...

מ ( למשח תסדנהו הקיסיפ לולס 03

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

מ ( למשח תסדנהו הקיסיפ לולס 03
‫‪249‬‬
‫מסלול פיסיקה והנדסת חשמל (‪: )03‬‬
‫מספר‬
‫מקצוע‬
‫שם המקצוע‬
‫מס'‬
‫נק'‬
‫מספר‬
‫מקצוע‬
‫סמסטר א‬
‫שם המקצוע‬
‫מס'‬
‫נק'‬
‫סמסטר ב‬
‫‪201-19811‬‬
‫חדו"א להנדסת חשמל ‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪201-19821‬‬
‫חדו"א להנדסת חשמל ‪2‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪201-19851‬‬
‫אלגברה ליניארית להנדסת חשמל‬
‫‪4.5‬‬
‫‪201-19841‬‬
‫מבוא למשוואות דיפרנציאליות א‬
‫‪3.5‬‬
‫‪202-19011‬‬
‫תכנות ‪1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪361-11021‬‬
‫מבוא להנדסת חשמל ‪1‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪203-11141‬‬
‫שיטות מתמטיות בפיסיקה ‪1‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪361-13201‬‬
‫מבוא למחשבים‬
‫‪3.5‬‬
‫‪203-11281‬‬
‫פיזיקה ‪1‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪203-12371‬‬
‫פיסיקה ‪2‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪361-13131‬‬
‫מערכות סיפרתיות‬
‫‪3.5‬‬
‫‪203-11623‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪1‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪153-16051‬‬
‫אנגלית מתקדמים ‪2‬‬
‫‪2.0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪26.5‬‬
‫סה"כ‬
‫סמסטר ג‬
‫‪25.0‬‬
‫סמסטר ד‬
‫‪201-10071‬‬
‫יסודות תורת הפונקציות המרוכ'‬
‫‪3.5‬‬
‫‪361-12171‬‬
‫מבוא להתקני מוליכים למחצה‬
‫‪3.5‬‬
‫‪201-10041‬‬
‫אנליזה מתקדמת‬
‫‪3.5‬‬
‫‪361-12063‬‬
‫מעבדת מבוא בחשמל‬
‫‪2.0‬‬
‫‪203-12111‬‬
‫פיסיקה ‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪203-12381‬‬
‫אלקטרודינמיקה ‪1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪203-12281‬‬
‫מכניקה קלסית‬
‫‪4.0‬‬
‫‪361-13061‬‬
‫מבוא לתהליכים אקראיים‬
‫‪3.5‬‬
‫‪201-19831‬‬
‫תורת ההסתברות להנ' חשמל‬
‫‪3.5‬‬
‫‪361-13321‬‬
‫מבוא לעיבוד אותות וצורות‬
‫‪3.5‬‬
‫‪361-12011‬‬
‫מבוא להנדסת חשמל ‪2‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪203-13141‬‬
‫תורת הקוונטים ‪1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪203-12553‬‬
‫מעבדה בפיסיקה ‪2‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪201-10101‬‬
‫משוואות דיפרנציאליות חלקיות‬
‫‪4.5‬‬
‫סה"כ‬
‫‪26.5‬‬
‫סה"כ‬
‫‪25.0‬‬
‫סמסטר ו‬
‫סמסטר ה‬
‫‪361-13651‬‬
‫גלים ומערכות מפולגות‬
‫‪3.5‬‬
‫‪203-12261‬‬
‫תרמודינמיקה ומכניקה סטט' ‪2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪361-13021‬‬
‫מעגלים אלקטרוניים סיפרתיים‬
‫‪3.5‬‬
‫‪361-13093‬‬
‫מעבדה למעגלים אלקטרוניים‬
‫‪2.0‬‬
‫‪361-13221‬‬
‫מבוא לתורת התקשורת‬
‫‪3.5‬‬
‫‪361-13671‬‬
‫מעגלים אלקטרונים אנלוגיים‬
‫‪3.5‬‬
‫‪361-13661‬‬
‫מבוא למעגלים אלק' אנלוגיים‬
‫‪3.5‬‬
‫‪375-13511‬‬
‫מבוא להנדסת בטיחות‬
‫‪1.0‬‬
‫‪203-12161‬‬
‫תרמודינמיקה ומכניקה סטט' ‪1‬‬
‫‪3.5‬‬
‫מקצוע בחירה ( פיסיקה)‬
‫‪6.0‬‬
‫‪203-13241‬‬
‫תורת הקוונטים ‪2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫מקצועות בחירה ( חשמל)‬
‫‪6.0‬‬
‫‪361-13031‬‬
‫מבוא להמרת אנרגיה‬
‫‪3.5‬‬
‫קורס כללי‬
‫‪4.0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪24.5‬‬
‫סה"כ‬
‫‪25.0‬‬
‫סמסטר ז‬
‫‪361-14013‬‬
‫‪203-12261‬‬
‫‪203-12291‬‬
‫סמסטר ח‬
‫פרוייקט הנדסי‬
‫‪5.0‬‬
‫מעבדת בחירה ( חשמל)‬
‫‪2.0‬‬
‫מקצועות בחירה ( פיסיקה )‬
‫מעבדה מתקדמת ‪1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫מקצוע בחירה ( חשמל )‬
‫מקצוע בחירה ( פיסיקה)‬
‫‪6.0‬‬
‫מקצוע בחירה ( חשמל)‬
‫‪6.0‬‬
‫סמינר בנושאי מחקר במחלקה ‪1‬‬
‫סה"כ‬
‫‪361-14023‬‬
‫‪203-12292‬‬
‫פרוייקט הנדסי‬
‫‪5.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪15.0‬‬
‫סמינר בנושאי מחקר במחלקה ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪23.0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪23.5‬‬
