMU, e-knihy zdarma, atd.)
9
Kvalifikace FIA
(Foundations in Accountancy)
Co je FIA?
FIA je soubor certifikátů udělovaných asociací ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants), a to od
elementárního účetnictví pro administrativní pracovníky až
po diplomovaný kurz Diploma in Accounting, který je prvním
předstupněm na cestě k získání kvalifikace ACCA.
Komu je program FIA určen?
FIA je vhodným programem pro všechny, kdo chtějí nabýt
praktické dovednosti v oblasti financí a zároveň získat
mezinárodně uznávané osvědčení v tomto oboru.
Výhody studia FIA s Akademií
•
Potřebné informace vám předají naši profesionální lektoři,
kteří disponují rozsáhlými praktickými zkušenostmi a
zaměřují se na využití získaných znalostí v každodenní
praxi
•
Díky našim unikátním studijním programům, které
s velkým úspěchem školíme v celé řadě zemí, dosáhnete
těch nejlepších výsledků u zkoušek
•
Získáte přístup ke komplexním studijním materiálům
z dílny PwC a nakladatelství Kaplan Publishing
Hledáte-li mezinárodní úvodní certifikaci
ve financích či potřebujete-li porozumět základním
principům každodenní finanční praxe, Foundations
in Accountancy je uznávanou kvalitní volbou.
10
IFRS Centre of Excellence
Co znamená “IFRS Centre of Excellence”?
Mezinárodní účetní standardy (International Financial Reporting Standards, IFRS) je klíčovým
tématem pro většinu společností a finančních odborníků. V PwC máme v oblasti českých a
mezinárodních účetních standardů (IFRS) bohaté zkušenosti a své klienty pravidelně vzděláváme
v oblasti jejich nejnovějšího vývoje. Všechny semináře jsou vedeny v češtině a kromě teoretického
výkladu vždy zahrnují i případové studie zaměřené na aplikaci v praxi.
Co nabízíme v oblasti účetních standardů IFRS?
• Diploma in IFRS - mezinárodní kvalifikace udělovaná organizací ACCA
• Semináře IFRS - otevřené semináře zaměřené na aktuální témata IFRS
• P2P IFRS (Principles to Practice) – interaktivní e-learning
500
Připojte se k více než
našich studentů v České republice.
11
Diplom v IFRS (DipIFR)
Co je Diplom v IFRS
Diploma in IFRS (DipIFR) je mezinárodní kvalifikací,
která byla vytvořena přední profesní organizací pro
účetní a auditory Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA). Flexibilní program DipIFR
umožňuje účastníkům přizpůsobit studium vlastnímu
zaměstnání i jiným závazkům - lze jej absolvovat během
tří až šesti měsíců.
Komu je program DipIFR určen?
Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v
oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat
kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního
výkaznictví, a posílit své znalosti o teoretických i
praktických aspektech IFRS. Programu se mohou
zúčastnit také profesionálové z oboru financí s kvalifikací
v národních standardech účetního výkaznictví, kteří
nemají zkušenosti s IFRS.
Výhody studia Diploma in IFRS s Akademií:
•
Naše přípravné kurzy jsou vedeny profesionály PwC s kvalifikací ACCA, kteří disponují skvělými
lektorskými schopnostmi, ale také cennými zkušenostmi ze zavádění IFRS do praxe
•
V rámci přípravného kurzu obdržíte studijní podklady vytvořené odborníky PwC a plnou studijní podporu
lektora po dobu trvání kurzu. Součástí programu je i komplexní studijní plán včetně prověřovacích testů
a zkoušky nanečisto s hodnocením lektora
Účastníci našich přípravných kurzů
dosahují dlouhodobě vysoké míry úspěšnosti
u zkoušek DipIFR:
82%
12
Otevřené semináře IFRS
O seminářích IFRS
Spolu s našimi odborníky jsme připravili řadu otevřených seminářů zaměřených na aktuální problematiku a vývoj v oblasti IFRS.
Cílem těchto školení je poskytovat praktické a zajímavé informace za využití mnoha případových studií a příkladů použití IFRS
v praxi, díky nimž lépe porozumíte celé problematice. Příklady témat:
Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům
Účtování leasingů a nájmů dle českých účetních standardů a IFRS
Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým standardům
Konsolidace - složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou
Přechod na IFRS a účetní závěrka dle IFRS
Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS
Řízení finančního rizika podle IFRS
Porozumění finančním nástrojům
Účtování rezerv a snížení hodnoty majetku (impairment) dle IFRS
Účtování o přeměnách, účetní a daňové novinky v českém účetnictví
Vykazování výnosů dle IFRS a dopady plánované novely IAS 18
IFRS – specifické problémy v odvětví IT
IFRS – specifické problémy v odvětví telekomunikací
IFRS novinky a aktuality
Pro koho jsou semináře určeny?
Semináře jsou zacíleny na zaměstnance z oboru účetnictví nebo financí,
kteří se při své praxi setkávají s touto problematikou.
