...

TYÖMAAN RISKIKARTOITUS JA -ANALYYSI 0 (linkki välilehdelle)

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

TYÖMAAN RISKIKARTOITUS JA -ANALYYSI 0 (linkki välilehdelle)
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
Sivu 1 (8)
TYÖMAAN RISKIKARTOITUS JA -ANALYYSI
LIITE 2/1
(linkki välilehdelle)
As Oy Kirjokulma
Tomi Leinonen
4.3.2012
Määritä riskit tehtäville (keltainen taustaväri) välille 0 (ei riskiä) - 5 (suuri riski)
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Kohde:
Laatijat:
Pvm:
Päivitys pvm
ja päivittäjä:
Tekninen
Aikataulu
Hankinta
Työturvallisuus
Talous
Riskin tarkennus
Ehkäisevät toimenpiteet
Työmaa ahdas, ympärillä liikkuu
paljon yleisöä ja liikennettä. Kadun
kevytliikenne joudutaan ohjaamaan
työmaan kohdalta kadun toiselle
puolelle.
Turvallisuuteen ja logistiikkaan
kiinnitettävä erityistä huomiota,
TR-mittaus viikoittain, nostotyöt
suunniteltava huolellisesti.
Kevytliikenne ohjattava
molemmin puolin työmaata
kadun toiselle puolelle.
YLEISET RISKIT
KOHTEEN PERUSTIEDOT
0
0
4
4
8
OSAPUOLET
0
0
0
0
0
SOPIMUS
0
0
0
0
0
TALOUS
0
0
0
0
0
AIKATAULU
0
6
0
0
0 Rakennusajan pituus suhteellisen
lyhyt. Haasteita logistiikan ja
nostojen suhteen.
Laajuus
Rakennustyyppi (kerrostalo, rivitalo, hotelli, koulu yms.)
Uudiskohde
Peruskorjauskohde
Rakennusajan pituus
Rakentamisen aloitusajankohta
Välitavoitteiden määrä ja tiukkuus
Vuodenaika
3
3
Logistiikka ja nostot
suunniteltava huolellisesti.
Vastuu
Tehty pvm.
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Sivu 2 (8)
Tekninen
SUUNNITELMAT
Aikataulu
0
OMAT RESURSSIT
TEKNIIKKA
0
MUUT TEKIJÄT
0
Hankinta
Työturvallisuus
0
0
0
0
0
0
0
Talous
Riskin tarkennus
0
0
0
0
0
0
Ehkäisevät toimenpiteet
Vastuu
Tehty pvm.
LIITE 2/2
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Sivu 3 (8)
Tekninen
Aikataulu
Hankinta
Työturvallisuus
Talous
Riskin tarkennus
Ehkäisevät toimenpiteet
MAANRAKENNUSVAIHE
Tehty pvm.
LIITE 2/3
6
Irrotetut materiaalit niputettava
0 Vanhan vesikatteen purkutyö,
irrotettava kate voi pudota helposti. ja sidottava kiinni heti
irrotuksen jälkeen. Huomioitava
tuulen vaikutus.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAA- JA KALLIOVAHVISTUS
0
0
0
0
0
TÄYTTÖ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALUEEN PINTARAKENNETYÖ
0
0
0
0
0
ALUEVARUSTETYÖ
0
0
0
0
0
RAIVAUS JA PURKU
0
0
0
MAANKAIVU
0
0
LOUHINTA
0
PAALUTUS
3
3
Onko kohteessa vaativia purkutöitä ?
Onko purettavissa materiaaleissa terveydelle vaarallisia aineita?
Raturva
Onko tehtävässä työturvallisuusriskiä?
PUTKIASENNUS
Vastuu
0
0
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Sivu 4 (8)
Tekninen
Aikataulu
Hankinta
Työturvallisuus
Talous
Riskin tarkennus
PERUSTUSVAIHE
Ehkäisevät toimenpiteet
Vastuu
Tehty pvm.
LIITE 2/4
MUOTTITYÖ
0
0
0
0
0
RAUDOITUS
0
0
0
0
0
BETONOINTI
0
0
0
0
0
PINTABETONITYÖ
0
0
0
0
0