‫‪249‬‬
‫מסלול לימודים לתואר כפול פיסיקה והנדסת חשמל ומחשבים‪:‬‬
‫מסלול זה משלב לימודים בהנדסת חשמל ומחשבים עם לימודים בפיסיקה‪ .‬יתקבלו תלמידים אשר יעמדו בדרישות‬
‫הקבלה במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים ובמחלקה לפיסיקה ועברו ועדת קבלה מיוחדת‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬תלמידי‬
‫הנדסת חשמל אשר סיימו שנה א'‪ ,‬בציון ממוצע מעל ‪ ,80‬וציון מעל ‪ 80‬בקורסי פיסיקה להנדסת חשמל‪ ,‬יכולים להתקבל‬
‫למסלול זה בהחלטת ועדת קבלה‪.‬‬
‫חלוקת הנקודות ‪:‬‬
‫חובה בפיסיקה‬
‫חובה במתמטיקה‬
‫חובה בהנדסת חשמל‬
‫חובה במדעי המחשב‬
‫חובה בהנדסת בטיחות‬
‫בחירה בפיסיקה‬
‫בחירה בהנדסת חשמל‬
‫בחירה כללית‬
‫אנגלית‬
‫סה"כ‬
‫‪48.0‬‬
‫‪34.0‬‬
‫‪61.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪29.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪199.0‬‬
‫רשימת מקצועות חובה נוספים במסלול המשולב פיסיקה הנדסת חשמל ומחשבים‪:‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מספר‬
‫המקצוע‬
‫מקצוע קדם או מקביל‬
‫היקף‬
‫התמ‬
‫מס'‬
‫נק'‬
‫ניתן‬
‫בסמסטר‬
‫‪201-10041‬‬
‫אנליזה מתקדמת‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪201-19821,201-19851‬‬
‫‪201-10101‬‬
‫משוואות דיפרנציאליות חלקיות‬
‫‪- 1 4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫אביב‬
‫‪201-19821,201-19841‬‬
‫‪201-19851,201-10071‬‬
‫‪201-19811‬‬
‫חדו"א להנדסת חשמל ‪1‬‬
‫‪- 2 4‬‬
‫‪5.0‬‬
‫סתיו‬
‫‪201-19821‬‬
‫חדו"א להנדסת חשמל ‪2‬‬
‫‪- 2 5‬‬
‫‪6.0‬‬
‫אביב‬
‫‪201-19831‬‬
‫תורת ההסתברות להנדסת חשמל‬
‫‪- 1 3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪201-19851‬‬
‫אלגברה לינארית להנדסת חשמל‬
‫‪- 1 4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪202-19011‬‬
‫תכנות ‪1‬‬
‫‪- 2 3‬‬
‫‪4.0‬‬
‫אביב‬
‫‪361-11021‬‬
‫מבוא להנדסת חשמל ‪1‬‬
‫‪- 14‬‬
‫‪4.5‬‬
‫אביב‬
‫‪361-12011‬‬
‫מבוא להנדסת חשמל ‪2‬‬
‫‪- 14‬‬
‫‪4.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪201-10071, 361-11201‬‬
‫‪361-12063‬‬
‫מעבדת מבוא לחשמל‬
‫‪4 - -‬‬
‫‪2.0‬‬
‫אביב‬
‫‪361-12011‬‬
‫‪361-12171‬‬
‫מבוא להתקני מוליכים למחצה‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪203-11471, 361-11021‬‬
‫‪361-13021‬‬
‫מעגלים אלקטרוניים ספרתיים‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪361-12171‬‬
‫‪361-13031‬‬
‫מבוא להמרת אנרגיה‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪361-12011‬‬
‫‪361-13061‬‬
‫מבוא לתהליכים אקראיים‬
‫‪- 13‬‬
‫‪4.0‬‬
‫אביב‬
‫‪361-12011,201-19831‬‬
‫‪201-10071,201-19851‬‬
‫‪361-13093‬‬
‫מעבדה למעגלים אלקטרוניים‬
‫‪4 - -‬‬
‫‪2.0‬‬
‫אביב‬
‫‪361-13661‬‬
‫‪361-13131‬‬
‫מערכות ספרתיות‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪361-13201‬‬
‫מבוא למחשבים‬
‫‪- 1 3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪361-13221‬‬
‫מבוא לתורת התקשורת‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪361-13321‬‬
‫מבוא לעיבוד אותות וצורות‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪361-13651‬‬
‫גלים ומערכות מפולגות‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪203-12381‬‬
‫‪361-13661‬‬
‫מבוא למעגלים אלקטרוניים‬
‫אנלוגיים‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סתיו‬
‫‪361-12171,361-12011‬‬
‫‪361-13671‬‬
‫מעגלים אלקט' אנלוגיים‬
‫‪- 13‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אביב‬
‫‪361-13661‬‬
‫‪202-19011‬‬
‫‪361-13061‬‬
‫‪249‬‬
‫‪361-14013‬‬
‫פרוייקט הנדסי‬
‫‪10 - -‬‬
‫‪5.0‬‬
‫סתיו‬
‫כל קורסי חובה‬
‫במחלקה‪ +‬אנגלית‬
‫‪361-14023‬‬
‫פרוייקט הנדסי‬
‫‪11 - -‬‬
‫‪5.5‬‬
‫אביב‬
‫‪361-14013‬‬
‫‪375-13511‬‬
‫מבוא להנדסת בטיחות‬
‫‪- - 1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫אביב‬
‫סה"כ‬
‫‪94.5‬‬
Fly UP