Benefity našich seminářů
•
Účastníci školení získají čerstvé informace o aktuálním vývoji v IFRS
•
Naši lektoři disponují jednak znalostí IFRS, ale i rozsáhlými pedagogickými
zkušenostmi - mohou vám tedy předat nejen teoretický výklad IFRS,
ale také mnoho cenných rad pro jejich využití v každodenní praxi
13
P2P IFRS e-learning
About P2P IFRS
Principles to Practice (P2P IFRS) is a comprehensive,
easy-to-use electronic learning solution designed by
our experts to improve technical understanding of
IFRS. The training is highly interactive and covers all
the key aspects of IFRS in a business context.
Who is P2P for?
The target audience includes analysts making
business decisions based on IFRS financial statements,
executives involved in preparing IFRS financial
information, board members and managers preparing
for IFRS transition and embedding or accounting
professionals using IFRS for their company’s reporting.
14
Benefits of P2P IFRS
• Interactivity – improves technical understanding
all key aspects of IFRS quickly, enabling users to
put their knowledge into practice to support IFRS
reporting
• Just-in-time availability on CD-ROM or online - users
can explore the part of IFRS they need, whenever
and wherever they need it
• Effectiveness – improves overall learning progress
and reduces training costs
Whether on the road
to conversion or IFRS
reporting, PwC can
help you.
Další kvalifikace a programy
v oblasti účetnictví
Hledáte vzdělávací
programy, které pomohou
vašim zaměstnancům
zlepšit si znalosti
účetních standardů, které
potřebují ke své práci?
15
České účetní standardy (CZ GAAP)
O programu
Program zahrnuje teoretické základy a nejdůležitější
úpravy českých účetních standardů, které mají vliv na
rozvahu a výsledovku, stejně jako podrobné odkazy na
příslušné daňové zákony. Dostatečný prostor je také
věnován aktuálním tématům a problematice, s níž se
účastníci kurzu setkávají ve své každodenní praxi.
Příklady
obsahu programů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Akvizice, prodeje a další obchodní kombinace
Goodwill, nehmotný majetek a snížení hodnoty majetku
Pozemky, budovy a zařízení, leasing (provozní a finanční)
Zaměstnanecké výhody (úhrady vázané akciemi a důchody)
Daně (odložená daň, srážková daň, případné zdanění atd.)
Finanční aktiva a závazky
Pracovní kapitál, zásoby, závazky a pohledávky
Ustanovení a uznávání výnosů
Finanční výkazy a doplňující poznámky, finanční koeficient
Místní výkazy - termíny a požadavky
Vlastní jmění (akciový kapitál, nerozdělený zisk, rezervy)
Účtování skupin (společné podniky a partneři, konsolidace, etc.)
Komu je program určen?
Náš program je určen každému, kdo pracuje v oblasti
financí, účetnictví nebo řízení podniku, ale také
zahraničním pracovníkům na různých pozicích, kteří
potřebují porozumět českým účetním zásadám a jejich
aplikaci v praxi.
Výhody programu
•
Projednáme a vyjasníme si vaše potřeby
a následně navrhneme řešení, které bude vaší
organizaci nejlépe vyhovovat.
•
Kurz můžeme dodat v jakékoli formě, v
kterýkoli den a na místo dle vašeho výběru,
ve vámi vybraném jazyce.
•
Naši lektoři jsou odborníci v oblasti českého
účetnictví a daní, s širokými praktickými
i výukovými zkušenostmi.
•
Během programu se setkáte se skutečnými
příklady a případovými studiemi, které
pomohou účastníkům kurzu převést své
znalosti do praxe s dostatečnou dávkou
sebedůvěry.
17
Systém a základy US GAAP
O programu
Tento jednodenní seminář podává ucelený přehled o základních principech
amerického účetnictví. Zároveň pak poukazuje na hlavní rozdíly mezi účetními
zásadami uplatňovanými ve Spojených státech a v České republice, vždy za použití
modelových finančních výkazů i příkladů z reálných situací. V závěru bude dostatečný
prostor pro vaše otázky.
Komu je program určen?
Seminář je určen těm, jejichž práce vyžaduje spolupráci s mateřskými či dceřinými
společnostmi ve Spojených státech, a cítí potřebu porozumět rozdílům mezi
americkým a českým účetnictvím.
Benefity programu
18
•
Během semináře získáte dobrý přehled o nejdůležitějších problematikách
souvisejících s US GAAP, včetně takových témat jako jsou účtování dlouhodobého
majetku, příjmy a pohledávky, oceňování zásob apod.
•
Získáte přesné informace o všech aktuálních tématech v dané oblasti, jakož i o
budoucím vývoji v otázce sbližování mezi US GAAP a IFRS a přijetí IFRS v USA
•
Naši lektoři získali svou praktickou odbornost během praxe v místním auditu, ale
také v průběhu svých pracovních pobytů v USA. Mimo jiné disponují aktuálními
informacemi o perspektivě a časovém harmonogramu konvergenčního procesu
mezi US GAAP a IFRS
Kvalifikace CIMA
Co je CIMA?
