...

:תורחא תוקלחמל הקיסיפל הקלחמה ידי לע םיעצומה תועוצקמ

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

:תורחא תוקלחמל הקיסיפל הקלחמה ידי לע םיעצומה תועוצקמ
‫מקצועות המוצעים על ידי המחלקה לפיסיקה למחלקות אחרות‪:‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מספר המקצוע‬
‫מקצוע קדם‬
‫או מקביל‬
‫מומלץ ל ‪-‬‬
‫מספר‬
‫נקודות‬
‫‪0.0‬‬
‫ניתן‬
‫בסמסטר‬
‫סתיו‬
‫‪203-10111‬‬
‫מבוא לפיסיקה ‪( 1‬מקצוע השלמה)‬
‫היקף‬
‫ה ת מ‬
‫‪- 2 4‬‬
‫אביב‬
‫‪203-10121‬‬
‫מבוא לפיסיקה ‪( 2‬מקצוע השלמה)‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.0‬‬
‫לכל המעונין‬
‫‪203-11101‬‬
‫אסטרונומיה כללית ‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11201‬‬
‫אסטרונומיה כללית ‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2.5‬‬
‫אביב‬
‫לכל המעונין‬
‫‪203-11241‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי רפואה‬
‫‪- 2 2.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪484 ,477‬‬
‫‪203-11233‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪ 1‬לתלמידי כימיה‬
‫‪-‬‬
‫‪3 -‬‬
‫‪1.5‬‬
‫סתיו‪ ,‬אביב‬
‫‪203-11391‬‬
‫‪205 ,204‬‬
‫‪203-11251‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי רפואה‬
‫‪- 2 3.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11241‬‬
‫‪484 ,477‬‬
‫‪203-11281‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי פיסיקה‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪201-19511‬‬
‫‪203-11141‬‬
‫‪204 ,201‬‬
‫‪203-11301‬‬
‫חקר החלל החיצון ‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪141‬‬
‫‪203-11323‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪ 1‬למדעי החיים‬
‫‪-‬‬
‫‪3 -‬‬
‫‪1.5‬‬
‫אביב‬
‫‪205‬‬
‫‪203-11331‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי מדעי החיים וגיאולוגיה‬
‫‪2 2.5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪201-19401‬‬
‫‪,484 ,206, 205‬‬
‫‪477‬‬
‫‪203-11351‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי הנדסת תקשורת וביורפואית‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪201-19511‬‬
‫‪367 ,371‬‬
‫‪203-11361‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי ביוטכנולוגיה ובניין‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪374 ,369‬‬
‫‪203-11371‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי הנדסת חשמל‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪201-19811‬‬
‫‪361‬‬
‫‪203-11383‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪ 1‬לתלמידי הנדסת חומרים‬
‫‪-‬‬
‫‪3 -‬‬
‫‪1.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11391‬‬
‫‪365‬‬
‫‪203-11391‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי כימיה והנדסה כימית‬
‫‪3‬‬
‫‪- 1‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪201-19141‬‬
‫‪,206 ,204 ,201‬‬
‫‪366 ,365 ,363‬‬
‫‪203-11401‬‬
‫חקר החלל החיצון ‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- 1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11301‬‬
‫‪141‬‬
‫‪203-11411‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי הנדסת תעשיה וניהול‬
‫‪3‬‬
‫‪- 1‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪201-19611‬‬
‫‪372, 373 ,364‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מספר המקצוע‬
‫מומלץ ל ‪-‬‬
‫מס' נק'‬
‫ניתן‬
‫בסמסטר‬
‫אביב‬
‫מקצוע קדם‬
‫או מקביל‬
‫‪201-19711‬‬
‫‪203-11421‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬לתלמידי הנדסת מכונות‬
‫היקף‬
‫ה ת מ‬
‫‪- 1 3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪203-11331‬‬
‫‪,206,205‬‬
‫‪477,484‬‬
‫‪203-11431‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי מדעי החיים וגיאולוגיה‬
‫‪- 2 3.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪371‬‬
‫‪203-11451‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי הנדסת תקשורת‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11351‬‬
