...

A PE` SOPET Mi sôn sì, che pist la tèra, mentre march, mentre march

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

A PE` SOPET Mi sôn sì, che pist la tèra, mentre march, mentre march
A PE' SOPET
Mi sôn sì, che pist la tèra,
mentre march, mentre march për tôrné a cà
già mè nonô ô'l'è 'ndà 'n guèra
mac che chiel, bônòm, 'n guèra l'è sciôpà.
Côn la fioca o'l sôl ch'ô pica a pé sôpèt.
A disdöt agn la vita è mèra
da mangè: patate, siôle mal tajà.
për lavese, na bialèra,
perciò mi, da la famija, sôn scapà,
Côn la fioca o'l sôl ch'ô pica a pé sôpèt.
I-j'hö lassà l'amour che i-j'ava,
sono andato a far l'eroe, a fè 'l soldà!
Dal trenìno, dal trenin che subiàva,
bella ciaô, adieu mamàn, 't salut papà!
Côn la fioca o'l sôl ch'ô pica a pé sôpèt.
Qôatr mèis dòp, al frônt, piôràva
e t'lô giur, 'n afè parej j-chërdàva pa
da lassù 'l fusì ô sparàva
e la fiòca ha piàt 'n côlôr empôrpôrà.
Côn la fioca o'l sôl ch'ô pica a pé sôpèt.
Ma ades sôn sì, e pist la tèra
mentre marc e mentre cant e tôrn a cà!
Scôt-me mì, và nèn 'n guèra,
't'lô dìs mì, che da la guèra sôn tôrnà!
Scôt-me mì, ti và nèn 'n guèra,
't'lô dìs mì, che da la guèra sôn tôrnà!
Côn la fioca o'l sôl ch'ô pica a pé sôpèt.
Côn la fioca o'l sôl ch'ô pica a pé sôpèt.
Fly UP