CIMA (Chartered Institute of Management Accounting) je přední a celosvětově
uznávaná členská organizace, která nabízí profesionální kvalifikace v oblasti
manažerského účetnictví. CIMA je flexibilní program, který klade velký důraz
na účetnictví v podnikání, konkrétně pak manažerské účetnictví, finance, daně,
strategické plánování a obchodní administrativu.
Pro koho je určeno
studium CIMA?
Studenti a členové CIMA jsou současní nebo budoucí poradci,
finanční ředitelé, interní auditoři, investiční poradci či analytici
mezinárodních společností.
Výhody studia CIMA s Akademií
•
náš přípravný program ke zkoušce CIMA nabízí finančně výhodná vnitropodniková školení pro společnosti
•
časový harmonogram zkoušek lze přizpůsobit vašim potřebám, přičemž bere v potaz vaše časové možnosti
a potřeby výuky (v celé kvalifikaci nebo vybraných přednáškách); CIMA je také maximálně flexibilní ve věci
započetí kvalifikace - přestože třeba nemáte zkušenosti v oblasti financí nebo titul z ekonomického oboru,
můžete úspěšně získat kvalifikaci CIMA
•
pokud byla vaše původní studia zaměřena na finance nebo právo, mohou vám být u některých částí uděleny
výjimky
CIMA znamená možnost rozvoje
na mezinárodním pracovním trhu tato certifikace je uznávána
zaměstnavateli po celém světě.
Interní audit & kontroling
Svět interního auditu vyžaduje odborníky, kteří se umí přizpůsobit a přispět vlastní hodnotou
a zároveň disponují schopnostmi, které jim pomáhají správně reagovat na situace složitějšího
a náročného firemního prostředí.
Ve společnosti PwC disponujeme rozsáhlými zkušenostmi při poskytování služeb interního
auditu klientům z různých firemních prostředí a praktickými dovednostmi získanými
školením klientů. Nabízíme různé programy a kvalifikace, které vám pomohou udržet tempo
s dnešní dobou a aktuálními trendy v oblasti interního auditu:
• Programy interního auditu - základ důležitý pro každého interního auditora
• Certifikovaný interní auditor (CIA) - jediná globálně uznávaná certifikace pro interní auditory
• Certifikovaný auditor informačních systémů (CISA) – klíčová certifikace pro odborníky na audit
informačních systémů
Světla, kamera, akce...
scénář k internímu auditu
pro jiný svět
20
Programy interního auditu
O programech interního auditu
Osnovy programu jsou sestaveny tak, aby rozvíjely klíčové dovednosti a kompetence, kterými by měl
interní auditor disponovat. Účastníci během programů získají znalosti a dovednosti, které potřebují
k tomu, aby se z nich stali profesionální interní auditoři.
Naše programy pokrývají podstatné oblasti interního auditu:
• Auditní jednání a techniky interview
• Hodnocení vnitřních kontrol (COSO)
• Vytváření zpráv a komunikace
Komu jsou programy určeny?
Programy jsou vhodné pro širokou škálu odborníků v auditu. I když jsou
zaměřeny především na ‘tvrdé’ technické dovednosti nezbytné pro práci interního
auditora, zahrnují i komponenty tzv. soft skills (tzn. ‘měkkých’ dovedností).
Výhody programů interního auditu
• účastníci získají potřebné kompetence a znalosti globálních trendů - prvotřídní
znalosti pak zaručí efektivní audity v plné škále provozu, rizik a kontroly
• naše programy vám pomohou zdokonalit výkonnost a motivovat zaměstnance
neustálým rozvojem schopností a sdílením osvědčených postupů
• všichni účastníci programu získají certifikát PwC
21
Certifikovaný interní auditor (CIA)
O kvalifikaci CIA
Certifikovaný interní auditor (CIA®) je jedinou globálně uznávanou certifikací
pro interní auditory a zároveň představuje standard, na jehož základě jednotlivci
prokazují své schopnosti a profesionalitu v oblasti interního auditu. Účastníci během
programu získají znalosti, potřebné informace a dovednosti, které mohou okamžitě
aplikovat v jakékoliv organizaci či podniku.
“CIA si trvale drží svůj význam, protože po
svých kandidátech vyžaduje osvojit si schopnost
identifikovat riziko, analyzovat alternativní
prostředky a stanovit nejlepší opatření. Auditoři
CIA mají osvojeny auditorské standardy a činnosti
stejně jako principy a kontroly řízení, informační
technologie a vznikající strategie, které mohou
zkvalitnit podnikatelské prostředí a veřejný sektor.”
Kdo by měl studovat CIA?
CIA® je ideální volbou pro auditory s dlouhodobou praxí,
ale také pro budoucí manažery, kteří chtějí zvýšit svůj
kariérní potenciál a dosáhnout profesních úspěchů
v oblasti interního auditu.