‫‪203-11461‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי ביוטכנולוגיה‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11361‬‬
‫‪367‬‬
‫‪203-11471‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי הנדסת חשמל‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11371‬‬
‫‪366 ,361‬‬
‫‪203-11483‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪ 2‬לתלמידי הנ' חומרים והנ' גרעינית‬
‫‪-‬‬
‫‪3 -‬‬
‫‪1.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11383‬‬
‫‪366 ,365‬‬
‫‪203-11491‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי כימיה והנדסה כימית‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11391‬‬
‫‪203-11563‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪ 1‬לתלמידי הנדסה כימית‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11391‬‬
‫‪,363 ,365 ,366‬‬
‫‪369 ,204 ,206‬‬
‫‪369 ,363‬‬
‫‪203-11581‬‬
‫פיסיקה ‪ 3‬לתלמידי מדעי החיים‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11431‬‬
‫‪206 ,205‬‬
‫‪203-11593‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪ 1‬לתלמידי הנדסה גרעינית‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11391‬‬
‫‪366‬‬
‫‪203-11631‬‬
‫מבוא לפיסיקת הסביבה‬
‫‪- 2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2.0‬‬
‫סתיו‬
‫‪362‬‬
‫‪128‬‬
‫‪203-11711‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי הנדסת תעשיה וניהול‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11411‬‬
‫‪364‬‬
‫‪203-11721‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי הנדסת מכונות‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11421‬‬
‫‪374 ,362‬‬
‫‪203-12111‬‬
‫פיסיקה ‪ 3‬לתלמידי פיסיקה‬
‫‪- 1 3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-12371‬‬
‫‪203-19031‬‬
‫‪204‬‬
‫‪203-12181‬‬
‫אופטיקה‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-12223‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪ 2‬לתלמידי כימיה‬
‫‪- -‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2.0‬‬
‫אביב‬
‫‪203-12111‬‬
‫‪203-11233‬‬
‫‪203-11491‬‬
‫‪204‬‬
‫‪204‬‬
‫‪203-12371‬‬
‫פיסיקה ‪ 2‬לתלמידי פיסיקה‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11281‬‬
‫‪204 ,201‬‬
‫‪203-12391‬‬
‫פיסיקה ‪ 3‬לתלמידי הנדסת חשמל‬
‫‪1 3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11471‬‬
‫‪366 ,361‬‬
‫‪203-12421‬‬
‫פיסיקה ‪ 3‬לתלמידי כימיה והנדסת חומרים‬
‫‪1 2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-12631‬‬
‫אלקטרוניקה ‪1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.0‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-11471‬‬
‫או ‪203-‬‬
‫‪11491‬‬
‫‪203-12371‬‬
‫‪204 ,365‬‬
‫‪203-13181‬‬
‫פיסיקה אטומית ומולקולרית‬
‫‪1 2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-12371‬‬
‫‪203-13141‬‬
‫‪204 ,201‬‬
‫‪204‬‬
‫מקרא למחלקות‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‪:‬‬
‫הפקולטה למדעי ההנדסה‪:‬‬
‫‪ – 201‬מחלקה למתמטיקה;‬
‫‪ – 202‬מחלקה למדעי המחשב;‬
‫‪ – 203‬מחלקה לפיסיקה;‬
‫‪ – 204‬מחלקה לכימיה;‬
‫‪ – 205‬מחלקה למדעי החיים;‬
‫‪ – 206‬מחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה;‬
‫‪ – 361‬מחלקה להנדסת חשמל ומחשבים;‬
‫‪ – 362‬מחלקה להנדסת מכונות;‬
‫‪ – 363‬מחלקה להנדסה כימית;‬
‫‪ – 364‬מחלקה להנדסת תעשיה וניהול;‬
‫‪ – 365‬מחלקה להנדסת חומרים;‬
‫‪ – 366‬מחלקה להנדסה גרעינית;‬
‫‪ – 367‬מחלקה להנדסה ביורפואית;‬
‫‪ – 369‬מחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה;‬
‫‪ – 371‬מחלקה להנדסת מערכות תקשורת;‬
‫‪ – 372‬מחלקה להנדסת מערכות מידע;‬
‫‪ – 373‬מחלקה להנדסת תוכנה;‬
‫‪ – 374‬מחלקה להנדסת בנין;‬
‫‪ – 375‬מחלקה להנדסה בטיחות;‬
‫‪ – 376‬מחלקה להנדסה סביבתית;‬
‫‪ – 377‬מחלקה להנדסה אלקטרואופטית;‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‪:‬‬
‫‪ – 470‬מדעי הבריאות;‬
‫‪ – 477‬בית הספר למדעי הרפואה המעבדתית;‬
‫‪ – 480‬מחלקה לניהול מערכות בריאות;‬
‫‪ – 484‬בית הספר לרוקחות;‬
Fly UP