...

i sedulus i esse. frosi, t 0. Al maestro sembra che gli scolari saranno

by user

on
Category: Documents
112

views

Report

Comments

Transcript

i sedulus i esse. frosi, t 0. Al maestro sembra che gli scolari saranno
E S E R C I Z I A2R I O
Cannensi clades
hanc urbem videre subito uno incendio concidentem. (Cic.) 9. Reddita esseaequa
le circostanze)
videbatur 11-w.y,1gMuSa, quae honestà.natura videntur esse,temporibus (= secondo
(Sen') 12'
quamTossúmus.
posse
plus nobis videmur
fiunt non honesta*icic.)il l/É"r" (generalmente)
magnam mihi
perficiam prof".to ut id'u\fique nostrum commodissimum essevideatur. (Cic.)$.r1o
iàterdum supra nubes
videbatur gloriam consecutusesse.(Cic.) 14. Caesarsilivisus est per quietem
'{gl etttonius non fugisse a Mutina videtur, sed
volitare, alias (aw.) cum Iove dextranliungere. (Svet.)
essevidebatur,
locum belti gerendi mutavisse. (Cic.{S Tyrus facilius Alexandri societatem acceptura
vexata
praedonibus
barbaris
a
quam imperium. (Curt.) 17. Aedes vilnervae a Verre sic spoliata est, ut
dirlo) superare divos,
essevideatur. (cic.) l g. Ille mi par essed.eovidetur, / / tlle, si fas est (= seè lecito
spectat et audit. (Catull')
te
/ / qursed.ensadversus (difroite)identidem (continuamente) / /
@E@
t.
Completo lo griglio, dopo over volfoc l e frosi,come nell'esemPio.
Mi sembra che tu sia laborioso.
= Tu sembri a me...
i
Tu
i
vlderls
i mlnl
i sedulusi esse.
2. Ti sembra che io sia laborioso.
= Io sembro a te...
3. Mi sembra di esserelaborioso.
= Io sembro a me...
4. Ti sembra di essere laborioso.
= Tu sembri a te...
5. A Clodio sembra di esserelaborioso.
= Clodio sembra a sé...
ó. Ci sembra che siate laboriosi.
7. Vi sembra che siamo laboriosi.
8. Ci sembra che gli scolari siano laboriosi'
9. Agli scolari sembra di esserelaboriosi'
t 0. Al maestro sembra che gli scolari saranno
laboriosi.=
Anolizzo e troduci le seguenti frosi'
Eg@t
io sia stato troppo piso' 2' agltantichi
l. Mi sembra di esserestato laborioso; ate,invece, sembra che
volere degli dèi. 3' sembra che le lettere
poeti sembrò che le mura di Troia fossero state abbattute per
è uno scrittore così chiaro (dilucídus)'che
dell,alfabeto siano state inventate dai Fenici. 4. senofonte
che i Romani fossero stati sconfitti
sembra che le stesseMuse parlassero per bocca sua. 5. sembrava
degli elefanti'
da Pirro perché non avevano sopportato la vista (conspectzs)
18
I
PERCoRS0
2
,
:,
Costruzione
impersonale
di videor
Bfi'tCnbfir Trqduci Ie sgguenfi frosi (videor nello costruzione impersonole e nelle espressioni
porentetiche).
,
@Nrrnc mihi est visum,ile: senfute aliquid ad te conscribere. (Cic.) ZJOpti*um visum est ad
Hannibalem legatos mitti. ftiv.fJ)Turpe
mihi ipsi videbatur in eam urbem me audere reverti, ex
qua Brutus cederet. (Cic) 4. Mihi rectiu-$ videtur ingenii quam virium opibus gloriam quaerere.
(Sall.) 5. Quirites, regem breate:ita patribus visum est. (Liv.) 6. Ipsum consulem Romae manere ad
conscribendos omnes qui arma ferre possent optimum visum est. (_Liv.)7. Romulo cum visum esset
utilius solum quam cum.altéro t"gr,ure, fiatrem interemit. (Cic.@Tutius Alexandro visum est se
dubiae fidei medici credere, quam indubitato morbo perire. (Curt.) 9. Nullo ab nostris dato responso,
ubi visum es! Galli sub vesperum dispersi ac dissipati discedunt. (Caes.) t 0. Non incommodum
videtur non praeterire Flarnilcarem et Hannibalem, quosìet animi magnitudine et calliditate omnes
in Africa natos praestitisse constat. (Nep.) I l. Scito magna me affici laetitia, quod tibi videtur fore
ut Tiro noster quam prirnum convalescat.(Cic.) l2.Senatus decrevit ut P. Sgpio pacem cum populo
Carthaginiensium quibus legibus (condizioni) ei videretur faceret. @iv.)f3)Hinnibal
ex captivis
nostris electos decem Romam misi! ut, si populo Romano videretur, perrìlatio fiéret captivorum.
(Ge11.)
14. Si ad honestaterhnati sumus, ut Zenoni visum est,ea sola expòtendaest. (Cic.flB)òbiurgavi
senatum, ut mihi visus sum, sufiuna cum auctoritate. (Cic.)
l5+.tC7fril Netlo lroduzionedelle frosi che seguono cqncetto le forme errofe (riepilogosul
verbo videorl.
l. Segui,seti sembra, ilmio consiglio.
Adhíbe,
si tibi :;f;;;:
i;i;;;;,
meum.
:;td,;i;"i, i,iilrtlrii, i consitium
2. Seguiremo, se ci sembrerà opportuno, i tuoi consigli.
Adhibebímus,
si nobis:r;;;;bi;";: :r;l;;ii;;,
3. I tuoi consigli, come ;
;;;;.;
consitiatua,ut *ihi i;i;;;;i,
;;
;
i.';r:;;;iit,
i consiliatua.
;;;.
i"r:ia,*"; i';;:l;;;;,
:;;:;;;;i"'i
noui,utirissimafuerunt,
4. Ai Galli sembrav"dt ;;;; ;; ;;ril;;.
;
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T
i Gallis aidebatur i Galli sibí aidebantur i urbemiam cepisse.
l--------___---_----_---_,-_---l
_--_--_---------_--____.i
5. Se sembrerà bene al senato, si farà lo scambio dei prigionieri.
i-------"----"--
---------------ì
--------;
captiaorum
ftet'
i Fi:9?!!yl:!!i ;i:l: 9Tt:i fl :!??Yi?llyyyf!!:. i permutatio
6. Al console sembrò opportuno occupare il monte.
t---------------
--Ì-------------
-*--.-----:
i Consuliaisum est i Consulsibi aisuse:st i montemoccupnre.
1,---------------------:----------l--------,----
7. A Cesaresembrò di volare sopra le nubi.
i---------------
---------ì
supra
nubes
ootitare.
glt.-_i
i9!::?l p:yjy!:y:y.:!: _cy:ff o_i?yf
19
Fly UP