Výhody studia CIA s Akademií
22
•
disponujeme širokou základnou zkušených lektorů,
odborníků na interní audit
•
účastníci si osvojí ucelený slovník obsahující
terminologii interního auditu, užitečný pro vykonání
zkoušek CIA®, a dále studijní materiály PwC
a výchozí studijní plán – díky tomu dosahují naši
studenti podstatně vyšší úspěšnosti u zkoušek,
než je celosvětový průměr
Certifikovaný auditor informačních
systémů (CISA)
Co je CISA?
Jedná se o celosvětově uznávanou značku kvality udělovanou auditorům informačních
systémů. CISA v sobě zahrnuje absolvování komplexní zkoušky a uznání pracovních a
školících zkušeností, které auditorům přinášejí vyšší uznání na trhu práce.
Komu je studium CISA určeno?
CISA je ideálním nástrojem pro profesionály v oblasti auditu
informačních systémů, řízení či zabezpečovacích systémů,
kteří mají zkušenosti s auditem informačních systémů.
Výhody studia CISA s Akademií
•
pokud plánujete přípravu na zkoušku CISA, tento
jednodenní kurz je skvělou příležitostí pro získání
klíčových informací, které pro složení zkoušky i pro
úspěšné vykonávání role auditora IS potřebujete
•
zaměřujeme se na kvalitu ve všem, co děláme - ať už
jde o lektory nebo vlastní studijní materiály
•
vlastní studijní plán pomáhá studentům dosahovat
výrazně vyšší úspěšnosti u zkoušek, než je tomu v
celosvětovém průměru
23
Daně & právo
Představujeme vám
programy unikátní
na českém trhu.
24
Tax Academy
O programu
Tento speciální devítidenní program jsme připravili s cílem pomoci našim klientům i vlastním pracovníkům
snadno porozumět základním principům, procesům, aktuálním postupům i specifickým pojmům v oblasti
české a mezinárodní daňové praxe. Cílem programu je vysvětlit všechna témata za použití ilustrativních
příkladů tak, aby jim účastníci dokonale porozuměli a zároveň byli schopni své znalosti okamžitě aplikovat
v praxi.
Obsah modulů:
Úvod do přímých daní I (daň z příjmů právnických osob, silniční daň,
daň z nemovitostí, dědická, darovací, daň z převodu nemovitostí)
Úvod do přímých daní II (daň z příjmů fyzických osob)
Mezinárodní zdanění
Nepřímé daně (DPH) a clo
Daňový řád
Komu je program určen?
Kurz doporučujeme všem, kteří chtějí získat ucelené a prakticky zaměřené
vzdělání od renomovaných odborníků v problematice daní. Program je
určen nejen úplným začátečníkům, ale i těm, kteří nechtějí, aby jim unikly
důležité souvislosti v systému daní, a potřebují získat komplexní přehled
v této oblasti.
Výhody studia Tax Academy
•
Zárukou kvality je fakt, že Tax Academy je i dlouhodobou součástí
našeho interního vzdělávání – tento kvalitní, propracovaný a ověřený
vzdělávací program chceme nyní nabídnout i firmám na českém trhu.
•
Program je na českém trhu unikátní i tím, že si osvojíte všechna
důležitá témata a pochopíte je díky jedinečným případovým studiím,
které má mezinárodní síť našich firem k dispozici.
•
Po absolvování každého modulu budete mít zdarma možnost složit
test a po dokončení celého programu pak získat PwC certifikát
prokazující úroveň znalostí stejnou, jakou mají naši daňoví poradci.
Zaměstnávání občanů EU a cizinců
O programu
Náš dvoudenní program vám pomůže se zorientovat v legislativních změnách, které
nastaly v letech 2012 a 2013 v zákonech o pobytu cizinců, zákonu
o zaměstnanosti a zákoníku práce, a jejich dopadech na vaši každodenní praxi.
Program je rozdělen do dvou dnů, přičemž účastníci se mohou zúčastnit
celého programu, či zvolit pouze ten den, jehož program je pro ně relevantní:
Den 1 Zaměstnání a pobytové povolení u občana EU
Den 2 Zaměstnání, víza a povolení k pobytu u občanů tzv. třetích zemí
Komu je program určen?
Náš dvoudenní program vám pomůže se zorientovat
v legislativních změnách, které nastaly v letech 2012
a 2013 v zákonech o pobytu cizinců, zákonu
o zaměstnanosti a zákoníku práce, a jejich dopadech na
vaši každodenní praxi.
Výhody programu
26
•
Program vyučují naši odborníci z oddělení imigračních služeb, personálních daní a právního
poradenství, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním služeb spojených s imigrační a daňovou
problematikou
•
Účastníci se kvalitně a s dostatečným časovým předstihem připraví na očekávané legislativní změny
•
Všichni absolventi programu obdrží certifikát PwC stvrzující jejich účast na tomto praktickém kurzu
Právní semináře
O seminářích
Komu jsou určeny?
