...

CAMERIERE … l`arte del servire

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

CAMERIERE … l`arte del servire
La professione di cameriere è una delle più
interessanti se intesa ed esercitata con la
consapevolezza della sua accezione più nobile - il
mettersi al servizio delle persone. Poche altre
professioni sanno regalare la possibilità di
un’empatia immediata con le persone e sanno
insegnare così tanto sulla vita” (Massimo Feruzzi)
CAMERIERE …
l’arte del servire
Scheda corso Durata Stage Certificazione Riservato a Titolo di studio Sede Periodo Frequenza ed orario Non si tratta solo d i distribuire i p asti e le bevande o di allestire i tavoli e ornare la sala del ristorante. Saperlo fare in modo cordiale, rapido e professionale è l’arte del servire. Il cameriere trova lavoro presso trattorie, ristoranti, pizzerie, bar, osterie, caffetterie e alberghi. Tra i suoi compiti professionali: • accogliere cordialmente il cliente; • presentare il menù illustrando le caratteristiche dei piatti; • registrare l’ordinativo; • predisporre la mise en place e la linea di servizio del bar; • distribuire in sala pasti e bevande; • preparare e servire al banco e ai tavoli del b ar bevande, caffetteria e altro. Le materie di studio • culturali: lingue (italiano, sloveno, tedesco, inglese), matematica, storia, diritto-­‐
economia, informatica. • professionali: tecniche di sala, merceologia e tecnologia alimentare, igiene alimentare, tecniche di servizio sala, abbinamento cibo-­‐vino, preparazione cocktail, gestione delle scorte, comunicazione, gestione aziendale. 3 anni (3000 ore) Nel secondo (160 ore) e terzo (240 ore) anno formativo Qualifica di formazione professionale di terzo livello europeo Ragazzi/e 14-­‐18 anni di ogni nazionalità Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza m edia) Trieste e Gorizia Da settembre a giugno Da lunedì a venerdì, m attina e pomeriggio; sabati liberi Per informazioni e iscrizioni contatta le sedi di Ad formandum TRIESTE – TS Via Ginnastica 72 34142 Trieste Tel. +39.040.566360 Fax + 39.040.579010 [email protected] GORIZIA -­‐ GO Corso Verdi 51 34170 Gorizia Tel. +39.0481.81826 Fax + 39.0481.545809 [email protected] 4
“Poklic natakarja je eden najbolj zanimivih;
razumeti in opravljati ga je treba z zavestjo o
njegovi plemenitosti - biti na razpolago ljudem.
Redki so poklici, ki nudijo možnost takojšnjega
sozvočja z ljudmi in lahko naučijo marsi kaj o
življenju.”
Massimo Feruzzi
NATAKAR …
umetnost strežbe
Porazdeliti hrano in pijačo, urediti prostore, pripraviti mize in bifeje. Postreči in ugoditi gostu na prijazen in strokoven način … To je umetnost strežbe. Natakar se zaposli v gostilnah, restavracijah, picerijah, barih, kavarnah, hotelih in drugih gostinskih objektih. Njegove strokovne naloge so: • prisrčna dobrodošlica gostom; • predstavitev jedilnega lista; • sprejem naročila; • porazdelitev obrokov in pijače v jedilnici; • priprava mise en place in storitve, povezane s pripravo jedilnice; • priprava računa. Predmeti: • splošni predmetnik: jeziki (slovenščina, italijanščina, nemščina, angleščina), m atematika, zgodovina, pravo in ekonomija, računalništvo; • specifični predmeti: natakarska teorija in praksa, blagoznanstvo in prehrambena tehnologija, prehrambena higiena, abinacija pijače s hrano, priprava koktajlov, upravljanje zalog, komunikacija, upravljanje podjetja. O tečaju Trajanje Stage Diploma Namenjen je Vstopni pogoji Sedež Obdobje Urniki 3 leta (3000 ur) V drugem (160 ur) in v tretjem (240 ore) letniku Diploma poklicne kvalifikacije tretje evropske stopnje Mladim od 14. do 18. leta katere koli narodnosti Diploma nižje srednje šole Trst in Gorica Od septembra do junija Od ponedeljka do petka, zjutraj in popoldan; sobote so proste. Za informacije in vpis obišči nas! TRST – TS Ul. Ginnastica 7 2 34142 Trst Tel. +39.040.566360 Fax + 39.040.579010 [email protected] GORICA -­‐ GO Korzo Verdi 51 34170 Gorica Tel. +39.0481.81826 Fax + 39.0481.545809 [email protected] 5
Fly UP