BETONIELEMENTTITYÖ
0
0
0
0
0
PIIKKAUS JA PAIKKAUS
0
0
0
0
0
BETONIPUMPPAUS
0
0
0
0
0
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Sivu 5 (8)
Tekninen
Aikataulu
Hankinta
Työturvallisuus
Talous
Riskin tarkennus
Ehkäisevät toimenpiteet
RUNKO- JA VESIKATTOVAIHE
Tehty pvm.
LIITE 2/5
MUOTTITYÖ
0
0
0
0
0
RAUDOITUS
0
0
0
0
0
BETONOINTI
0
0
0
0
0
PINTABETONITYÖ
0
0
0
0
0
BETONIELEMENTTITYÖ
0
0
0
0
0
PIIKKAUS JA PAIKKAUS
0
0
0
0
0
BETONIPUMPPAUS
0
0
0
0
0
7
0
0
6
METALLIELEMENTTITYÖ
0
0
0
0
0 Raskaat teräsrunkopalkit joudutaan Suunniteltava nostojen
nostamaan ajoneuvonosturilla
ajankohta huolellisesti, sekä
kadulta rakennuksen katolle.
estettävä yleisön pääsy
nostojen aikana
työskentelyalueelle.
0
METALLIRAKENNETYÖ
0
0
0
0
0
MUURAUS- JA KIVITYÖ
0
0
0
0
0
PUURUNKOTYÖ
0
0
0
0
0
TERÄSRUNKOTYÖ
Onko teräsrunkotyöt erityisen vaativia?
Onko tehtävässä työturvallisuusriskiä?
Vastuu
3
4
3
3
Raturva
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Sivu 6 (8)
Tekninen
Aikataulu
Hankinta
Työturvallisuus
Talous
Riskin tarkennus
0
0
0
3
3
6
0 Korkea rakennus, yleisö kulkee
rakennusksen vieritse.
0
0
0
3
4
7
0
OVI- JA IKKUNATYÖ
0
0
0
VÄLISEINÄ- JA LEVYTYÖ
0
0
0
0
0
SISÄPUUTYÖ JA KALUSTEASENNUS
0
0
0
0
0
LÄMMÖN- JA ÄÄNENERISTYS
0
0
0
0
0
VEDENERISTYS
0
0
0
0
0
SAUMAUS
0
0
0
0
0
PALOSUOJAUSTYÖ
0
0
0
0
0
VESIKATTOTYÖ
Onko vesikattorakenne tavallista vaativampi?
Onko runko- tai vesikattotöissä normaalia suurempi aikatauluriski?
Onko tehtävässä työturvallisuusriskiä?
YLEISET
SISÄVALMISTUSVAIHE
0
Ehkäisevät toimenpiteet
Varottava materiaalien
tippumista. Huomioitava tuulen
vaikutus.
Vastuu
Tehty pvm.
LIITE 2/6
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Sivu 7 (8)
Tekninen
Aikataulu
Hankinta
Työturvallisuus
Talous
Riskin tarkennus
RAPPAUS
0
0
0
0
0
TASOITETYÖT
0
0
0
0
0
MAALAUS
0
0
0
0
0
PINTALATTIATYÖ
0
0
0
0
0
LAATOITUS
0
0
0
0
0
MATTOTYÖ
0
0
0
0
0
MASSAPÄÄLLYSTYS
0
0
0
0
0
PARKETTITYÖ
0
0
0
0
0
Ehkäisevät toimenpiteet
Vastuu
Tehty pvm.
LIITE 2/7
Työmaan toimintasuunnitelma
liite 1: Riskikartoitus ja - analyysi
to
de
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
n
s
to ais
de
r
nn isk
i
m
ä
er kö
ki
is
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
n isk
i
m nä
k
er
ki öis
t
y
ko t ä
y
ko vyy s
n
s
to ais
de
r
nn isk
äk i
m
öi
er
s
ki
ttä yys
ko
vy
ko
y
na s
is
to
ris
de
ki
n
m nä
er kö
ki
is
ko ttä yys
ko vyy
na s
is
ris
ki
Sivu 8 (8)
Tekninen
Aikataulu
Hankinta
Työturvallisuus
Talous
Riskin tarkennus
ALAKATTOTYÖ
0
0
0
0
0
LASITUS
0
0
0
0
0
YLEISET
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0 Pölyn ehkäiseminen työmaalla.
Ehkäisevät toimenpiteet
0
MUUT
0
Pölynhallinta
0
0
3
3
Tehty pvm.
LIITE 2/8
VIIMEISTELY- JA LUOVUTUSVAIHE
YLEISET
Vastuu
Työmaa imuroidaan päivittäin,
työssä tulevat jätteet kerätään
jäteastioihin heti työn päätyttä
ja työkoneet varustetaan
Fly UP