Školení jsou určena jak pro právní experty,
tak pro všechny, kteří potřebují proniknout
do principů práva a udržet své znalosti v této
oblasti aktuální.
Společnost PwC patří mezi přední odborníky v oblasti právního
poradenství. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že naši
experti neustále vzdělávají sebe i své klienty a pomáhají jim
doplnit si informace o nejnovějších trendech v oblasti práva.
Naše semináře obsahují kromě teoretického výkladu i případové
studie zaměřené na aplikaci v praxi.
Aktuální témata:
Právní minimum pro manažery
Náhrada škody a podnikatel
Cestovní náhrady
Mýty a omyly v pracovním právu
Výhody právních seminářů
•
Naši právní experti, kteří vás programem provedou, mají velké zkušenosti se vzděláváním
a poskytováním právních služeb klientům převážně z farmaceutického, automobilového,
výrobního a IT sektoru;
•
Kromě mnoha reálných praktických příkladů zahrnuje školení také diskusní část, během níž
bude dostatek času na vaše otázky.
27
Specifická oborově zaměřená
školení
Každé odvětví má svá
specifika, požadavky,
strategie i problémy, jenž
by měly být při hledání
řešení diskrétně zváženy.
28
Specifická oborově zaměřená školení
O seminářích na specifická témata
Každé odvětví má svá specifika, požadavky, strategie i problémy. Naše školení týkající
se účetnictví a daňové problematiky v rámci různých odvětví vám pomohou se
připravit na nepřetržité změny trhu a lépe na ně reagovat. Oborově zaměřená školení
se mohou týkat následujících oblastí:
Průmyslová výroba
- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Stavební průmysl
- Průmyslové stroje a zařízení
Finanční a veřejné služby
- Bankovnictví a leasingové služby
- Zdravotnictví
- Pojišťovnictví
Ostatní služby
- Maloobchod a spotřebitelský průmysl
- Telekomunikace
- Služby v oblasti inženýrských sítí
Komu jsou školení určena?
Naše školení dokážeme zorganizovat tak, aby vyhovovala v podstatě každému - od úzce zaměřených specialistů
až po členy nejvyššího vedení firmy.
„Celý cyklus školení hodnotím jako velice kvalitní vzdělávací produkt, který byl naší společnosti
a konkrétním pracovníkům připraven na míru dle aktuálních potřeb. Velká výhoda celého
připraveného souboru školících bloků spočívá v důkladné přípravě jejich tématického obsahu,
odsouhlasení s klientem, a dále pak v průběhu celého školení, které je vedeno interaktivně a
průběžně reflektuje další nově vzniklé potřeby resp. okruhy témat. V neposlední řadě bychom
chtěli vyzdvihnout vysokou odbornou kvalitu všech tutorů.“
Irena Fišerová, CFO, KS Kolbenschmidt
29
Výhody školení na míru
• Formát oborově zaměřených školení je velmi efektivní, neboť oproti
standardním kurzům zde účastníci zvládnou prodiskutovat konkrétnější
a komplexnější problematiku.
• Naše oborově zaměřená školení jsou:
• VÝHODNÁ – školení můžeme uspořádat ve vámi vybraném termínu
i místě, přičemž ušetříte čas i peníze na cestování. Školení také
můžeme vést ve vámi vybraném jazyce (čeština/angličtina);
• FLEXIBILNÍ – školení může být uspořádáno v různých formách
– jako jednodenní akce nebo dlouhodobý kontinuální výukový
program;
• ŠITÁ NA MÍRU – společně projednáme a naplánujeme řešení,
které nejlépe odpovídá požadavkům vaší organizace, s cílem splnit
očekávání a potřeby zaměstnanců i podniku;
• ODBORNĚ VEDENÁ – programy vedou profesionálové na české
účetnictví a daně, kteří disponují rozsáhlými lektorskými
i praktickými zkušenostmi z daných odvětví;
• PRAKTICKÁ - v programu budou zahrnuty konkrétní příklady
z vašeho oboru.
30
Lidské zdroje
Členství v CIPD vám umožní udržet krok
s dynamickým rozvojem oblasti lidských
zdrojů a zajistí vám vyšší profesní
uznání na pracovním trhu.
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
je největší celosvětově uznávanou profesní organizaci zaměřenou na HR a rozvoj s více než 135,000 členy, jenž poskytuje
podporu těm, kdo jsou zodpovědní za řízení a rozvoj pracovníků v organizaci, s cílem zvýšit trvalý výkon organizace
prostřednictvím lidských zdrojů, formováním myšlení, vedením praxe a zvyšováním způsobilosti HR v rámci dané profese.
Co je to “CIPD Centre of Excellence”?
V rámci Akademie při PwC máme roky zkušeností s poskytováním mezinárodně uznávaných kvalifikací v různých oborech
včetně řízení lidských zdrojů v České republice i v celém regionu střední a východní Evropy. Naši tutoři jsou uznávanými a
certifikovanými odborníky v oblasti HR, kteří disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti vyučování a práce s lidmi.
