...

MOKHOA OA HO ETSA TEMO EA MEKOTI (Pothole)

by user

on
Category: Documents
41

views

Report

Comments

Transcript

MOKHOA OA HO ETSA TEMO EA MEKOTI (Pothole)
Methati ea ho etsa potholing/steps
MOKHOA OA HO ETSA TEMO
EA MEKOTI (Pothole)
Temo ea mekoti ke eng?
Potholing ke mokhoa oa ho lema masingoowa ka ho etsa mekoti moo lijalo li
jaloang feela. Mekoti ena e etsoa feela moo ho tlo jaloa mme le manyolo a
tseloa feela kahara mekoti eno ea temo, mme hona ho thibela tsenyo ea
manyolo le khoholeho ea mobu.
75 cm
75 cm
75 cm
75 cm
• Cheke sekoti moo o entseng lefito.
• Mokoti ke mong o be botebo ba 30
cm le pophara ba 10 cm.
Hopola:
• Haeba ho na le motheo serapeng sa
hao, etsa bonnete bah ore lehlokore
le lekhutsoane la pothole le le be
boemong bo le bong le bo bolelele.
• Seke oa cheka moo o sat lo jala.
• Seke oa lema serapa sohle.
slope
Ho sebelisa mobu moo ho tlo jaloa feela, ho etsa hore mobu o mong o lule
o bolokehile, mme moo ho entsoeng mekoti, mobu o k eke oa hoholeha ka
nako ea pula le ea meea. Mekoti ena e ka sebelisoa lilemo tse tharo ka
tatellano mme hoo ho fokotsa tsebeliso e sekhahla ea manyolo. Ho
tlatselletsa, balemi ba qeta nakoana feela ba etsa mosebetsi oona kaha ba
sebetsana le mekoti feela ho feta haba sebetsana le tsimo kaofela.
• Khaolo khoele e etsang bophara ba
tsingoana ea hao.
• Meshara 75 cm khoeleng eo, ebe o
fasa lefito kamora 75 cm e ngoe. 75
cm e ka etsoa ke bolelele ba kharafu.
Mokhoa ona oa temo o ka sebelisoa lijalong tse kholo joaloka poone, linaoa,
mabele, mokopu le koro.
• Tsela liatla tse mmoloa tsa manyolo
ka sekoting ka seng.
• Koahela manyolo ao ka mobu.
• Jala peo ea hao mobung oo.
• Koahela peo ka mobu o mong.
Loose topsoil (no clumps)
Molemo oa Potholing
Soil enrichment/ Polokeho ea mobu
• Manyolo a tseloang kahara mekoti a
etsa lijalo tse matlafetseng
Ho uka lilemo tse tharo
• Mokoti ka mong o ka sebetsa lilemo
tse tharo, mme o boloka manyolo
ebile o thibela khoholehoea mobu.
Money saving/Polokeho ea chelete
• O bobebe kaha manyolo a hlokahala
feela moo ho jetsoeng, ho na le ho a
tsela le moo lijalo li sa hlaheng.
Water runoff retention
• Mekoti ena e khona ho boloha metsi
hore a se mathe ka holima lijalo, hoo
ho fokotsa ho noesetsa khafetsa.
Soil
Manure, fertilizer,
or compost
• Ka mobu o setseng, haha lilika-likoe
ho potoloha sekoti sa hao
rainwater
slope
Labour saving
• Leha ho le mosebetsi ho etsa mekoti, molemi a ka nka lilemo tse tharo pele a
cheka e meng hape, le manyolo a ka rekoa kamora lilemo tseo.
Seeds
• Selika-likoe seo se tla boloka metsi
pakeng sa lijalo, mme se tla boela se
thibela khoholelo ea mobu.
soil ridge
Continued
slope
• Tsoelapele ho etsa melaea likoti ho
fihlela o qetile tsimo ea hao
• Etsa likoti tsa hao ka mokhoa oa
hore moleng o hlahlamang, likoti tsa
hao li be lipakeng tsa tseo o li
entsengpele. Hono ho etsa hore
metsi a mathileng pakeng tsa likoti
tse ka holimo a kene ho tse latelang.
Mokhoa oa ho jala li-pothole
Sebaka, mobu o matlafetseng le ho felisa likokonyana ke lintlha tsa bohlokoa
nakong ea ho jala. O ka jala linaoa pakeng tsa mela ea poone. Mohlala: Mola oo
poone, oa linaoa, oa poone, oa linaoa joalo joalo.
poone
{
slope
linaoa
poone
{
Crop 1
{
linaoa
{
linaoa
{
poone
Crop 2
linaoa
{
{
poone
{
Ho hong ho ka etsoang ke ho jala peo tse paponeng (joaloka linaoa le
poone) kehara sekoti se lo seng. Hoo ho thusa haholo ho eketsa manoni
mobung.
Tlhokomelo ea li-Pothole
Mulching
• Kamora ho kotula, siea litlhaka
kapa litlama tsa seo o se
jetseng, seo se tla thusa ho
etsa hore mobu o lula o le
mongobo.
• Ha litlhaka tseo li bola, li tla
fetoha manyolo.
Re-use/O ka se sebelisa hanyata
• Lekoti tseng li ka sebelisoa lilemo tse tharo
pele o ka cheka tse ling hape.
Ridges
• Marako a mobu a hlokoa ho lula lokisoa. Ho
etsa marako ka moo pothole li thulametseng,
ho tla thusa hore metsi a kene ka sekoting
hantle.
Weeding/Lehola
• Lehola le lona le ka nka limatlafatsi le metsi a hlokoang ke lijalo, joaleli
tlameha ho tlosoa nakong eo o lemmeng. Li ka tlohelloa ho etsa limatlafatsi tsa
mobu nakong eo ho kotutsoeng.
• Ha limela li le boholo ba ho fihla lengoeleng, fothola lehola e le ho etsa
sebaka bakeng sa lijalo.
Lijalo
Lenane la lipeo mokoti ka mong
Botebo ba ho
jala
Poone
3 (nakong ea komello, fothola tse peli ha li le
bolelele ba ho fihla lengoeleng)
5 cm
Mabele
10 (fothola tse tšeletseng ha li le bolelele ba
lengoeleng)
5 cm
Linaoa
Lierekisi
Tse 5 ho isa ho tse 8 (ha ho fotholoe letho)
3 cm
Wheat
Tse 20
3 cm
Sonoblomo
Tse 6 (fothola tse 4 ha lijalo li le bolelele ba
lengoele)
5 cm
Fly UP