Abychom dosáhli co nejvyšší úrovně odborné způsobilosti napříč celou řadou oborů, nabízíme kvalifikace jednotlivcům
v různé fázi kariéry, aby se mohli zdokonalovat v jimi vybraném oboru HR nebo oboru vzdělávání a rozvoje (Learning and
Development - L&D):
Human Resources (HR)
Learning & Development (L&D)
Pokročilá úroveň
(postgraduální)
CIPD Postgraduate Diploma
in Human Resource Management
CIPD Postgraduate Diploma
in Learning and Development
Středně pokročilá úroveňs
CIPD Diploma
in Human Resource Management
CIPD Diploma in Learning
and Development
Základní úroveň
The CIPD Certificate in Human
Resource Practice (CHRP)
The CIPD Certificate in Learning
and Development Practice (CLDP)
31
The CIPD Certificate in Human
Resource Practice (CHRP)
Co je CHRP?
CIPD Certificate in HR Practice (CHRP) vám zajistí ucelené informace
o všech problematikách v oboru HR. Program je členěn na tři moduly
(v celkové délce 9 dnů) a lze ho absolvovat během jednoho roku. Díky
nabytým vědomostem a dovednostem budete moci po získání certifikátu
směřovat k profesnímu členství v asociaci CIPD (CIPD membership).
Komu je certifikace určena?
Základní certifikát je vhodným nástrojem pro všechny, kdo se s oborem
HR teprve seznamují, ale také pro zaměstnance v oboru HR, kteří si chtějí
rozšířit profesní znalosti a ve své kariéře pokračovat výše s příslušnou
odbornou způsobilostí.
Výhody programu CHRP
•
Certifikace CIPD slouží jako známka profesní
způsobilosti daného odborníka v oboru lidských
zdrojů, rozšiřuje kariérní možnosti a poskytuje
množství dalších výhod.
•
Během programu si zdokonalíte základní znalosti
problematiky HR, získáte jistotu a také další přidanou
hodnotu pro svou práci v tomto oboru.
•
CIPD vymezuje formy kvalitní práce v oboru lidských
zdrojů a tím také vše, co by odborníci v HR měli znát
a činit v různých fázích své kariéry, ať se jedná o
všestranné nebo odborně zaměřené HR pracovníky
na mezinárodních či místních pozicích.
32
Postgraduální diplom z oboru
řízení lidských zdrojů
CIPD Postgraduate Diploma
in HR Management
Komu je program
určen?
Studium vás připraví na úspěšné vykonávání mnoha rozličných profesí
v oblasti řízení pracovníků a personálního rozvoje. Program se skládá
ze sedmi workshopů, jež se konají během období šestnácti měsíců.
Všechny moduly se věnují podstatným součástem problematiky HR,
jako jsou zdroje, vztahy, odměny, vzdělávání a rozvoj. Zároveň se
zabývají koncepcemi řízení z obecného i firemního hlediska a významu
řízení lidských zdrojů v České republice, přičemž se opírají
o mezinárodní srovnávací analýzy.
Program je určen řídícím pracovníkům v oboru
řízení lidských zdrojů s vysokoškolským titulem či
kvalifikacemi odpovídajícími univerzitnímu vzdělání
a zároveň s alespoň pětiletou pracovní zkušeností v
oblasti HR nebo jinou odpovídající praxí.
Výhody studia CIPD postgraduálního diplomu
•
CIPD propaguje nové metody řízení lidských zdrojů, díky nimž pomáhá zlepšit výkon organizacím různých velikostí.
•
Posoudíte vliv kontextových změn na postupy při pracovněprávních vztazích a na výkon organizace z pohledu manažera a
získáte tak náležitou představu o tvorbě a implementaci efektivních procesů a strategií v oblasti zaměstnaneckých vztahů.
•
Program je zaměřen nejen na praktická témata jako je nábor, výběr, udržení zaměstnanců či výpovědi, ale také na samotné
strategie, které vás vybaví vědomostmi a schopnostmi tolik potřebnými pro zajištění zdrojů a řízení talentů v globálním
kontextu.
•
Studium s Akademií vám dává příležitost čerpat ze znalostí celosvětové sítě PwC.
„Myslím, že nejdůležitější věc,
kterou si beru od CIPD, je poznání,
že mohu něco změnit.“
„Pomáhá mi to den co den –
sestavovali jsme přehled KPIs
a zároveň studovali HR měřítka
a kritéria hodnocení. Výsledkem
byly správně nastavené KPIs a to
za polovinu času!“
„Je to tvrdá práce, ale všechno to
úsilí stojí za to. Především je to
skvělá týmová zkušenost
ve skupině HR profesionálů.“
Zpětná vazba účastníků programu CIPD Postgraduate Diploma a HRM workshopů pořádaných ve spolupráci
s Nottingham Business School Akademií při PwC v Praze.
Projektový management
“Everest je pro mne, a věřím, že i pro zbytek světa,
symbolem překonání hranic bránících v dosažení
snu.”
Tom Whittaker (1948, Anglie)
Akademie vám přináší jedinečný zážitek v oblasti
projektového řízení.
Účelem našeho jedinečného programu je prohloubit vaše dovednosti v oblasti projektového řízení a vybavit vás
nejnovějšími znalostmi a nástroji, které budete moci okamžitě použít.
Vyberte si ze tří úrovní v závislosti na vašich aktuálních
dovednostech a potřebách:
1.Vrchol – účelem tohoto kurzu je připravit projektové manažery na složení zkoušky vedoucí k získání
certifikace PMP (Project Management Professional);
2.Výškový tábor – pokročilý kurz určený těm, kteří hledají efektivní nástroje projektového
managementu, návody, doporučení a osvědčené postupy;
3.Základní tábor– kurz je určen všem těm, kteří v rámci svých povinností musí řídit nejrůznější
projekty, ale také úplným nováčkům v této oblasti.
35
Základní tábor:
Projektový management - základní kurz
O programu
Akademie vám nabízí jedinečný zážitek v oblasti projektového řízení. Po absolvování
našich kurzů budete úspěšně zvládat nejdůležitější koncepce, procesy i techniky
projektového řízení. Díky tomu se naučíte vést projekty ke zdárnému konci s menším
vypětím a ve stanoveném čase, rozpočtu a dle specifikace.
Po absolvování kurzu budete schopni:
•
•
•
•
•
odhadnout a naplánovat dílčí úkoly na potřebné úrovni podrobnosti
pochopit účastníky projektu a řídit je
monitorovat a reportovat postup projektu
zmírnit rizika pro realizaci projektu
zvýšit výkonnost projektového týmu a řídit projekt tak, aby bylo dosaženo
očekávaných cílů
Komu je kurz určen?
Kurz je určen nejen pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti řízení projektů
o nové dovednosti a současné nástroje, ale i pro nováčky v tomto oboru.
Výhody studia s Akademií
•
•
•
•
36
Seznámíte se s metodikou a osvědčenými postupy projektových manažerů
Projektoví manažeři naší společnosti vás naučí své tipy a triky - vašimi lektory budou vybraní specialisté PwC
s rozsáhlými zkušenostmi ve vzdělávání a poskytování poradenských služeb v oblasti projektového řízení a jeho
implementaci
Vyzkoušíte si modelové situace projektového řízení, a to jak aktivně, tak v roli pozorovatele
Ze školní lavice si na vlastní kůži vyzkoušíte reálné úkoly při řízení projektů
Vrchol:
Project Management Professional (PMP)
Co je PMP?
Kvalifikace Project Management Professional (PMP®)
pod záštitou Project Management Institutu (PMI)
představuje jednu z nejuznávanějších certifikací
pro profesionály v oboru projektového řízení. Držením
kvalifikace PMP® prokazujete, že máte ty nejlepší
zkušenosti, vzdělání a způsobilost k řízení projektů.
Komu je kvalifikace určena?
Pokud jste zkušený projektový manažer,
který hledá cestu jak prokázat své schopnosti,
zatraktivnit svůj profil pro zaměstnavatele
a maximalizovat svůj potenciál, kvalifikace PMP
je tou správnou volbou pro vás.
Výhody studia s Akademií
•
•
•
•
•
Seznamte se s metodologií a nejlepšími praktikami zkušených projektových manažerů
Seznamte se s nejnovějšími tipy a triky v oblasti řízení projektů od expertů PwC
Vyzkoušejte si realizaci jednotlivých úkolů při vedení projektů ve cvičném prostředí
Podělte se o zkušenosti a seznamte se s projektovými manažery, kteří působí u našich významných klientů
Zkušení lektoři vás pomocí osvědčených metod připraví na zkoušku PMP® tak, abyste ji úspěšně složili!
37
Manažerské a obchodní
dovednosti
V dnešní době jsou měkké
dovednosti zásadní ve všech
oblastech našich osobních
i profesních životů.
38
Semináře “Soft skills”
O seminářích
Semináře zaměřené na rozvoj měkkých dovedností (tzv. soft skills) pomohou účastníkům stanovit si vlastní
cíle v osobním i manažerském růstu. Všechny semináře jsou vysoce interaktivní a zahrnují ty nejlepší
techniky a modely v oblasti měkkých dovedností.
Naše portfolio zahrnuje například témata:
Coaching na pracovišti
Komunikační dovednosti - asertivita
Přesvědčovací dovednosti
Vedení a motivace lidí
Prezentační dovednosti (Základní/Pokročilý kurz)
Time Management
Komu jsou semináře určeny?
Semináře jsou určeny téměř všem - lidem ve vedoucích pozicích,
kteří chtějí úspěšně řídit, koučovat a motivovat ostatní, ale i dalším
zaměstnancům, kteří chtějí zvýšit schopnost vlastní efektivní
komunikace.
Výhody seminářů soft skills
•
•
•
Všechny semináře jsou vysoce interaktivní a využívají ty nejlepší
techniky a modely měkkých dovedností
Odborníci společnosti PwC, kteří semináře vedou, mají dlouholeté
zkušenosti s koučinkem, motivačními programy a s individuálním i
týmovým vedením
Budete si moci vyměnit zkušenosti s ostatními účastníky, a to napříč
celým spektrem pracovních pozic, firem i oborů
Soft skills - programy šité na míru
O programech na míru
Pro zvýšení výkonnosti vašeho pracovního týmu jsme schopni sestavit školení na míru
v jakékoliv oblasti obchodních a manažerských dovedností. Kurz připravíme a
odškolíme podle vašich představ.
Příklady
témat:
MBTI typologie a týmová spolupráce
Work-out® – Řešení problému v rámci týmu
Budování efektivního týmu
SDI typologie (Strength Development Inventory)
Efektivní zpětná vazba
Prezentační dovednosti (základní - pokročilá úroveň)
Prodejní dovednosti (základní - pokročilá úroveň)
Vyjednávací dovednosti (základní - pokročilá úroveň)
Efektivní komunikace
Školící dovednosti
Stress Management & Psychohygiena
Komu jsou školení určena?
Školení může být ušito na míru komukoliv – jak pracovníkům v odborných pozicích, tak pro nejvyšší vedení
společnosti.
Výhody programů šitých na míru
• Ušetříte čas i peníze - cena programů se odvíjí od počtu dní, ne od počtu účastníků;
celý tým tak proškolíme za fixní částku a účastníci se nebudou muset vzdalovat z
pracoviště na dlouhou dobu
• Obsah šitý na míru - kurz je přizpůsoben specifikům vaší organizace, interní informace
tak mohou být probírána diskrétně
40
• De-briefing - po kurzu lze probrat jakékoliv konkrétní otázky, které vyvstanou poté,
co účastníci vstřebají informace získané v průběhu kurzu
Coaching for Business
O programu
Po absolvování programu vám bude účel, cíl i povaha koučinku mnohem
jasnější. Program vás naučí, jak pomoci svým podřízeným k dosažení jejich
cílů, jak podporovat a řídit jejich vlastní odpovědnost a v neposlední řadě
budete schopni vyvinout svůj vlastní koučovací model.
Komu je program určen?
Program je zaměřen na manažery, kteří nemají žádné nebo
jen malé zkušenosti s koučováním, ale chtějí spolu se svým
týmem dosahovat vyšších výkonů. Pomůže také organizacím,
které chtějí u svých řídících pracovníků zdokonalit schopnost
facilitativního vedení a zajistit perfektní výkon všech svých
pracovníků.
Výhody studia s Akademií
•
Řešení konkrétních otázek, které můžete
využít v praxi
•
Zkušení lektoři s certifikáty koučování
•
Sdílení zkušeností a příležitost k navazování
nových kontaktů z řad předních klientů
•
Rozvoj vlastních koučovacích schopností
za pomoci respektovaných profesionálů
•
Úspěšní absolventi programu mohou dále
využít nabytých znalostí v diplomovaném
programu společnosti PwC ‚Diploma in
Executive Coaching
41
Péče o zákazníky
Výhody školení
•
•
•
O školení
Během tohoto jednodenního školení se naučíte:
• Sladit vlastní očekávání s očekáváním zákazníka
k zajištění vzájemné spokojenosti
• Využívat efektivní komunikaci v multikulturním prostředí
a zvládat jednání s náročnými zákazníky
• Systémově zavést profesionální přístup a řízení kvality
42
Školení vedou odborníci PwC s praktickými zkušenostmi
z oblasti zákaznických služeb v maloobchodě i v B2B
prostředí
Je to jen o vás - díky interaktivnímu přístupu budete i
po odchodu z učebny schopni zdokonalit vlastní praxi
Můžete si vyměňovat zkušenosti a seznamovat se
s profesionály z různých oborů
Komu je školení určeno?
Vaši zákazníci jsou všude kolem vás: klienti uvnitř i vně
vaší společnosti, váš vedoucí i kolegové. Všichni denně
poskytujeme zákaznický servis, a proto může toto školení
pomoci zdokonalit dovednosti doslova každého z nás.
Jsme tu pro vás
Pokud byste si přáli získat jakékoliv další informace o našich kurzech, kvalifikacích
a řešeních na míru, navštivte prosím naše stránky www.pwc.cz/academy nebo nás
kontaktujte přímo na adrese [email protected]
Helena Holá
Business Development Assistant Manager
[email protected]
tel.: +420 251 152 026
Veronika Prášková
Business Development Senior Specialista
[email protected]
tel.: +420 251 152 033
Lucie Kašparová
Koordinátorka klientských kurzů
[email protected]
tel.: +420 251 152 034
Veronika Novotná
Koordinátorka ACCA kurzů
[email protected]
tel.: +420 251 152 446
Akademie
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, Praha 4 - Pankrác
[email protected]
www.pwc.cz/academy
www.pwc.cz/academy
© 2015 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
Fly UP